Search form

San Mateo 19

Jɨ́meꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej taújtuꞌaara mej runeɨche

(Mr. 10:1-12; Lc. 16:18)

1Tɨ́ꞌɨj Jesús raatapuáꞌajtacaꞌa tɨ ayén tihuaúꞌixaateꞌe, tɨꞌɨquí aꞌuun eꞌerájraa aꞌuun tɨ huatacáꞌa u Galilea. Ajta antáraa után pújmeꞌen ɨ́ játeꞌana jetze u Jordán. Aꞌuu pu aꞌaráꞌa tɨ́j naꞌa aꞌúu tɨ huacáꞌa u Judea. 2Jéihua mú teɨte aꞌucɨ́j jamuan. Ajta aꞌúu pu tihuáꞌuhuaa ɨ́ mej tíꞌicucuiꞌicaꞌa.

3Aj mú mi seica eꞌiréꞌene ɨ́ Jesús jemi. Fariseos mú púꞌeen aꞌɨ́ɨme. Aꞌɨ́ɨme méjhuaucaꞌa mej raatémuaꞌitɨn tɨ ij autéꞌɨtzen tiꞌitɨ́j jɨmeꞌe. Ayee mú tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:

―¿Ni qui aꞌij tíꞌirɨꞌɨri tɨ jaꞌatɨ́ ayén mé rúurɨeeni ɨ́ ruꞌɨ́j tiꞌitɨ́j jɨmeꞌe, tiꞌitɨ́j tɨ naꞌa, capu amɨ́n aꞌij?

4Jesús pu ayén tiuꞌutaniú tɨjɨ́n:

―¿Ni qui secaí jaꞌanáj raꞌujíjve ɨ́ yuꞌuxari jetze tɨ jɨ́meꞌen yee aꞌɨ́ɨn tɨ nuꞌu amuacaí huáꞌutaahuacaꞌa ɨ́ teɨte, ayée pu naíjmiꞌi huáꞌutaahuacaꞌa ɨ́ teáataꞌa, ajta ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa? 5Ajta ayén tiuꞌuxájtacaꞌa aꞌájnáꞌɨmua tɨjɨ́n: “Aꞌɨ́j pu jɨ́n aꞌɨ́ɨn teáataꞌa ajtaméj ɨ́ ruvaújsimuaꞌa jemi. Ruꞌɨ́j pu nuꞌu jamuan huateáturaasin. Majta meꞌɨ́n ɨ́ mej huaꞌapua, ayée mú huataújruurejsin cumu seɨ́j puꞌu ɨ́ tevi.” 6Ayee puꞌi tíꞌeen, camu chéꞌe huaꞌapua menaꞌa sino cumu seɨ́j puꞌu. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, ɨ́ tɨ Dios huaꞌanténajchi, michéꞌe caí ajtaújhuaꞌanan ɨ́ teɨte.

7Aj mú mi miyen tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:

―Tɨ́ puaꞌa ayén tiꞌéeneꞌen, ¿aꞌiné ꞌeen jɨ́n tiuꞌutaꞌaíjtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Moisés teecan tɨ nuꞌu jaꞌatɨ́ ruꞌɨ́j aꞌɨ́ɨn huatapíjteꞌen ɨ́ cuapée tiꞌitɨ́j ɨ́ tɨ jɨ́n mé rúurɨeni?

8Jesús pu ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Ayee pu ꞌeen jɨ́n Moisés ayén amuaatáꞌa tɨ jaꞌatɨ́ ruꞌɨ́j ɨ́ cuapée huatapíjteꞌen mej mi ráamuaꞌaree tɨ mé rúurɨe ɨ́ ruꞌɨ́j aꞌiné capu tiꞌitɨ́j aꞌamua jetze tásiseiiri sej si rɨ́ꞌɨ tihuáꞌajchaꞌɨɨ ɨ́ seica. Ayee pu xaa Moisés amuaatáꞌa. Mɨ́ ajta, capu ayén éeneꞌe ɨ́ ꞌajmíꞌɨmua.

9’Ayee nu hui tejáꞌamuaꞌixaateꞌe. Capu rɨꞌɨrí tɨ jaꞌatɨ́ chaꞌa naꞌa mé rúurɨeni ɨ́ ruꞌɨ́j. Aꞌii puꞌu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ jɨ́n rɨꞌɨrí tɨ jaꞌatɨ́ mé rúurɨeni ɨ́ ruꞌɨ́j. Tɨ́ puaꞌa aꞌɨ́ɨn ɨ́raꞌaraꞌan seɨ́j jamuan tiꞌihuaújxanaꞌacɨraꞌaten, aj pu xaa íꞌirɨꞌɨri tɨ mé rúurɨeeni. Ajta aꞌɨ́ɨn cɨ́naꞌaraꞌan tɨ ayén chaꞌa naꞌa mé rúurɨe ɨ́ ruꞌɨ́j, tɨ puaꞌa áꞌiyen seɨ́j ancuréꞌeviꞌitɨn ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa, aꞌɨ́ɨ pu tiúꞌujxanaꞌacɨraꞌaten aꞌɨ́jna jemi ɨ́ tɨ mé rúurɨe. ―Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús.

10Majta meꞌɨ́n ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe, ayée mú tiraatáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Tɨ́ puaꞌa ayén ꞌeen aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej néjneꞌɨche, ayée pu titáꞌamitɨejteꞌe itejmi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe, ayée pu tíꞌixɨꞌepɨꞌɨn mej caí néjneꞌɨche.

11Ajta Jesús pu ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Camu naíjmiꞌi miyen yaúꞌitɨée muáꞌajuꞌun, sino aꞌɨ́ɨ muꞌu ɨ́ tɨ Dios huaꞌutáꞌa mej mi miyen teꞌutáviicuaꞌi ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨmeꞌe. 12Ayee puꞌu ꞌeen aꞌiné ayée pu tihuaꞌucɨ́ꞌɨ seica tɨ́j naꞌa mej huanúnuꞌihuacaꞌa. Majta seica, ayée mú ꞌeen aꞌiné teteca mú miyen huáꞌuruu. Majta seica, aꞌɨ́ɨ mú raaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare rujɨ́ɨmuaꞌa mej mi teꞌenteárute ɨ́ Dios jemi. Aꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ ayén tiraayɨ́ꞌɨtɨ, chéꞌe aꞌɨ́ɨn ayén huárɨni.

Jesús pu rɨ́ꞌɨ tihuaꞌuteájtuaa ɨ́ tɨꞌɨríi ɨ́ mej cɨ́lieen

(Mr. 10:13-16; Lc. 18:15-17)

13Majta meꞌɨ́n ɨ́ seica, tɨꞌɨríi mú á eꞌevéꞌeviꞌitɨ ɨ́ Jesús jemi tɨ ij aꞌɨ́ɨn huaꞌajtamuárɨꞌen, ajta tɨ ij Dios jemi raatéjhuauni aꞌɨ́mej jɨmeꞌe. Majta meꞌɨ́n ɨ́ mej Jesús jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe, aꞌɨ́ɨ mú autéjhuii mej huaꞌajteáꞌaxɨꞌɨn aꞌɨ́mej ɨ́ mej tɨꞌɨríi avéꞌeviꞌitɨxɨ. 14Ajta aꞌɨ́ɨn Jesús, ayée pu tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Setáꞌaj huaꞌutáꞌan mɨ tɨꞌɨríi mej yé veꞌeréꞌenen neetzi jemi. Caxu huáꞌijmɨijra, aꞌiné aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej aꞌutéꞌuu ɨ́ Dios jemi, naímiꞌi mú miyen ꞌeen matɨ́j meꞌɨ́mej mɨ tɨꞌɨríi.

15Aj pu i huáꞌamuꞌuutzeꞌe huaꞌavéꞌemuarɨꞌejxɨ aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Ajta iyáꞌuraa.

Temuaij tɨ chijteaanicaꞌa tiuꞌutaxájtacaꞌa jamuan ɨ́ Jesús

(Mr. 10:17-31; Lc. 18:18-30)

16Ajta seɨ́j pu eꞌiréꞌene ɨ́ Jesús jemi. Teáataꞌa aꞌɨ́jna. Aj pu i ayén tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:

―Maeestru mɨ pej rɨ́ꞌɨ mé teuúmuaꞌaree, ¿tiꞌitáani iꞌi xɨ́ꞌepɨꞌɨn tɨ ruxeꞌeveꞌe nej ni niyen huárɨni tɨ i ayén náacɨꞌɨti nej ruuri náꞌaraꞌani ɨ́ Dios jemi tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe?

17Jesús pu ayén tiuꞌutaniú tɨjɨ́n:

―¿Aꞌiné ꞌeen jɨ́n piyen tíꞌinejee peꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej rɨ́ꞌɨ mé teuúmuaꞌaree caꞌɨ́n qui inee rɨ́ꞌɨ netiꞌitevi? Seɨ́j puꞌu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ rɨ́ꞌɨ mé teuúmuaꞌaree; aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ Dios. Tɨ́ puaꞌa piyen tíꞌijxeꞌeveꞌe tɨ muáacɨꞌɨti pej piyen ruuri puáꞌaraꞌani ɨ́ Dios jemi, patáꞌaj piyen raꞌaráꞌastijreꞌen aꞌij tɨ tiuꞌutaꞌaíjtacaꞌa ɨ́ Dios.

18Aj pu i ayén tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨjɨ́n:

―¿Tiꞌitáani niuucarijraꞌa naꞌaráꞌastijreꞌen?

Jesús pu ayén tiraatáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Aꞌijna neꞌu tɨ ayén huataújmuaꞌa yee “capej tíꞌitecuiꞌica”, ajta aꞌɨ́jna tɨ jɨ́meꞌen yee “capej tíꞌaxanaꞌacɨraꞌate”, ajtahuaꞌa seɨ́j tɨ ayén yee “capej tíꞌinahuaꞌaj, capej pajta jaꞌatɨ́ huaꞌitzi jɨ́n tiꞌixáateꞌe”. 19Ajta pu hui ayén tiuꞌutaꞌaíjtacaꞌa ɨ́ Dios aꞌɨ́jna jɨmeꞌe pej nuꞌu huáꞌajtzaahuatiꞌireꞌe ɨ́ aꞌatáàta, pajta ɨ́ anaanaj. Pajta, piyen huárɨni pej pi piyen rɨ́ꞌɨ tirájchaꞌɨɨ ɨ́ axɨ́ꞌej tevi patɨ́j aseɨ́j.

20Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ temuaij, ayée pu tiraatáꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n:

―Nain nu jɨ́n teꞌaráꞌaste tɨ́j naꞌa tiꞌipuaꞌamé. ¿Tiꞌitáani auj náꞌaturaateꞌe?

21Aj pu i Jesús ayén tiraatáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Tɨ́ puaꞌa ayén timuaꞌaráanajche pej nain jɨ́n teꞌaráꞌasten, ayée pej huárɨni. Aricu, nain tiuꞌutuáa ɨ́ tiáꞌa. Pajta huaꞌuréꞌan ɨ́ tumin aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí aꞌij tíꞌijviicuaꞌi. Tɨ́ puaꞌa piyen huárɨni, jéꞌecan pepuꞌu raꞌancuréꞌasin ɨ́ ta japua ɨ́ Dios jemi. Aj pepuꞌu xaa, mú aꞌutáꞌiyiꞌi patáꞌaj neetzi jamuan áꞌucheꞌecaneꞌen. ―Ayee pu tiraatáꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús.

22Tɨ́ꞌɨj ayén tiráanamuajriꞌi aꞌij tɨ Jesús tiuꞌutaxájtacaꞌa, aj pu i utéevatzɨ ɨ́ ru tzajtaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ temuaij. Huatáujxɨeemɨjte aꞌiné jeíhua pu tíꞌijchaꞌɨɨcaꞌa.

23Aj pu i Jesús ayén tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́mej ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe tɨjɨ́n:

―Ayej xaa neꞌu tiꞌayajna. Temuaꞌa pu tíꞌimuarɨꞌeri mej aꞌuteárute aꞌájna Dios tɨ éꞌeseijreꞌe aꞌɨ́ɨme ɨ́ chíjteaani. 24Neajta niyen tejáꞌamuaꞌixaateꞌe. Jaítzeꞌe pu muárɨꞌeri tɨ chíjteaani aꞌuteárute aꞌájna Dios tɨ éꞌeseijreꞌe caí tɨ cameeyuꞌu anaarute tiꞌitɨ́j pɨ́ꞌɨseꞌe jetze tɨ anacun.

25Majta aꞌɨ́ɨme, matɨ́ꞌɨj miyen tiráanamuajriꞌi, jéꞌecan mú aꞌij teꞌutaseíj. Majta miyen tíꞌiruꞌihuaꞌu tɨjɨ́n:

―¿Tɨ́ puaꞌa ayén tíꞌeeneꞌen, aíi táꞌuj naꞌa tíꞌirɨꞌɨri tɨ jaꞌatɨ́ aꞌuun aꞌuteáturan aꞌu tɨ Dios éꞌeseijreꞌe?

26Aj pu i Jesús huaꞌuseíj. Ajta ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Aꞌɨ́mej jemi ɨ́ teteca, capu xaa aꞌij tíꞌirɨꞌɨri. Mɨ́ ajta, aꞌɨ́ɨ pu xaa raayɨ́ꞌɨtɨ ɨ́ Dios.

27Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro, ayée pu tiuꞌutaniú tɨjɨ́n:

―Teajta iteen, nain tu teri mé teuhuáꞌaxɨ ɨ́ tej tíꞌijchaꞌɨɨcaꞌa tej ti áꞌujujhuaꞌaneꞌen áꞌa jamuan. ¿Tiꞌitáani tacɨꞌɨti itejmi?

28Aj pu i Jesús ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Ayee nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe. Aꞌájna xɨcájraꞌa jetze tɨ Dios nain jɨ́n tiꞌijéjcuareꞌen, inee, i nej neajta teáataꞌa jetze airáane, aꞌájna netɨ́ꞌɨj aujyeíjxɨꞌɨsin japuan ɨ́ neꞌɨpuá, ayée pu seíireꞌe aꞌame temuaꞌa naa mej mi atanéjneꞌere. Seajta múꞌeen mɨ sej ne jamuan áꞌujujhuaꞌan, ayée xu cheꞌatá senaꞌa títeujráꞌasixɨꞌɨn japuan ɨ́ áꞌamuaꞌɨpua, seɨj seajta seɨj. Tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua xu aráꞌase múꞌeen, ajta ayén teꞌaráꞌase ɨ́ áꞌamuaꞌɨpua. Aj xu si siyen tíhuaꞌuxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌireꞌen aꞌɨ́mej teɨtejraꞌa ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan, aꞌɨ́mej teɨtejraꞌa mej miyen tamuáamuataꞌa japuan huaꞌapua aráꞌase.

29’Neajta niyen tejáꞌamuaꞌixaateꞌe, jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ tiꞌitɨ́j áꞌurɨeeni aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ áꞌucheꞌecaneꞌen neetzi jamuan, tɨ puaꞌa chiꞌij, nusu rujaꞌatzimuá naꞌari rucuꞌutzimuá o rujúutzimuaꞌa, caꞌɨ́n rutáàta, runáàna naꞌari tɨ puaꞌa yáꞌurɨeeni ɨ́ chuej tɨ japuan tíꞌihuasteꞌe, ayée pu tíꞌijcɨꞌɨti. Tɨ́ puaꞌa seɨ́j naꞌa ɨ́ tɨ yáꞌujɨsin, ayée pu tíꞌiracɨꞌɨti aꞌachú cumu anxɨ́te ɨ́ tiꞌitɨ. Ajta, ayén tíꞌiracɨꞌɨti tɨ ruuri áꞌaraꞌani tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe aꞌájna Dios tɨ éꞌeseijreꞌe.

30’Ajta, ayée pu hui ajta téꞌeme: muꞌiitɨ́ ɨ́ mej nuꞌu veꞌecán jɨ́n títetateí ɨ́ Dios jemi íjii, aꞌɨ́ɨ mú cɨliéeneꞌe jɨ́n títetatée muáꞌajuꞌun jemin ɨ́ Dios. Majta muꞌiitɨ́ ɨ́ mej nuꞌu cɨ́lieeneꞌen jɨ́n títetateí ɨ́ Dios jemi íjii, aꞌɨ́ɨ mú veꞌecán jɨ́n títetatée muáꞌajuꞌun aꞌájna xɨcájraꞌa jetze tɨ jetzen Dios tiuꞌutaꞌaíjta.