Search form

San Marcos 9

Tɨ́ꞌɨj Jesús seɨcɨé huataújseijratacaꞌa huáꞌa jemi ɨ́ mej huaíca

(Mt. 17:1-13; Lc. 9:28-36)

1Ajta ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Ayej xaa neꞌu tiꞌayajna, ayée nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe. Seica ɨ́ mej yé huatéꞌuu ayajna, aꞌɨ́ɨ mú caí xɨ cuiꞌini aꞌajtá menaꞌa caí amuacaí raaseíj tɨ́ꞌɨj yatanéjsin ɨ́ Dios tɨ́ꞌij tiuꞌutaꞌaíjta íiyen chaanaca japua aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ rumuárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan.

2Teuuméꞌeca aꞌachú cumu arájsevi xɨca, aj puꞌi aꞌɨ́ɨn Jesús án aꞌujnéj jɨrí japua. Aꞌɨ́mej pu aꞌuvíꞌitɨ́ aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro, ajta ɨ́ Jacobo, ajta ɨ́ seɨ́j, aꞌɨ́jna ɨ́ Juan.

Ajta áꞌiyen seɨcɨé huaújruu aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, á mú aꞌunéjneꞌericaꞌa. 3Tatzari pu jɨ́n seijreꞌecaꞌa aꞌɨ́jna. Temuaꞌa pu tiuꞌutécuainarecaꞌa ɨ́ cɨ́ɨxureꞌaraꞌan. Yee pu éeneꞌe seijreꞌecaꞌa tɨ́j seeri. Iíyen chaanaca japua capu máꞌa jaꞌatɨ́ tɨ raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ cɨ́ɨxuri tiuꞌujáꞌusin tɨ́ꞌij ayén tiꞌicuáinaviꞌi áꞌaraꞌani.

4Majta aꞌɨ́mej huaseíj aꞌɨ́jna ɨ́ Elías tɨ ajmíꞌi tíꞌixaxaꞌataꞌa ɨ́ Dios jetze meꞌecan, majta meꞌɨ́jna ɨ́ Moisés teecan. Aꞌɨ́ mú tíꞌixajtacaꞌa meꞌɨ́jna jamuan ɨ́ Jesús.

5Aj pu i aꞌɨ́ɨn Pedro, ayén tiraataꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Ayen tɨjɨ́n:

―Maeestru, xɨ́ꞌepɨꞌɨn pu naa tej yé huatéꞌuu tiyajna. Tichéꞌe huaícaca huátaahuaa ɨnaamua. Seɨ́j tɨ múꞌeetzi huácɨꞌɨti, ajta seɨj aꞌɨ́jna ɨ́ Moisés, ajta seɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ Elías. ―Yee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro.

6Aꞌiné aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe ɨ́ Jesús metiuꞌutátziɨn huápɨꞌɨ. Ajta aꞌɨ́ɨn Pedro, capu aꞌij ráꞌamitɨejteꞌecaꞌa aꞌij tɨ yeꞌí tiuꞌutaxáj. 7Tɨ́ꞌɨj jí jaitɨri eꞌecáviꞌirixɨ huáꞌa japua. Huáꞌa tzajtaꞌa pu rájrupi. Aj mú mi ráanamuajriꞌi tɨ jaꞌatɨ ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa, tɨjɨ́n:

―Aꞌi pu Niyauj pɨ́rɨcɨ ɨ́ nej rachúꞌeveꞌe. Xáanamuajriꞌi seꞌíjna. ―Ayee pu tiuꞌutánamuajre.

8Matɨ́ꞌɨj huanéereajraa nain japua, capu chéꞌe éꞌe aꞌatɨ́jcaꞌa. Aꞌɨ́ puꞌu aꞌutéveecaꞌa huáꞌa jamuan aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Aj mú mi aꞌucɨ́j.

9Matɨ́ꞌɨj eꞌiicájuꞌucaa, aꞌɨ́ɨ pu tihuaꞌuꞌíjca aꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej caí jaꞌatɨ́ ixaateꞌe aꞌij mej tiuꞌuséij, aꞌiné seica mú nuꞌu raajéꞌicatan aꞌɨ́jna tɨ ajta teáataꞌa jetze ajtémeꞌecan. Tɨ́ꞌɨj nuꞌu huamɨ́ꞌɨn, aj pu nuꞌu ijtáꞌi huatarújsin. Aj pu nuꞌu i huatárɨꞌɨristari mej raataxáj.

10Aꞌɨ́j mú jɨ́n, avíitziꞌi jɨ́n tíꞌixajtacaꞌa aꞌij mej tiuꞌuséij. Ayee mú tiúꞌurihuaꞌuracaꞌa aꞌij tɨ huataújmuaꞌa aꞌíjna tɨ nuꞌu ajtahuaꞌa nuꞌu huatarún ɨ́ tɨ mɨꞌɨni. 11Aj mú mi miyen tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi ɨ́ Jesús tɨjɨ́n:

―Aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej téꞌeyuꞌuxaca, ¿aꞌiné een jɨ́n miyen tíꞌixaxaꞌa tɨ amuacaí yé nuꞌu uvéꞌenejsin aꞌɨ́jna ɨ́ Elías?

12Aj pu i ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Ayej xaa neꞌu tiꞌayajna. Aꞌɨ́jna Elías amuacaí pu aꞌɨ́ɨn yé uvéꞌenejsin. Aꞌɨ́ pu nain tiꞌijéjcuareꞌen. Neajta inee, nichéꞌe aꞌatzu tejámuaataꞌíhuaꞌu. ¿Aꞌiné téꞌaxa ɨ́ yuꞌuxari jetze aꞌɨ́jna jɨmeꞌe i nej neajta teáataꞌa jetze airáane? Ayee pu téꞌaxa nej nuꞌu jeíhua rajpuaíjtzi naꞌame. Majta nuꞌu naꞌaxɨéehuariꞌira muáꞌajuꞌun.

13’Ayee nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe. Puꞌuri yé uvéꞌene aꞌɨ́jna ɨ́ Elías. Puꞌuri ayén teꞌaraúraste aꞌij tɨ yeꞌí téꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa aꞌɨ́jna yuꞌuxari jetze. Seica mú miyen aꞌij puaꞌa ráaruuren aꞌij mej yeꞌí tíꞌijxeꞌeveꞌe. ―Yee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús.

Ajta áꞌuraa aꞌɨ́ɨme jamuan, aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro, ajta ɨ́ Jacobo, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Juan.

Jesús pu tiráahuaa ɨ́ paꞌarɨꞌɨ tɨ tiyaaruꞌu tzajtaꞌan seijreꞌecaꞌa

(Mt. 17:14-21; Lc. 9:37-43)

14Matɨ́ꞌɨj u eꞌiréꞌene aꞌu mé éꞌaij éꞌeneꞌe ɨ́ seica ɨ́ mej Jesús jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe, matɨ́ꞌɨj mi huaꞌuseíj mej jeíhua eꞌetiújseɨreꞌecaꞌa ɨ́ teɨte huáꞌa jamuan meꞌɨ́jna ɨ́ seica. Aꞌɨ́ɨme mú majta huaseíj ɨ́ mej téꞌeyuꞌuxaca teyujtaꞌa. Aꞌɨ́ mú miyen tiúꞌurihuaꞌuracaꞌa. Majta mú tɨ́n níniuꞌucacucaꞌa. 15Majta meꞌɨ́n ɨ́ teɨte, matɨ́ꞌɨj raaseíj aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, jeíhua mú huataújtemuaꞌave. Matɨ́ꞌɨj mi aꞌuruáachejraa jemin mej mi raatateújteꞌen. 16Tɨ́ꞌɨj jí aꞌɨ́ɨn ayén tihuaꞌutaꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:

―¿Tiꞌitájni jɨ́n setiúꞌurihuaꞌu?

17Aj pu i seɨ́j tɨ aꞌutéveecaꞌa huáꞌa tzajtaꞌa, aꞌɨ́ɨ pu ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:

―Maeestru, yee nu ravéꞌeviꞌitɨ ɨ́ niyauj, tiyaaruꞌu tɨ tzajtaꞌan seijreꞌe. Aꞌɨ́jna ɨ́ tiyaaruꞌu, aꞌɨ́ɨ pu caí ratáꞌaca tɨ huatáaniuni. 18Aꞌiné jaꞌanáj tɨ naꞌa tɨ aꞌɨ́ɨn tiyaaruꞌu rájviiviꞌi, ajta á yaꞌarájrɨeesin á chuaataꞌa. Ajta jeíhua áijjaamɨxcueꞌireꞌe áꞌayeꞌi aꞌɨ́jna ɨ́ paꞌarɨꞌɨ. Ajta ancuréꞌujcɨꞌɨmee ɨ́ rutamej jɨmeꞌe. Ajta huatécɨyaaxari nain japua ɨ́ ru tzajtaꞌa. Nuꞌuri huaꞌutáhuaviiriꞌi ɨ́ mej múꞌeetzi jamuan áꞌujujhuaꞌan mej raatamuáriteꞌen meꞌɨ́jna ɨ́ tiyaaruꞌu. Mɨ́ majta meꞌɨ́n, camu raayɨ́ꞌɨtɨhuaꞌa muáꞌaraa. ―Yee pu tiraataꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ.

19Aj puꞌi ayén tiuꞌutaniú aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, tɨjɨ́n:

―¿Ni tzaa secaí raayɨ́ꞌɨtɨ múꞌeen? ¿Ni secaí xɨ́ɨ téꞌatzaahuateꞌe? ¿Aꞌachúni puaꞌan nineꞌiraꞌa ruxeꞌeveꞌe nej aꞌamua jɨmeꞌe huáviicuaꞌireꞌen sej si huaruitɨejteꞌen? ―Yee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús.

Aj pu i ayén tíhuaꞌutaꞌaíjte tɨjɨ́n:

―Mé seꞌevéꞌeviꞌitɨchi mɨ paꞌarɨꞌɨ.

20Aj mú mi áa yeꞌevéꞌeviꞌitɨ. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tiyaaruꞌu tɨ tzajtaꞌan seijreꞌecaꞌa ɨ́ paꞌarɨꞌɨ, tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn huaseíj ɨ́ Jesús, aꞌɨ́ɨ pu raatécaꞌatzɨjxɨ ɨ́ paꞌarɨꞌɨ. Aj pu i aitáve á chuaataꞌa. Tɨ́ꞌɨj jí pɨ́ tavaɨ́jtzixɨ́, áijjaamɨxcueꞌireꞌe.

21Aj pu i Jesús ayén tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi aꞌɨ́jna ɨ́ táàtajraꞌan ɨ́ paꞌarɨꞌɨ tɨjɨ́n:

―¿Aꞌachúni ari áꞌatee tɨ ayén tíꞌiruure?

Ajta aꞌɨ́ɨn táàtajraꞌan, ayén tiuꞌutaniú tɨjɨ́n:

―Tɨ́j naꞌa tɨ páꞌarɨꞌɨstacaꞌa. 22Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ tiyaaruꞌu tɨ tzajtaꞌan seijreꞌecaꞌa, jeíhua pu hui án yáꞌujɨ́puaa taij tzajtaꞌa, ajta á jaataꞌa tɨ́ꞌij raajéꞌica. Tɨ́ puaꞌa peraayɨ́ꞌɨtɨhuaꞌan pej tiráahuaateꞌen, táꞌancuꞌuvajxɨꞌɨ, pajta taatévaɨreꞌen. ―Yee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna táàtajraꞌan.

23Aj pu i Jesús ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:

―Naíjmiꞌi pu tíꞌirɨꞌɨri jemin ɨ́ tɨ téꞌatzaahuateꞌe.

24Aj pu i aꞌɨ́ɨn táàtajraꞌan ɨ́ paꞌarɨꞌɨ ayén tiꞌihuaújyeinecaꞌa tɨjɨ́n:

―Netéꞌatzaahuateꞌe inee. Naatévaɨreꞌe neatáꞌaj jaítzeꞌe téꞌantzaahuateꞌen. ―Yee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa.

25Aj mú mi ajteáxɨɨrecaꞌa jeíhua ɨ́ teɨte meruaachijméꞌe. Tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn Jesús huaꞌuseíj, aj puꞌi raꞌajtéꞌaxɨ ɨ́ tiyaaruꞌu tɨ paꞌarɨꞌɨ tzajtaꞌa seijreꞌecaꞌa. Ayen tɨjɨ́n:

―Múꞌee tiyaaruꞌu, pej caí huiteájnamua, pej caí atániuuve, ayée nu tíꞌimuaꞌaijteꞌe, pej raatátuaani mɨ paꞌarɨꞌɨ. Pecaj chéꞌe tzajtaꞌan uteáruꞌipicheꞌen.

26Aj pu i huajíjhuacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tiyaaruꞌu. Temuaꞌa pu tiraatécaꞌatzɨjxɨ aꞌɨ́jna ɨ́ paꞌarɨꞌɨ caꞌanín jɨmeꞌe. Aj puꞌi huirájraa ɨ́ tzajtaꞌan. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ paꞌarɨꞌɨ, áa puꞌu aucaꞌitɨ́ jáꞌaraa. Xɨee tɨ cuj huamɨ́ꞌɨ. Aꞌɨ́j mú jɨ́n miyen tíꞌimuaꞌatzejcaꞌa ɨ́ teɨte tɨ nuꞌu huamɨ́ꞌɨ. 27Mɨ́ ajtáꞌi caí capu. Jesús pu raꞌajvíꞌi muájcaꞌareꞌaraꞌan jetze. Aj puꞌi raꞌajjáj. Tɨ́ꞌɨj jí huatéechaxɨ aꞌɨ́jna ɨ́ paꞌarɨꞌɨ. Aj mú mi aꞌucɨ́jxɨ naíjmiꞌi.

28Tɨ́ꞌɨj jí Jesús chiꞌita uteájrupi, majta ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe. Matɨ́ꞌɨj mi avíitzi jɨ́n tiraꞌíhuaꞌuriꞌi aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, miyen tɨjɨ́n:

―¿Aꞌiné een jɨ́n tecaí raayɨ́ꞌɨtɨhuaꞌa taꞌaraa tej tiyen tiraatamuáriteꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ tiyaaruꞌu tɨ tzajtaꞌan seijreꞌecaꞌa?

29Aj pu i Jesús ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Seꞌej raatamuáriteꞌen seꞌɨ́jna tiyaaruꞌujraꞌa, ayée pu tiúꞌujxeꞌeveꞌe sej raatéjhuauni ɨ́ Dios jemi, seajta rúꞌitziꞌiveꞌe.

Jesús pu ajtahuaꞌa raataxájtacaꞌa tɨ nuꞌu huámɨꞌɨni

(Mt. 17:22-23; Lc. 9:43-45)

30-31Matɨ́ꞌɨj mi aꞌucɨ́j. Aꞌuu mú aꞌaráꞌa aꞌájna jáꞌahuaꞌa u Galilea. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Jesús, aꞌɨ́ɨ pu tihuáꞌamuaꞌatehuaꞌa avíitzi jɨmeꞌe ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe. Ayee pu aꞌɨ́jna jɨ́n huarɨ́j aꞌiné capu raxɨ́ꞌeveꞌecaꞌa mej ráamuaꞌaree ɨ́ teɨte aꞌu tɨ aꞌij jeeꞌin. Ayee pu tihuáꞌaꞌixaateꞌecaꞌa tɨ nuꞌu jaꞌatɨ́ jɨ́meꞌen tiuꞌutátuiireꞌesin aꞌɨ́jna tɨ ajta teáataꞌa jetze airáane aꞌɨ́ɨme jemi ɨ́ teteca. Aj mú nuꞌu mi raajéꞌicatan. Aru huaíca xɨca jetze pu huatarújsin, ruuri pu nuꞌu ajtahuaꞌa aꞌame.

32Majta meꞌɨ́n ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌen, camu yaúꞌitɨée muáꞌaraa aꞌij tɨ tihuáꞌaꞌixaateꞌecaꞌa. Majta tíꞌitziɨɨneꞌecaꞌa. Camu áꞌujcaꞌanejcaꞌa mej raatáhuavii tɨ huaꞌutáꞌixaateꞌen temuaꞌa naa eꞌehuauritɨéecan jɨmeꞌe. Matɨ́ꞌɨj mi aꞌucɨ́j.

Jɨ́meꞌen ɨ́ jaꞌatɨ tɨ nuꞌu jaítzeꞌe ruxeꞌeveꞌe ɨ́ Dios jemi

(Mt. 18:1-5; Lc. 9:46-48)

33Aꞌuu mú aꞌaráꞌa jáꞌahuaꞌa chajtaꞌa tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Capernaúm. Matɨ́ꞌɨj mi chiꞌita aꞌuteájrupi. Aj pu i Jesús ayén tihuaꞌutaꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:

―¿Tiꞌitájni aꞌij setiúꞌurihuaꞌuracaꞌa aꞌájna juye jetze?

34Camu huataniú, aꞌiné metíꞌiteviꞌiraꞌacaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej tiúꞌurihuaꞌuracaꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨjɨ́n aꞌatani jaítzeꞌe ruxeꞌeveꞌe aꞌame. 35Aj pu i aꞌujyeíjxɨ aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Tɨ́ꞌɨj jí huaꞌutajé ɨ́ mej tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua aráꞌase. Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Tɨ́ puaꞌa jaꞌatɨ́ ayén tiraꞌaráanajche tɨ aꞌɨ́ɨn puꞌéeneꞌen tɨ jaítzeꞌe veꞌecán jɨ́n tiꞌitéveecaꞌa, aꞌɨ́ɨ pu ruxeꞌeveꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn puꞌéeneꞌen tɨ jaítzeꞌe cɨ́lieeneꞌecan jɨ́n tiꞌitéveecaꞌa. Ruxeꞌeveꞌe tɨ huaꞌutévaɨreꞌen naíjmiꞌica ɨ́ teɨte.

36Aj pu i paꞌarɨꞌɨ aj auvíꞌitɨ. A jáꞌitaꞌa yaꞌutára aꞌu mej eꞌeréꞌetei ɨ́ seica. Aj pu i raꞌavéꞌevii ɨ́ muꞌúutzeꞌen. Tɨ́ꞌɨj jí ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

37―Ayee pu tíꞌeen, jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ paꞌarɨꞌɨ jamuan huayeíjxɨꞌɨn, ajta ráachaꞌɨɨn neetzi jetze meꞌecan seɨj ɨ́ paꞌarɨꞌɨ tɨ́j aꞌíjna, aꞌɨ́jna téviraꞌa ajta pu nechaꞌɨj ineetzi. Ajta aꞌíin ɨ́ téviraꞌa, capu ineetzi naꞌa ancuréꞌeviꞌitɨ sino ajta pu raꞌancuréꞌeviꞌitɨ ɨ́ Dios, ɨ́ tɨ nejaꞌutaꞌítecaꞌa nej yé tanén.

Jɨ́meꞌen aꞌɨ́jna tɨ caí ta jemin niuu, aꞌɨ́ɨ pu nuꞌu ajta téjmi jetze ajtémeꞌecan

(Lc. 9:49-50; Mt. 10:42)

38Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Juan, aꞌɨ́ɨ pu ayén tiraataꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n:

―Maeestru, seɨj tu huaseíj tɨ huáꞌamuariteꞌecaꞌa aniúucajtzeꞌen jɨmeꞌe ɨ́ tiyaaruꞌu ɨ́ mej huáꞌa tzajtaꞌa seijreꞌecaꞌa ɨ́ teɨte. Aꞌiné capu áꞌucheꞌecaneꞌe ta jamuan, aꞌɨ́j tu jɨ́n raatáꞌijmɨijriꞌi tɨ caí ayén rɨjca. ―Yee pu tiraataꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Juan.

39Aj pu i aꞌɨ́ɨn Jesús ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Caxu siyen tíꞌiraꞌijmɨijra. Tɨ́ puaꞌa jaꞌatɨ́ ayén rɨjca ɨ́ mej jɨ́n aꞌij tiraꞌutaseíjra, aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ pu xaa áꞌucheꞌecaneꞌe aꞌame ne jamuan. Ajta aꞌɨ́ɨn, capu jaꞌanáj aꞌij puaꞌa tiꞌinexáata aꞌame. 40Tɨ́ puaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ caí ta jemi niuu, aꞌɨ́ɨ pu xaa tavaɨreꞌe itejmi. 41Ayee nu xaa neꞌu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe, jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa, tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨn cɨ́j caj tejamuaatáꞌan ɨ́ jaj sej huayéꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej ne jamuan áꞌujujhuaꞌan, Dios pu xaa tiraatanájchiteꞌesin aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ.

Jɨ́meꞌen ɨ́ tɨ caj aꞌɨ́ɨ japua cájveti tɨ puaꞌa autéꞌɨtzen ɨ́ Dios jemi

(Mt. 18:6-9; Lc. 17:1-2)

42Ajta ayén tɨjɨ́n:

―Naꞌari puaꞌa jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa, tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨn ɨ́ jaꞌatɨ aꞌij puaꞌa tiruꞌutérɨiira ɨ́ paꞌarɨꞌɨ tɨ cɨ́lieen, tɨ ajta náꞌatzaahuateꞌe ineetzi tɨ́j aꞌíjna, jéꞌecan pu puaíjtzi tíchesin aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ japua. Capu ayén tirajpuaíjtzi áꞌameꞌencheꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ puaꞌa amuacaí mú raꞌacáviꞌireꞌen ɨ́ tetej seꞌuníjraꞌa tɨ veꞌée, majta áꞌiyen raꞌateájrɨeeni á jaataꞌa.

43’Matɨ́ꞌɨj auteáturan ɨ́ Dios jemi, seica mú miyen ru jetze teꞌujpuáꞌajteꞌe. Ayee nu tíꞌimuaꞌixaateꞌe, tɨ puaꞌa piyen jetzen tiruꞌujpuáꞌajteꞌen ɨ́ amuájcaꞌa peꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ pej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi, ayée pej huárɨni. Paraꞌantiveíjche ɨ́ amuájcaꞌa, pej pi seɨj panaꞌa jɨ́n aꞌuteáturan ɨ́ amuájcaꞌa aꞌájna tɨ éꞌeseijreꞌe ɨ́ Dios, aꞌájna pej eꞌerúuri puaꞌamé jemin. Naꞌari pecáj piyen huárɨni, huaꞌapuaca pej jɨ́n aꞌuteáruti ɨ́ áꞌamuajcaꞌa aꞌájna jáꞌahuaꞌa aꞌu pej antipuáꞌari, aꞌu tɨ caí éꞌerɨꞌɨri tɨ raꞌujéꞌica ɨ́ taij. 44Aꞌuu mej caí éꞌecuiꞌini ɨ́ chuꞌinute ɨ́ mej muaatécɨꞌɨmee muáꞌajuꞌun. Capu ajta jaꞌanáj áꞌamɨꞌɨni ɨ́ taij.

45-46’Naꞌari tɨ puaꞌa piyen muaꞌa jetze tiruꞌujpuáꞌajteꞌen peꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ muáꞌɨɨca ɨ́ pej auteájturaa ɨ́ Dios jemi, aꞌɨ́ɨ pu ajta muaatévaꞌɨre pej raꞌataveíjche pemɨ́jna muáꞌɨɨca. Jéꞌecan pu muaatévaꞌɨre pej múꞌee aꞌuteáturan seɨj jɨmeꞌe ɨ́ aꞌɨ́ɨca aꞌájna tɨ éꞌeseijreꞌe ɨ́ Dios. Naꞌari tɨ puaꞌa pecáj piyen huárɨni, amée pepuꞌu aꞌumé aꞌu tɨ Dios áa muajáꞌujɨsin aꞌu tɨ áꞌataa. Capu timuaatévaꞌɨre pej huaꞌapuaca jɨ́n áꞌumeꞌen aꞌujna aꞌu tɨ caí jaꞌanáj éꞌerɨꞌɨri pej raꞌujéꞌica ɨ́ taij, aꞌájna aꞌu mej caí jaꞌanáj éꞌecuiꞌini ɨ́ chuꞌinute ɨ́ mej muaatécɨꞌɨmee. Capu ajta jaꞌanáj áꞌamɨꞌɨni ɨ́ taij.

47-48’Naꞌari tɨ puaꞌa múꞌee á jetze paruꞌujpuáꞌajteꞌen muaꞌa jɨ́ꞌɨ peꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ pej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi, aitátɨchi. Jéꞌecan pu timuaatévaꞌɨre pej pi piyen aꞌuteárute seɨj jɨmeꞌe muaꞌa jɨ́ꞌɨ aꞌájna chajtaꞌa aꞌu tɨ teꞌáijta ɨ́ Dios. Mɨ́ ajta, capu tiꞌitɨ́ aꞌij timuaatévaꞌɨre pej huaꞌapuaca ájɨꞌɨsijméꞌe peꞌuun aꞌuteárute tɨ puaꞌa piyen éeneꞌen aꞌɨ́ɨ pu muajáꞌujɨsin aꞌujna tɨ áꞌataa, aꞌu mej caí jaꞌanáj éꞌecuiꞌini ɨ́ chuꞌinute mej muaatécɨꞌɨmee, ajta capu jaꞌanáj áꞌamɨꞌɨni ɨ́ taij.

49’Ayee nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe. Naímiꞌi xu rajpuaíjtzi xáꞌajuꞌun, múꞌeen, mɨ sej ne jamuan áꞌujujhuaꞌan sej si siyen titeeteáturan temuaꞌa naa ɨ́ ru tzajtaꞌa. 50Ayee pu tíꞌivaɨreꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ unaj tɨ tiꞌitɨ́ tícacaren. Mɨ́ ajta, tɨ puaꞌa huateáruꞌuna aꞌɨ́jna ɨ́ unaj tɨ́ꞌɨj rajxɨ́ꞌɨni ɨ́ taꞌancacá, aꞌiné auj tíꞌirɨꞌɨri tɨ́ꞌij ajtahuaꞌa ancacáa áꞌaraꞌani. Capu chéꞌe aꞌij tíꞌirɨꞌɨri. Aꞌíjna i niuucari i nej jáꞌamuaꞌixaateꞌe, ayée pu cheꞌatá tíꞌivaɨreꞌe múꞌejmi tzajtaꞌa tɨ́j ɨ́ unaj. Chéꞌe aꞌíin amuájcacaren aꞌamua tzajtaꞌa tɨ ij rɨ́ꞌɨ amuáaruuren. Rɨ́ꞌɨ xuꞌu titéꞌujmuajte ɨ́ ru tzajtaꞌa. Rɨ́ꞌɨ xuꞌu seajta eꞌehuaújmuaꞌaraa rujɨ́ɨmuaꞌa senaꞌa.