Search form

San Mateo 28

Tɨ́ꞌɨj Jesús aꞌitáraa huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mɨꞌɨchite

(Mr. 16:1-8; Lc. 24:1-12; Jn. 20:1-10)

1Tɨ́ꞌɨj mú áꞌume aꞌɨ́jna ɨ́ xɨca mej jetzen ruseꞌupi, tapuáꞌarijmeꞌeca, aꞌɨ́jna ɨ́ María, Magdala tɨ éꞌemeꞌecan, ajta ɨ́ seɨ́j tɨ ajta María, u mú áꞌujuꞌun mej mi yaꞌutéeseij aꞌu mej yeꞌaváꞌana. 2Caꞌanín pu jɨ́n huateújcaꞌatzɨjxɨ ɨ́ chuej aꞌiné seɨ́j tɨ tíꞌivaɨreꞌe u ta japua, aꞌɨ́ɨ pu eꞌicaanej u júteꞌe. Aa pu eꞌiréꞌene aꞌu mej yeꞌaváꞌana. Antárɨiihuacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tete tɨ jɨ́n ujnámiꞌihuacaꞌa tɨ únúꞌujcun. Ajta japuan aꞌujyeíjxɨ. 3Jéꞌecan pu tétaaveꞌe cuaiínaviꞌin jɨmeꞌe i tɨ jɨ́n tiꞌitéechen temuaꞌa naa aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ.

4Majta meꞌɨ́n ɨ́ mej tíꞌichaꞌɨɨcaꞌa, huápɨꞌɨ mú ruviveecaꞌa, majta aꞌitavátzɨ meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej huápɨꞌɨ tiuꞌutátziɨn. Cu xɨee mej cuj huácuii. 5Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ tíꞌivaɨreꞌe u ta japua, ayée pu tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́mej ɨ́ ꞌuuca tɨjɨ́n:

―Caxu tíꞌitziɨɨneꞌe, aꞌiné néjmuaꞌaree sej u yeꞌevéꞌehuau seꞌɨ́jna ɨ́ Jesús ɨ́ mej ráꞌutatai. 6Capu hui yeꞌe jáꞌahuaꞌa aꞌiné puꞌuri huatarúj tɨ́j ajmíꞌi tiuꞌutaxájtacaꞌa. Casiꞌi, mú séꞌujuꞌun setáꞌaj yaꞌuseíj aꞌu mej yeꞌetéete.

7’Seajta, setáꞌaj áꞌucɨɨne jíyeꞌitzi jɨmeꞌe sej si huajaꞌutáꞌixaateꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe tɨ jɨ́meꞌen yee: “Aꞌɨ́ɨ pu ari huatarúj, ajta amuacaí pu nuꞌu aꞌuméꞌe aꞌame aꞌujna Galilea tɨ ij aꞌɨ́ɨn huajáꞌuchuꞌeveꞌen aꞌujna. Aꞌuu xu nuꞌu yéꞌeseijran.” Nuꞌuri amuaatáꞌixaa.

8Majta meꞌɨ́n ɨ́ ꞌuuca, caꞌanacan mú aꞌucɨ́j. Maúcheꞌe mú tíꞌitziɨɨneꞌecaꞌa. Mɨ́ majta, muaataújtemuaꞌave jeíhua. Aꞌuu mú aꞌuruáachejraa mej mi tihuaꞌutáꞌixaateꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej Jesús jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe.

9Ajta, jíyeꞌitzi jɨ́n, Jesús huáꞌuteu. Ayee pu tihuaꞌutateújte tɨjɨ́n:

―¿Aꞌiné senaꞌa?

Majta meꞌɨ́n, á mú eꞌiréꞌene jemin. Majta raꞌavéꞌeviꞌiraxɨ ɨɨcájraꞌan jetze. Majta rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌa.

10Aj pu i Jesús ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Caxu tíꞌitziɨɨneꞌe. Sericu múꞌeen, setáꞌaj tihuaꞌutáꞌixaateꞌen ɨ́ neꞌihuaamuaꞌa mej áꞌucɨɨne meꞌújna Galilea. Aꞌuu mú hui nejéꞌeseijran.

Aꞌij mej tiuꞌutaxájtacaꞌa ɨ́ xantaaruꞌu

11Maúcheꞌe mú huajúꞌucaa aꞌɨ́ɨme ɨ́ ꞌuuca, seica mú aꞌuun áꞌujuꞌun u chajtaꞌa. Aꞌii mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen seica ɨ́ mej tíꞌichaꞌɨɨcaꞌa. Majta miyen tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́mej ɨ́ mej tíꞌaijta teyujtaꞌa nain aꞌij tɨ tiꞌitɨ́ huarɨ́j.

12Majta meꞌɨ́n ɨ́ mej tíꞌaijta teyujtaꞌa, aꞌɨ́ɨ mú tiújseɨj huáꞌa jamuan ɨ́ vaujsi mej mi raaxɨ́ꞌepɨꞌɨntareꞌen aꞌij mej yeꞌí huárɨni. Aj mú mi tumin huaꞌutáꞌa ɨ́ xantaaruꞌu, jeíhua. 13Ayee mú tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Ayee xu huárɨni múꞌeen. Setáꞌaj siyen tihuaꞌutáꞌixaateꞌen yee: “Seica mú mú aꞌuvéꞌejuꞌun tɨ́caꞌɨmua aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Jesús jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe tetɨ́ꞌɨj cuꞌutzucaꞌa iteen. Aꞌɨ́ɨ mú yáꞌutɨɨ ɨ́ téviraꞌan avíitzi jɨmeꞌe.” 14Ajta tɨ puaꞌa ráamuaꞌaree ɨ́ tajtuhuan aꞌij tɨ tiꞌitɨ́ huarɨ́j, teen tu tiyen tiraatáꞌixaateꞌesin tɨ ij caí tiꞌitɨ́j jɨ́n aꞌij amuáaruuren múꞌejmi.

15Majta tumin mú áꞌutɨɨ aꞌɨ́ɨme ɨ́ xantaaruꞌu. Majta miyen cheꞌatá menaꞌa huarɨ́j matɨ́j meꞌɨ́n seica huaꞌutaꞌítecaꞌa. Tɨ́j naꞌa tɨ yú eꞌiréꞌene, ayée mú tíꞌixaxaꞌa nainjapua aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan tɨ ayén tiꞌayajna.

Jesús pu tiꞌitɨ́j jɨ́n tihuauꞌíjca ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe

(Mr. 16:14-18; Lc. 24:36-49; Jn. 20:19-23)

16Majta meꞌɨ́n ɨ́ mej tamuáamuataꞌa japuan seɨ́j muaꞌaráꞌaxcaa, aꞌúu mú áꞌujuꞌun aꞌujna Galilea. Aꞌuu mú aꞌaráꞌa jɨrí jetze tɨ́j amuacaí tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús mej nuꞌu meꞌuun aꞌatanén. 17Matɨ́ꞌɨj raaseíj, aj mú mi rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌa. Mɨ́ majta meꞌɨ́n, camu rɨ́ꞌɨ ráꞌatzaahuateꞌecaꞌa tɨ aꞌɨ́ɨn púꞌeeneꞌe.

18Aj pu i Jesús eꞌiréꞌene vejliꞌi huáꞌa jemi. Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:

―Puꞌuri naatáꞌa nej niyen nain jɨ́n antínmuaꞌaree tɨ́j naꞌa tɨ aꞌuun éꞌeseijreꞌe u ta japua, ajta tɨ́j naꞌa tɨ íiyen seijreꞌe chaanaca japua.

19’Aꞌɨ́j xu jɨ́n aꞌucɨ́jxɨꞌɨn nainjapua seɨ́j chuéjraꞌa japua sej si huaꞌutémuaꞌitɨn ɨ́ teɨte mej mi naꞌaráꞌastijreꞌen. Seajta huáꞌumuaɨꞌɨhuan niuucajtzeꞌen ɨ́ tɨ níꞌiyaꞌupua, seajta niuucajtzeꞌen ɨ́ nej iꞌi yaujraꞌan, seajta niuucajtzeꞌen ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios.

20’Seajta múꞌeen, setihuáꞌamuaꞌatehuaꞌan mej mi nain jɨ́n naꞌaráꞌastijreꞌen aꞌij nej neri tejamuaataꞌaíj múꞌejmi. Neajta inee, rɨ́ꞌɨ nuꞌu yé huatevée naꞌame aꞌamua jemi tɨ́j naꞌa tɨ yú aucaꞌitɨ́ aꞌame asta naꞌa caí nain teꞌentipuáꞌare. Ayee puꞌu.