Search form

Romanos 10

Camu nuꞌu raamuáꞌa meꞌɨ́jna tɨ Dios raateájtuaa

1Ayee nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe, neꞌihuaamuaꞌa, nej niyen aꞌancaꞌanéecan jɨ́n tíꞌijxeꞌeveꞌe yú ne tzajtaꞌa, neajta nu rahuauhuau ɨ́ Dios tɨ ij aꞌɨ́ɨn Dios ayén huaꞌirájtuaani. 2Aꞌɨ́ɨme nu jɨ́n niyen tiꞌixa ɨ́ mej aꞌujcaꞌanéecan jɨ́n ranaꞌamiche ɨ́ Dios. Aru camu tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n ranaꞌamiche. 3Matɨ́ꞌɨj miyen rahuauca aꞌij mej yeꞌí huárɨni mej mi miyen rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ Dios jemi, camu aꞌatzu ramuaꞌareerecaꞌa aꞌij tɨ Dios ari tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare tɨ ij jaꞌatɨ́ ayén rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin. Ayee muꞌu rahuauca meꞌɨ́jna ɨ́ mej jɨ́n rujɨ́ɨmuaꞌa menaꞌa rájteu. Aꞌɨ́j mú jɨ́n miyen raatéxɨeehuatacaꞌa meꞌɨ́jna ɨ́ tɨ Dios ari ayén tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare.

4Ayee puꞌu naꞌa, aꞌiné Cɨríistuꞌu pu nain jɨ́n raꞌaráꞌastijre aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta tɨ ij jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa ayén rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn ɨ́ jaꞌatɨ́ ayén téꞌatzaahuateꞌe.

5Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Moisés teecan, ayée pu raꞌuyúꞌuxacaꞌa tɨ nuꞌu aꞌɨ́ɨn ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ráꞌastijreꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta, ayée pu nuꞌu ajta tiúꞌujxeꞌeveꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn aꞌɨ́jna jetze araújcaꞌane ɨ́ niuucari. 6-7Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ari rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateájturaa ɨ́ Dios jemi, ayée pu tíꞌimuaꞌatze tɨjɨ́n: “Capej piyen téꞌumuaꞌatze ɨ́ aꞌatzajtaꞌa tɨ ayén ruxeꞌeveꞌe pejaꞌujnén u ta japua pej yé raveꞌecájneijteꞌen peꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu.” Ajta ayén tɨ aꞌɨ́jna jɨ́meꞌen: “Capej piyen pej téteꞌɨmua aꞌucáanen ɨ́ tajete pej raꞌitátuaani ɨ́ Cɨríistuꞌu huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mej meri huácuii.”

8Mɨ́ ajta, ayée pu tiꞌixa aꞌɨ́jna tɨ tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n huateájturaa rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n ɨ́ Dios jemi tɨjɨ́n: “Puꞌuri múꞌeetzi jemi seijreꞌe ɨ́ niuucari pej piyen tihuaꞌutáꞌixaateꞌen, pajta peꞌɨ́jna jetze piyen tíꞌimuaꞌatze ɨ́ áꞌa tzajtaꞌa.” Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ niuucari ɨ́ tej tiyen tihuáꞌaꞌixaateꞌe táꞌayeꞌi.

9Ayee puꞌu naꞌa, aꞌiné tɨ puaꞌa mémuaseiiracaꞌa ɨ́ teɨte, pej piyen raataxáj yee Jesús pu tavástaraꞌa púꞌeen, ajta tɨ puaꞌa piyen téꞌatzaahuateꞌe ɨ́ áꞌa tzajtaꞌa tɨ Dios ayén raꞌajjáj huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mɨꞌɨchite, aj pu xaa Dios muaꞌirájtuaani.

10Jee xaa neꞌu, ayée pu tiꞌayajna, jaꞌatɨ́ pu ayén rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturaasin ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ téꞌatzaahuateꞌe ɨ́ ru tzajtaꞌa. Dios pu ajta ruꞌirátuaasin aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ́ ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨ Dios jetze ajtémeꞌecan, metiꞌiseíiracaꞌa ɨ́ teɨte.

11Ayej xaa neꞌu tiꞌayajna, aꞌiné ayée pu téꞌeyuꞌusiꞌi ɨ́ niuucari jetze tɨjɨ́n: “Capu jaꞌanáj ratatéviꞌirasteꞌesin jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ ráꞌantzaahuateꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu.” 12Ayee puꞌu, naímiꞌi mú ruxɨ́ꞌej ꞌeen, aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan, aꞌiné seɨj puꞌu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tavástaraꞌa tɨ ayén tíꞌitaꞌaijteꞌe naíjmiꞌica itejmi, tɨ ajta nain jɨ́n rɨ́ꞌɨ tihuaꞌatáꞌaca aꞌɨ́mej ɨ́ mej miyen rahuavii tɨ aꞌɨ́ɨn huaꞌutévaɨreꞌen.

13Ajta ayén téꞌeyuꞌusiꞌi tɨjɨ́n: “Jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ ayén rahuauhuau ɨ́ tavástaraꞌa jemi tɨ aꞌɨ́ɨn raatévaɨreꞌen, Dios pu ayén ruꞌirátuaasin aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ.” 14Aru, ¿aꞌiné tíꞌirɨꞌɨri mej miyen rahuaviira meꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa tɨ puaꞌa mej caí xɨ ráꞌatzaahuateꞌe? Capu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri xaa neꞌu. Ajta, ¿aꞌiné tíꞌirɨꞌɨri mej miyen ráꞌantzaahuateꞌen tɨ puaꞌa mej caí xɨ ráanamuajriꞌi meꞌɨ́jna jaꞌatɨ́ tɨ pɨ́rɨcɨ? Capu aꞌatzu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri. Ajta, ¿aꞌiné tíꞌirɨꞌɨri mej miyen ráanamua tɨ puaꞌa caí jaꞌatɨ́ ayén tihuaꞌutáꞌixaateꞌen? Capu xaa neꞌu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri.

15Ajta, ¿aꞌiné tíꞌirɨꞌɨri mej miyen tihuaꞌutáꞌixaateꞌen tɨ puaꞌa mé caí huataꞌítiꞌihuacaꞌa mej meꞌuun áꞌujuꞌun huáꞌa jemi? Capu xaa neꞌu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri. Aꞌɨ́j pu jɨ́n ayén téꞌeyuꞌusiꞌi tɨjɨ́n: “Jéꞌecan tu huápɨꞌɨ naa huáꞌaseijrateꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej huataꞌítiꞌihuacaꞌa téjmi jemi mej mi taatáꞌixaateꞌen meꞌɨ́jna jɨ́meꞌen ɨ́ tavástaraꞌa.”

16Mɨ́ ajta, camu naímiꞌi miyen raꞌancuréꞌa meꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ tej jɨ́n tátemuaꞌaveꞌe, aꞌiné ayée pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Isaías teecan tɨjɨ́n: “Tavastaraꞌa, capu jaꞌatɨ́ ayén ráꞌantzaahua aꞌij tej tihuaꞌutáꞌixaa.” 17Ayee puꞌu. Jaꞌatɨ́ pu ayén téꞌatzaahuateꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén ráanamuajriꞌi ɨ́ mej tiuꞌutaxájtacaꞌa. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ niuucari ɨ́ mej miyen raataxájtacaꞌa, ayée mú ꞌeen jɨ́n raataxájtacaꞌa aꞌiné Cɨríistuꞌu pu ayén huaꞌutaꞌaíj.

18Neajta inee, ayée nu tejáꞌamuaꞌihuaꞌu tɨ puaꞌa mecaí ráanamuajriꞌi. Aꞌiné mijta, xaa neꞌu. Ayen téꞌeyuꞌusiꞌi tɨjɨ́n:

Ayee pu nainjapua namuajreꞌe

aꞌij mej tíꞌixaxaꞌa íiyen chaanaca japua.

Ajta huaꞌaniuuca, muꞌuri miyen ráanamuajriꞌi

aꞌu tɨ naꞌa yen japuan ɨ́ chaanaca tɨ́j naꞌa auuyaúj.

19Neajtahuaꞌa nu niyen tejáꞌamuaꞌihuaꞌu tɨ puaꞌa mecaí yaúꞌitɨee muáꞌaraa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan. Ajmíꞌi pu ayén tiuꞌutaniú aꞌɨ́jna ɨ́ Moisés teecan. Ayen tɨjɨ́n:

Ayee nu caꞌanéeri jɨ́n amuaatáꞌasin

sej ahuaújchueereꞌen neꞌɨ́jna jɨmeꞌe

nej rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌasin aꞌɨ́mej

ɨ́ mej caí Israél jetze ajtémeꞌecan.

Neajta nu amuaataniúꞌucasteꞌesin neꞌɨ́jna jɨmeꞌe

nej ni rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌasin aꞌɨ́mej ɨ́ teɨte

ɨ́ mej caí rɨ́ꞌɨ mé titeꞌumuámuaꞌaree.

20Ajta aꞌɨ́ɨn Isaías, ayée pu huataúraꞌa tɨ ayén á jéjreꞌe tiuꞌutaxáj tɨjɨ́n:

Ayee mú naꞌantinájchecaꞌa aꞌɨ́ɨme

ɨ́ mej caí náahuausimeꞌe.

Neajta nu huatánseijratacaꞌa aꞌɨ́mej jemi

ɨ́ mej caí nehuaucaꞌa.

21Mɨ́ ajta aꞌɨ́ɨn, ayée pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́ɨme jɨmeꞌe ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecantacaꞌa tɨjɨ́n:

Tɨ́ꞌɨj pɨ́ naꞌa nain xɨcaj tzajtaꞌa,

ayée nu huáꞌahuavii mej mi seɨcɨé tiúꞌumuaꞌati ineetzi jemi.

Mɨ́ ajta, camu aꞌatzu náꞌastijreꞌe.

Temuaꞌa mú titeꞌentaújnaamua ineetzi jemi.