Search form

Romanos 12

Mej nuꞌu huataújtuaani ɨ́ Dios jemi

1Aꞌiné Dios pu ari amuáꞌancuꞌuvajxɨ, ayée nu tejáꞌamuahuavii, neꞌihuaamuaꞌa, sej si huataújtuaani ɨ́ Dios jemi ɨ́ rutevij jɨmeꞌe, setáꞌaj raateájtuaani ɨ́ Dios jemi ɨ́ sej seajta jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan. Tɨ́ puaꞌa seri siyen huárɨni, aj xu si raatévaɨreꞌen aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe, sej ruuri jɨ́n huataújmuaɨꞌɨvejta. 2Caxu siyen titetaúraꞌacareꞌen sej siyen cheꞌatá senaꞌa titetiújchaꞌɨɨ matɨ́j aꞌɨ́ɨme ɨ́ seica ɨ́ mej yen japuan seijreꞌe i chaanaca. Caxu xaa neꞌu siyen rɨjca múꞌeen, sino setáꞌaj siyen seɨcɨé huaújruuren seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej seri huaújjejcuare ɨ́ áꞌamuamuaꞌatziiraꞌa jetze. Aj xu siyen ramuaꞌaréeren aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ Dios, seajta siyen ramuaꞌaréeren tiꞌitɨ́j tɨ iꞌi xɨ́ꞌepɨꞌɨn ɨ́ Dios jemi, tiꞌitɨ́j tɨ ayén tiraꞌaráanajche, nusu aꞌij sej huárɨni sej si nain jɨ́n raꞌaráꞌastijreꞌen aꞌij tɨ Dios tíꞌijxeꞌeveꞌe.

3Aꞌiné Dios pu aꞌɨ́jna jɨ́n tinaaꞌíjca nej ni niyen tejamuáamuaꞌaten, ayée nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe naíjmiꞌica múꞌejmi. Chéꞌe caí jaꞌatɨ́ ayén áꞌujtzaahuateꞌe, aꞌiné capu ayén tiraavíjteꞌe. Caxu xaa neꞌu siyen rɨjca, sino setáꞌaj siyen rɨ́ꞌɨ mé titeꞌumuámuaꞌaree ɨ́ ru jetze. Setáꞌaj siyen seꞌɨ́jna jetze tiúꞌumuaꞌati aꞌij tɨ tiꞌitɨ́j jɨ́n Dios ari tejámuaꞌíjca, seɨj ajta seɨj. Ayee pu xaa neꞌu tiraavíjteꞌe.

4Ayee puꞌu naꞌa. Tetɨ́j tenaꞌa puaꞌamé tej tiyen ratéhuaꞌiraꞌa, ajta capu tíꞌiseicaj naꞌa tɨ́j naꞌa tiꞌitéjvee ɨ́ ta jetze. Capu ajta tíꞌiseicaj naꞌa ɨ́ tɨ jɨ́n titaatévaꞌɨri tetɨ́j tenaꞌa tiyen tiꞌitéjvee, sino ayée puꞌu tiꞌimuꞌíi.

5Ayee pu cheꞌatá naꞌa ꞌeen tej teri Cɨríistuꞌu jetze ajtémeꞌecan. I tej muꞌiitɨ́ aráꞌase, ayée tu naíjmiꞌi tíꞌitaseijrata tej seɨj tenaꞌa jetze ajtémeꞌecan ɨ́ tevi. Ajta jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ ta jetze ajtémeꞌecan, aꞌɨ́ɨ pu ajta huáꞌa jetze ajtémeꞌecan ɨ́ seica, aꞌachú mej puaꞌamé.

6Capu ayén ruxɨ́ꞌej naꞌa titaacɨ́ꞌɨ itejmi aꞌɨ́jna ɨ́ tej jɨ́n teri ratévaꞌɨri. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, tichéꞌe tiyen tiraatévaɨreꞌen, aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn Cɨríistuꞌu ayén rɨ́ꞌɨ titaatáꞌa. Tɨ́ puaꞌa ayén tiraacɨ́ꞌɨ seɨj ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ayén tiuꞌutaxáj ɨ́ Dios jetze meꞌecan, chéꞌe aꞌɨ́ɨn ayén jetzen meꞌecan tiuꞌutaxájta aꞌachú tɨ caj tirúꞌumuaꞌaree. 7Tɨ́ puaꞌa ayén tiraacɨ́ꞌɨ seɨj ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ayén huaꞌutévaɨreꞌen ɨ́ seica, chéꞌe ayén huaꞌutévaɨreꞌen, naꞌari tɨ puaꞌa ayén tiraacɨ́ꞌɨ tɨ ayén tihuáꞌumuaꞌaten ɨ́ seica, chéꞌe ayén tihuáꞌumuaꞌaten.

8Tɨ́ puaꞌa ayén tiraacɨ́ꞌɨ aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ayén raayɨ́ꞌɨtɨhuaꞌan tɨ caꞌaníjraꞌa huaꞌutáꞌan ɨ́ seica, chéꞌe ayén caꞌaníjraꞌa huaꞌutáꞌan. Seica pu ayén tihuaꞌucɨ́ꞌɨ mej miyen tíhuaꞌutapuaíjveꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí aꞌij tíꞌijviicuaꞌi. Michéꞌe miyen ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨ́n temuaꞌa naa tíhuaꞌutapuaíjveꞌen. Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ ayén antiújmuaꞌaree aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ tíꞌaijta teyujtaꞌa, chéꞌe aꞌɨ́ɨn aꞌujcaꞌanéecan jɨ́n tíꞌivaɨreꞌe. Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ huáꞌacuꞌuve aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí aꞌij tíꞌijviicuaꞌi, chéꞌe aꞌɨ́ɨn rutémuaꞌaveꞌecan jɨ́n huáꞌancuꞌuvajxɨꞌɨn.

Aꞌij mej yeꞌí tiꞌitiújchaꞌɨɨ ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe ɨ́ Dios jemi

9Ayee pu ruxeꞌeveꞌe sej tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n huaújxeꞌeveꞌen seɨj seajta seɨj. Setáꞌaj raatéxɨeehuateꞌen seꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen, seajta raꞌaráꞌastijreꞌen seꞌɨ́jna tɨ iꞌi xɨ́ꞌepɨꞌɨn. 10Setáꞌaj siyen huaújxeꞌeveꞌen seɨj seajta seɨj tɨ́j ruꞌihuaamuaꞌa naa. Setáꞌaj seajta huateújcaꞌanen temuaꞌa naa seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej rɨ́ꞌɨ tiuꞌutáꞌan seɨj seajta seɨj. 11Caxu raaxɨéehuata sej ratévaꞌɨrihuaꞌan ɨ́ tavástaraꞌa, sino saꞌujcaꞌanéecan xu jɨ́n siyen seꞌɨ́jna jetze huateújcaꞌanen ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios.

12Setáꞌaj huaújtemuaꞌaveꞌen seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej siyen tiꞌitɨ́j jɨ́n tíꞌichuꞌeveꞌe tɨ Dios jemi éꞌemeꞌecan. Setáꞌaj seajta siyen teꞌutáviicuaꞌi seꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ sej jɨ́n rajpuaíitzi xaꞌayeꞌi. Seucheꞌe xu rahuaviira ɨ́ Dios. Caxu raatápuaapuaꞌataꞌan. 13Setáꞌaj siyen tihuaꞌuréꞌan ɨ́ sej tíꞌijchaꞌɨɨ aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej caí aꞌij tíꞌijviicuaꞌi. Setáꞌaj seajta siyen ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨ́n huaꞌancuréꞌeviꞌitɨn ɨ́ áꞌamuaxɨꞌej teɨte ɨ́ ruche. 14Ayee xu seajta siyen huáꞌuruuren aꞌɨ́mej ɨ́ mej aꞌij puaꞌa áꞌamuaruure. Setáꞌaj rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌan. Caxu siyen rahuaviira ɨ́ Dios jemi tɨ ij aꞌɨ́ɨn puaíjtzi huaꞌutáꞌan, sino rɨ́ꞌɨ xu tihuaꞌutáꞌan.

15Setáꞌaj siyen huaújtemuaꞌaveꞌen aꞌɨ́mej jamuan ɨ́ mej rutémuaꞌaveꞌe. Ayee xu seajta huárɨni sej huataújxɨeemɨsteꞌen aꞌɨ́mej jamuan ɨ́ mej ruxɨéemɨsteꞌe.

16Setáꞌaj siyen rɨ́ꞌɨ tíꞌitechejca tɨ́j ɨ́ ruꞌihuaamuaꞌa naa. Caxu áꞌujtzaahuateꞌe, sino setáꞌaj siyen anteújseɨreꞌen huáꞌa jamuan ɨ́ mej caí tiꞌitɨ́j jɨ́n títetéꞌuꞌupuꞌu tɨ jeíhua ruxeꞌeveꞌe. Caxu siyen áꞌujtzaahuateꞌe ɨ́ ru tzajtaꞌa sej nuꞌu rɨ́ꞌɨ mé titeꞌumuámuaꞌaree temuaꞌa naa caí máàj jaꞌatɨ́.

17Tɨ́ puaꞌa jaꞌatɨ́ ayén aꞌij puaꞌa áꞌamuaruure múꞌejmi, caxu siyen cheꞌatá senaꞌa aꞌij puaꞌa raruure múꞌeen. Rɨ́ꞌɨ xuꞌu setáꞌaj siyen senaꞌa huárɨni tɨ́ꞌij ayén rɨ́ꞌɨ tihuáꞌamitɨejteꞌe naíjmiꞌica ɨ́ teɨte sej xɨ́ꞌepɨꞌɨn rɨcɨ.

18Setáꞌaj siyen huárɨni, setɨ́j senaꞌa sej caj tirúꞌumuaꞌaree, tɨ puaꞌa rɨꞌɨriistan, setáꞌaj rɨ́ꞌɨ titetiújchaꞌɨɨ huáꞌa jemi ɨ́ seica ɨ́ teɨte, aꞌachú mej puaꞌamé.

19Caxu puaíjtzi ratáꞌacareꞌen ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ari aꞌij puaꞌa amuáaruu, sino chéꞌe aꞌɨ́ɨn Dios ayén puaíjtzi raatáꞌan. Ayee xu huárɨni, aꞌiné ayée pu téꞌeyuꞌusiꞌi tɨjɨ́n: “Ayee pu tíꞌinecɨꞌɨpua ineetzi nej puaíjtzi raatáꞌan neꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ aꞌij puaꞌa muáaruu. Nee nu raatáꞌasin neꞌɨ́jna aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe.”

20Mɨ́ seajta múꞌeen, ayée xu huárɨni aꞌij tɨ téꞌeyuꞌusiꞌi tɨjɨ́n: “Tɨ́ puaꞌa iꞌicuatá aꞌɨ́jna tɨ muájchaꞌɨɨreꞌe, patáꞌaj tiraamín. Ajta tɨ puaꞌa huataꞌíꞌimɨn aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ, patáꞌaj jaj raatáꞌan. Tɨ́ puaꞌa piyen huárɨni, ayée pej puaíjtzi raatáꞌasin peꞌɨ́jna jɨmeꞌe pej xɨ́ꞌepɨꞌɨn ráaruu. Aꞌɨ́ɨ pu xaa, aꞌɨ́ɨ pu tirajpuaíitzi aꞌame temuaꞌa naa.”

21Caxu ratáꞌacareꞌen tɨ aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen ayén amuaamuáꞌitɨn, sino setáꞌaj siyen tiraamuáꞌitɨn seꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej xɨ́ꞌepɨꞌɨn rɨcɨ.