Search form

San Mateo 24

Jesús pu raataxájtacaꞌa mej nuꞌu raatéꞌuuna ɨ́ teyuu

(Mr. 13:1-2; Lc. 21:5-6)

1Aj pu i Jesús huirájraa teyujtaꞌa. Tɨ́ꞌɨj huiiraméꞌeca, aꞌɨ́ɨ mú á eꞌiréꞌene aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe. Aj mú mi raatajé tɨ nuꞌu raaseíj ɨ́ seica ɨ́ chiꞌij tɨ huáꞌuu jetzen ɨ́ teyuu. 2Ajta aꞌɨ́ɨn Jesús, ayée pu tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Casiꞌi múꞌeen, ¿ni seri nain tíꞌiseij tɨ huáꞌuu iiyecuí? Ayee nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe tɨ ayén tiꞌayajna. Aꞌájna xɨcájraꞌa mej jetzen nain huatéꞌuuna ɨ́ chiꞌij tɨ yé curéꞌevee, capu chéꞌe seíireꞌe aꞌame jaxuꞌu jetze tetej tɨ ru japua ticaíjme. Nain mú huatéꞌuuna temuaꞌa naa.

Jɨ́meꞌen ɨ́ tɨ huataseíjreꞌen tɨ́ꞌɨj caí xɨ teꞌentipuáꞌajteꞌen nain

(Mr. 13:3-23; Lc. 21:7-24; 17:22-24)

3Aj mú mi aꞌucɨ́j. Aꞌuu mú aꞌaráꞌa jɨrí jetze tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Aceituunajemi. Aꞌuu pu aꞌutacaíca aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Matɨ́ꞌɨj mi á eꞌiréꞌene jemin aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe mej mi tiuꞌutaꞌíhuaꞌu avíitzi jɨmeꞌe. Miyen tɨjɨ́n:

―Patáꞌaj taatáꞌixaateꞌen jaꞌanáj tɨ ayén tíꞌirɨni. ¿Tiꞌitáani aꞌij tíꞌiseijreꞌe aꞌame tɨ́ꞌɨj tejaꞌuréꞌenen aꞌájna xɨcájraꞌa pej jetzen pajtáhuaꞌa áveꞌecánesin, ajta tɨ́ꞌɨj aꞌájna pɨ́ tíꞌirɨjca tɨ teꞌentipuáꞌari nain ɨ́ tɨ tíꞌiseijreꞌe íiyen chaanaca japua?

4Jesús pu ayén tiuꞌutaniú tɨjɨ́n:

―Rɨ́ꞌɨ xuꞌu múꞌeen, tɨ ij caí jaꞌatɨ́ amuaacuanamuan. 5Muꞌiitɨ́ mú hui huataseíjreꞌesin neniúucajtzeꞌe, miyen tɨjɨ́n: “Nee nu neꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ Cɨríistuꞌu, tɨ Dios á neꞌujyeíjtza ɨ́ ɨpuari japua.” Ayee mú huaꞌutémuaꞌitɨ́ muáꞌajuꞌun jeíhua teɨte huaꞌitzi jɨmeꞌe.

6’Seajta siyen tíꞌinamuajran mej nuꞌu meri tinéꞌuseꞌesin á jáꞌahuaꞌa naꞌari mej nuꞌu meri tɨ́muaꞌa autéhuijsin mej tinéꞌuseꞌen. Rɨ́ꞌɨ xuꞌu múꞌeen, sej si caí tíꞌitziɨɨneꞌe, aꞌiné ruxeꞌeveꞌe tɨ ayén tiúꞌurɨni. Mɨ́ ajta, caxɨ́ɨ pu aꞌájna tejaꞌuréꞌenejsin aꞌájna xɨcájraꞌa tɨ jetzen nain teꞌentipuáꞌari.

7’Seica mú hui teɨtejraꞌa, majtáhuaꞌa seica teɨtejraꞌa, aꞌɨ́ɨ mú naímiꞌi huateújneꞌusiꞌiteꞌesin. Majta ɨ́ mej seica chuéjraꞌa japua aꞌuchéjme, majtáhuaꞌa ɨ́ mej majta seica chuéjraꞌa japua aꞌuchéjme, aꞌɨ́ɨ mú naímiꞌi huateújneꞌusiꞌiteꞌesin. Muꞌiicacɨé mú majta huatatɨéjcu. Ajta huateújcaꞌatzɨjxɨꞌɨsin ɨ́ chuej muꞌiicacié íiyen chaanaca japua. 8Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ taꞌamuájca ɨ́ mej jɨ́n rajpuaíitzi muáꞌajuꞌun.

9’Aj mú mi miyen amuaavíviꞌiran seica jemi mej mi meꞌɨ́n aꞌij puaꞌa amuáaruuren, majta mej mi amuaacuiꞌini. Matɨ́j menaꞌa mej aꞌuchéjme íiyen chaanaca japua, aꞌɨ́ɨ mú amuajchaꞌɨ́ɨreꞌe muáꞌajuꞌun meꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej múꞌeen naꞌaráꞌastijreꞌe ineetzi.

10’Aꞌájna xɨcájraꞌa jetze, muꞌiitɨ́ mú mé nejaúujɨsin, majta seica maujtzeɨ́raꞌamuaꞌa muáꞌajuꞌun seɨj ajta seɨj. Majta tiúꞌujchaꞌɨ́ɨreꞌe muáꞌajuꞌun. 11Majta muꞌiitɨ́ mú huataseíjreꞌesin aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌihuaꞌitaca meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej nuꞌu Dios jetze meꞌecan tíꞌixaxaꞌa. Mehuáꞌacuanamuan jeíhua ɨ́ teɨte. 12Aꞌiné muꞌuri jaítzeꞌe aꞌij puaꞌa rɨcɨ ɨ́ teɨte, camu chéꞌe ruꞌihuaamuaꞌa temuaꞌa naa mú muáꞌajuꞌun. Muꞌiitɨ́ mú muárɨꞌerista muáꞌajuꞌun.

13’Mɨ́ ajta, Dios pu japuan niuuni aꞌɨ́jna tɨ ayén téꞌeviicuaꞌi ajta naꞌa caí huámɨꞌɨni. 14Ajta, ayée pu amuacaí ruxeꞌeveꞌe sej si aꞌucɨ́jxɨꞌɨn nainjapua seɨ́j chuéjraꞌa japua sej si huaꞌutáꞌixaateꞌen ɨ́ teɨte ɨ́ niuucari tɨ jɨ́meꞌen raxa ɨ́ Dios tɨ nainjapua tíꞌaijta. Aj pu xaa teꞌentipuáꞌari nain.

15’Ayee pu ajmíꞌi raꞌuyúꞌuxacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Daniel teecan mej nuꞌu tiꞌitɨ́j huatéchajtza aꞌu tɨ Dios huateúraꞌate nain. Aꞌii pu nuꞌu aꞌɨ́ɨn púꞌeen aꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨ́j tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen, tɨ xánaꞌaviꞌireꞌe, tɨ tziɨ́ɨniꞌireꞌe. Ajta aꞌɨ́jna tɨ ráꞌajijveꞌe, chéꞌe aꞌɨ́ɨn yaúꞌitɨée áꞌaraꞌani aꞌɨ́jna.

’Setɨ́ꞌɨj raaseíj, ayée xu huárɨni múꞌeen. 16Meꞌɨ́ɨn ɨ́ mej Judea aꞌuchéjme, michéꞌe aꞌucɨ́jxɨꞌɨn caꞌanacan aꞌu tɨ áꞌujɨ́rime. 17Ajta, aꞌájna xɨcájraꞌa jetze, tɨ puaꞌa jaꞌatɨ́ án áꞌujcatii ɨ́ ruchiꞌi japua taꞌavéꞌenamiꞌi, chéꞌe aꞌɨ́ɨn caꞌanacan acájraꞌani. Chéꞌe caí tiꞌitɨ́j huiiráꞌan ɨ́ ruchiꞌitá, sino chéꞌe áꞌuraꞌani caꞌanacan. 18Naꞌari tɨ puaꞌa jaꞌatɨ́ tejéꞌemuarɨꞌe u ruvíꞌiraꞌataꞌa, chéꞌe caí aꞌuréꞌenineꞌicaꞌan ɨ́ ruche tɨ ij rucɨɨxu huiráapin, sino chéꞌe áꞌuraꞌani caꞌanacan.

19’Cuiꞌi xaa neꞌu, jéꞌecan mú rajpuaíitzi muáꞌajuꞌun aꞌájna xɨcájraꞌa jetze ɨ́ uuca mej aꞌutájucájme, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej huáꞌatziꞌitéjmee ɨ́ ruyaujmuaꞌa. 20Setáꞌaj siyen tiraatáhuavii ɨ́ Dios jemi tɨ ij caí ayén ruxeꞌeveꞌe sej aꞌucɨ́jxɨꞌɨn tɨ́ꞌɨj huáseeviꞌin, naꞌari aꞌájna xɨcájraꞌa mej jetzen ruseꞌupi.

21’Aꞌájna xɨcájraꞌa jetze, jaítzeꞌe mú rajpuaíitzi muáꞌajuꞌun mej caí jaꞌanáj miyen tirajpuaíjtzicaꞌa tɨ́j naꞌa tɨ Dios raatétaahuacaꞌa ɨ́ chaanaca. Capu ajta chéꞌe huáꞌacɨꞌɨti ɨ́ puaíjtzi aꞌij tɨ tihuáꞌacɨꞌɨti aꞌájna xɨcájraꞌa jetze.

22’Ajta, tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa ɨ́ Dios caí ayén ráaruuréncheꞌe tɨ ij caí chéꞌe ayén iraꞌatéeviꞌi tɨ teuuméꞌen aꞌachú puaꞌan xɨca, capu jaꞌatɨ́ ruuri áꞌameꞌencheꞌe. Mɨ́ ajta, huáꞌa jɨmeꞌe ɨ́ teɨte tɨ Dios ari huaꞌuréꞌeseɨreꞌe ɨ́ jéjcua, aꞌɨ́ɨ pu xaa ari ayén ráaruurée tɨ́ꞌij caí chéꞌe ayén iráꞌateeviꞌin.

23’Seajta múꞌeen, caxu siyen ráꞌatzaahuateꞌe tɨ puaꞌa jaꞌatɨ́ ayén tejámuaatáꞌixaateꞌen aꞌájna xɨcájraꞌa jetze tɨjɨ́n: “Casiꞌi, íiye pu jáꞌitaꞌa éꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu.” Caxu seajta ráꞌatzaahuateꞌe tɨ puaꞌa seɨ́j ayén tíꞌixajta yee: “Meꞌecui, amée pu jáꞌitaꞌa éꞌen.”

24’Muꞌiitɨ́ mú hui huataseíjreꞌesin aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej nuꞌu iꞌi Cɨríistuꞌu, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej nuꞌu Dios jetze meꞌecan tíꞌixaxaꞌa. Mɨ́ majta, camu. Metíꞌihuaꞌitaca muꞌu. Ayee mú meꞌɨ́jna jɨ́n aꞌij mej tiraayɨ́ꞌɨtɨ mej mi seica aꞌij teꞌutaseíj ɨ́ teɨte. Ayee mú majta tiuꞌutaseíjrata tɨ júteꞌe éꞌemeꞌecan Dios jemi aꞌij mej yeꞌí rɨcɨ. Ayee pu naa seíireꞌe aꞌame mej mi huaꞌutémuaꞌitɨ huaꞌitzi jɨmeꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ tɨ Dios huaꞌuréꞌeseɨj, tɨ puaꞌa ayén tíꞌirɨꞌɨristan mej huaꞌutémuaꞌitɨn.

25’Casiꞌi múꞌeen, nuꞌuri amuacaí amuáꞌixaa. 26Aꞌɨ́j pu jɨ́n, caxu siyen ráꞌatzaahuateꞌe tɨ puaꞌa jaꞌatɨ́ ayén tejámuaatáꞌixaateꞌen tɨ jɨ́meꞌen yee: “Amée pu nuꞌu áꞌuyeꞌi ꞌɨtzitá aꞌu tɨ caí méꞌe jaꞌatɨ”, naꞌari ayén yee: “Iiyu pu huiirájca avíitzi jɨmeꞌe yú chiꞌita.”

27’Mɨ́ ajta, ayée pu téꞌeme aꞌájna xɨcájraꞌa nej jetzen neajtahuaꞌa yé veꞌecáanen i nej neajta teáataꞌa jetze airáane. Ayee nu jéjreꞌecɨtzeꞌe seíireꞌe naꞌame tɨ́j mej témaxcavaꞌaraꞌan. Amuacaí pu u eꞌijnéeriꞌicɨ́ aꞌame aꞌu tɨ ꞌeíjninei ɨ́ xɨca, ajta áꞌiyen ayén cheꞌatá naꞌa huanéeriꞌicɨ́ aꞌame aꞌu tɨ eꞌeteáruꞌipi. 28Ajta ayée pu cheꞌatá naꞌa téꞌeme tɨ́j tiꞌitɨ́j tɨ huamɨ́ꞌɨ. Tɨ́ꞌɨj tiꞌitɨ́j huámɨꞌɨni, aj mú curéꞌecɨjxɨꞌɨsin aꞌɨ́ɨme ɨ́ muáꞌaraꞌica.

Jɨ́meꞌen aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa tɨ jetzen ajtahuaꞌa uvéꞌenejsin ɨ́ tɨ ajta teáataꞌa jetze airáane

(Mr. 13:24-37; Lc. 21:25-33; 17:26-30, 34-36)

29’Jɨ́meꞌen puꞌu teꞌentipuáꞌari nain ɨ́ mej jɨ́n rajpuaíitzi muáꞌajuꞌun aꞌájna xɨcájraꞌa jetze, aj pu xaa ayén seíireꞌe aꞌame u júteꞌe tɨ jɨ́meꞌen yee:

Anaaruti ɨ́ xɨca, capu huanéeriꞌicɨ́ aꞌame ɨ́ máxcɨraꞌi jɨmeꞌe.

Majta meꞌɨ́n ɨ́ xuꞌuraꞌave, aꞌɨ́ɨ mú u eꞌecávatzɨjxɨꞌɨsin u júteꞌe.

Muaateúvivájraꞌasin aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌaijta ɨ́ mej majta éꞌeseijreꞌe u ta japua, matɨ́j menaꞌa puaꞌamé.

30’Aꞌájna xɨcájraꞌa jetze, aꞌɨ́j pu huataseíjreꞌesin u júteꞌe ɨ́ mej jɨ́n ramuaꞌaréeren tɨjɨ́n nee nu neajtahuaꞌa yé veꞌecánejsin inee, i nej neajta teáataꞌa jetze airáane.

’Majta meꞌɨ́n ɨ́ teɨtejraꞌa mej íiyen seijreꞌe chaanaca japua, matɨ́j menaꞌa puaꞌamé huataújxɨeemɨsteꞌesin naímiꞌi ɨ́ ru jetze. Ayee mú tiꞌineseíira muáꞌajuꞌun netɨ́ꞌɨj aveꞌecáanen ɨ́ jaitɨri jetze. Ayee pu seíireꞌe aꞌame temuaꞌa naa mej mi miyen huateújtzaahuateꞌen. Aj mú xaa ramuaꞌaréeren ɨ́ nej nain jɨ́n antínmuaꞌaree. 31Neajta nu teꞌucácɨꞌɨsiteꞌesin caꞌanín jɨmeꞌe, neajta huaꞌutaꞌaíjteꞌesin aꞌɨ́mej ɨ́ mej nevaɨreꞌe u ta japua mej aꞌucɨ́jxɨꞌɨn nainjapua ɨ́ chaanaca mej mi huaꞌuréꞌeseɨreꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ nej neri huaꞌavéꞌehuau. Aꞌu tɨ jaꞌuꞌástɨmee ɨ́ chaanaca, aꞌúu mú huaúuviꞌitɨn.

32’Setáꞌaj siyen yaúꞌitɨée xáꞌaraꞌani seꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ yeꞌí rɨ́ɨj áꞌayeꞌi aꞌɨ́jna ɨ́ huaréj. Tɨ́ꞌɨj antineájxɨꞌɨn tɨ cuaꞌati aꞌɨ́jna ɨ́ cɨ́yeꞌaraꞌan jetze, tɨ puaꞌa ajta ari huataxútaꞌan, aj xu si siyen ramuaꞌaréeren tɨ ari vejliꞌi ɨ́ víitaꞌari. 33Aꞌiné ayée xu ramuaꞌaree jaꞌanáj tɨ puaꞌa pɨ́tíꞌirɨcɨ seꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ sej rasiseꞌi, ayée xu cheꞌatá senaꞌa tiráamuaꞌaree tɨ ari vejliꞌi jaꞌanáj tɨ jetzen antipuáꞌari nain seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej raseijran nain aꞌij nej neri tejámuaatáꞌixaa.

34’Ayee nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe, majta mauj ruuri naímiꞌi ɨ́ teɨte ɨ́ mej íiyen seijreꞌe íjii, nain pu xaa araúrastejsin. 35Ayej xaa tiꞌayajna, aꞌɨ́ɨ pu antipuáꞌari naíjmiꞌi tɨ́j naꞌa tiꞌipuaꞌamé tɨ íiyen seijreꞌe chaanaca japua, ajta u ta japua. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ niuucari aꞌij nej neri tejamuáꞌixaa, capu jaꞌanáj antipuáꞌari xaa neꞌu.

36’Capu jaꞌatɨ́ ramuaꞌaree jaꞌanáj tɨ teꞌentipuáꞌajte naꞌari aꞌatzaj tɨ ayén tíꞌirɨni. Camu ramuaꞌaree aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌivaɨreꞌe u ta japua. Canu neajta ramuaꞌaree inee sino, aꞌɨ́ɨ pu xaa ramuaꞌaree aꞌɨ́jna ɨ́ nej rájyaꞌupua.

37’Aꞌájna xɨcájraꞌa nej jetzen neajtahuaꞌa yé veꞌecánejsin inee, i nej neajta teáataꞌa jetze airáane, ayée pu téꞌeme. Ayee mú cheꞌatá menaꞌa tíꞌijrɨꞌɨrée muáꞌajuꞌun ɨ́ teɨte matɨ́j tíꞌijrɨꞌɨrejcaꞌa aꞌájna tɨ́ꞌɨj auj ruurica aꞌɨ́jna ɨ́ Noé teecan. 38Ayee mú rɨjcaa, tɨ́ꞌɨj caí xɨ antipuáꞌarecaꞌa ɨ́ chaanaca jaj jɨmeꞌe, metíꞌicuaꞌacareꞌe ɨ́ teɨte, majta yéꞌecareꞌe. Aꞌɨ́ɨ mú néjneꞌɨche, majta viɨcheꞌecareꞌe. Maúcheꞌe mú miyen rɨjcaa ajta caí aꞌɨ́ɨn Noé ateájraa ɨ́ baarcu jetze tɨ veꞌée. 39Majta meꞌɨ́n ɨ́ teɨte, camu aꞌatzu ramuaꞌareerecaꞌa aꞌij tɨ tiꞌitɨ rɨníicheꞌen. Aj mú xaa ráamuaꞌareeriꞌi tɨ́ꞌɨj huatámɨꞌɨyecaꞌa. Huajaꞌujaújte naíjmiꞌica ɨ́ teɨte. Ayee pu cheꞌatá naꞌa tihuáꞌaruuren aꞌájna xɨcájraꞌa nej jetzen yé veꞌecánejsin, i nej teáataꞌa jetze airáane.

40’Aꞌájna aꞌúu mú huatéꞌuu muáꞌajuꞌun víꞌiraꞌataꞌa, mé huaꞌapua ɨ́ teteca. Seɨ́j pu áꞌaviꞌitɨchiꞌihuan tɨ́ꞌij teꞌentipuáꞌare. Ajta ɨ́ seɨ́j, aꞌúu pu aꞌuteáturaasin. 41Majta meꞌɨ́n ɨ́ ꞌuuca, aꞌúu mú aꞌutéꞌuu muáꞌajuꞌun, mé huaꞌapua. Metéꞌatɨꞌɨxɨ́j mú muáꞌajuꞌun. Seɨ́j pu ajta áꞌaviꞌitɨchiꞌihuan tɨ́ꞌij teꞌentipuáꞌare, ajta ɨ́ seɨ́j, aꞌúu pu aꞌuteáturaasin.

42’Aꞌɨ́j pu jɨ́n, ayée nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe, setáꞌaj atanéjneꞌere temuaꞌa naa, aꞌiné caxu ramuaꞌaree jaꞌanáj tɨ xɨcájraꞌa jetze uvéꞌenejsin ɨ́ áꞌamuavastaraꞌa.

43’Setáꞌaj siyen yaúꞌitɨée xáꞌaraꞌani seꞌíjna. Aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ jaꞌatɨ tɨ huatéechiꞌi, tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨn ramuaꞌareere aꞌatzaj tɨ puaꞌa ɨ́ tɨ́caꞌari tzajtaꞌa aꞌuteáruti aꞌɨ́jna ɨ́ nahuaꞌari, ayée pu rɨni aꞌɨ́jna tɨ huatéechiꞌi. Aꞌɨ́ɨ pu atanéeri aꞌame, ajta capu raatáꞌasin tɨ aꞌɨ́ɨn nahuaꞌari raꞌantánaꞌaca ɨ́ puéerta, tɨ́ꞌij uteárute u chiꞌita. 44Ayee pu hui cheꞌatá naꞌa ruxeꞌeveꞌe sej siyen atanéjneꞌeri aꞌiné inee, i nej neajta teáataꞌa jetze airáane, ayée nu uvéꞌenejsin aꞌatzaj sej caí puaꞌa nechuꞌeveꞌe múꞌeen.

Jɨ́meꞌen aꞌɨ́jna tɨ xaa nain jɨ́n ráꞌastijreꞌe, ajta aꞌɨ́jna tɨ caí aꞌatzu ráꞌastijreꞌe

(Lc. 12:41-48)

45’Aꞌɨ́j nu jɨ́n niyen tejáꞌamuaꞌihuaꞌuran. ¿Aꞌataani téviraꞌa ayén caí jaꞌanáj áꞌɨtzee, tɨ ajta rɨ́ꞌɨ mé teuúmuaꞌaree tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨn vástareꞌaraꞌan ayén tiraaꞌíjcateꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ tihuáꞌaijteꞌe ɨ́ seica ɨ́ mej tíꞌijvaɨreꞌe tɨ ij aꞌɨ́ɨn tihuaꞌumín aꞌatzaj tɨ puaꞌa ari huaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌihuacaꞌa? 46Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ tevi, naa pu tiraatévaɨreꞌesin tɨ puaꞌa ayén rɨjca aꞌij tɨ tiraataꞌaíj tɨ́ꞌɨj ajtahuaꞌa uvéꞌenen aꞌɨ́jna tɨ tíꞌiraꞌaijteꞌe.

47’Ayee nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe, tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe tɨ puaꞌa auj ayén rɨjca tɨ́ꞌɨj uvéꞌenen ɨ́ vástareꞌaraꞌan, aꞌɨ́ɨ pu xaa ayén tíꞌiraꞌíjcateꞌen nain jɨmeꞌe aꞌachú tɨ caj tíꞌijchaꞌɨɨ.

48’Mɨ́ ajta, tɨ puaꞌa aꞌij puaꞌa tíꞌitevistan aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ, ayée pu rɨni. Ayee pu tíꞌimuaꞌatze ɨ́ ru tzajtaꞌa tɨjɨ́n: “Jéꞌecan pu áꞌateeri mé jáꞌahuaꞌa ɨ́ nevástaraꞌa.” 49Aj pu i autéchesin tɨ aꞌij puaꞌa tihuaꞌutéꞌaxɨꞌɨn ɨ́ ruxɨ́ꞌej teɨte ɨ́ mej tíꞌijvaɨreꞌe. Ajta huáꞌa jamuan tíꞌicuaꞌani, ajta yeꞌen aꞌɨ́mej jamuan ɨ́ mej rutáꞌaruaijveꞌe.

50’Ajta aꞌɨ́ɨn vástareꞌaraꞌan uvéꞌenejsin aꞌájna xɨcájraꞌa tɨ jetzen caí rachúꞌeveꞌe aꞌɨ́jna tɨ tíꞌijvaɨreꞌe, ajta aꞌatzaj tɨ puaꞌa caí ramuaꞌaree tɨ ari uvéꞌene. 51Aj pu i vástareꞌaraꞌan jeíhua puaíjtzi raatáꞌasin. Ajta raataꞌaíjteꞌesin tɨ aꞌuun aꞌutéveeca aꞌu mej aꞌuteáturaasin aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej caí tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n miyen tíꞌijrɨꞌɨre. Jéꞌecan pu ruyeinixɨꞌɨn aꞌujna, ajta rutamej pu jɨ́n ancuréꞌujcɨꞌɨmée aꞌame aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ rajpuaíjtzi.