Search form

Romanos 13

1Ayee pu tiúꞌujxeꞌeveꞌe tɨ jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa ayén huaꞌaráꞌastijreꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej tiꞌitɨ́j jɨ́n antiújmuaꞌaree. Dios pu ayén raaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare mej miyen tiꞌitɨ́j jɨ́n títetatéꞌen. Aꞌɨ́j pu jɨ́n Dios ayén huaꞌantíhuau. 2Aꞌɨ́j pu jɨ́n, tɨ puaꞌa jaꞌatɨ́ caí huataúraꞌan tɨ ij ayén huaꞌaráꞌastijreꞌen, aꞌɨ́ɨ pu ajta mé rúuhuaꞌana aꞌɨ́jna tɨ Dios ayén raateájtuaa íiyen chaanaca japua. Ajta, tɨ puaꞌa jaꞌatɨ́ ayén huárɨni, puaíjtzi pu aꞌɨ́jna japua rávaɨjtzi.

3-4Tɨ́ puaꞌa jaꞌatɨ́ ayén rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ, capu ruxeꞌeveꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ́ ayén huáꞌatziɨɨneꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej tiꞌitɨ́j jɨ́n antiújmuaꞌaree. Mɨ́ ajta, aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨ, ayée pu xaa neꞌu tiraavíjteꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn ayén huáꞌatziɨɨneꞌe aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌaijta. Tɨ́ puaꞌa piyen tíꞌijxeꞌeveꞌe pej caí tiꞌitɨ́j jɨ́n rátziɨɨneꞌe peꞌɨ́jna tɨ tíꞌaijta, patáꞌaj piyen huárɨni tiꞌitɨ́j jɨmeꞌe tɨ iꞌi xɨ́ꞌepɨꞌɨn. Tɨ́ puaꞌa piyen huárɨni, ayée pu rɨ́ꞌɨ timuaatáꞌasin aꞌɨ́jna tɨ tíꞌaijta, aꞌiné Dios pu aꞌɨ́jna jɨ́n raꞌantíhuaꞌu tɨ ij aꞌɨ́ɨn tiꞌitévaꞌɨrihuaꞌan jemin. Mɨ́ ajta, tɨ puaꞌa piyen aꞌij puaꞌa títiáꞌachaꞌɨɨ, aj pej xaa rátziɨɨneꞌe puaꞌamé, aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́jna jɨ́n antiújmuaꞌaree tɨ puaíjtzi jamuaatáꞌan. Aꞌɨ́ɨ pu xaa neꞌu tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ Dios jemi tɨ ij Dios jetze meꞌecan ayén puaíjtzi huaꞌutáꞌan aꞌɨ́mej ɨ́ mej aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨ.

5Aꞌɨ́j pu jɨ́n, ayén tiúꞌujxeꞌeveꞌe sej siyen huaꞌaráꞌastijreꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej tiꞌitɨ́j jɨ́n títetateí tɨ ij caí ayén aꞌamua japua rájveti ɨ́ puaíjtzi. Ayee pu ajta ruxeꞌeveꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej siyen raꞌaráꞌastijreꞌe ɨ́ Dios. 6Ayee pu ajta tiúꞌujxeꞌeveꞌe sej seajta seꞌɨ́jna jɨ́n tíꞌinajchita aꞌɨ́jna tɨ áꞌamuajijveꞌe, aꞌiné aꞌɨ́mej ɨ́ mej miyen áꞌamuajijveꞌe, aꞌɨ́ɨ mú tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ Dios jemi. Tɨ́ꞌɨj pɨ́ naꞌa nain xɨcaj tzajtaꞌa, ayée mú meꞌɨ́jna jɨ́n tíꞌivaɨreꞌe.

7Tɨ́ puaꞌa piyen jaꞌatɨ́ téꞌechaꞌɨɨreꞌe, patáꞌaj piyen tiraanájchiteꞌen aꞌachú pej caj tiráꞌachaꞌɨɨreꞌe, naꞌari tɨ puaꞌa piyen peꞌɨ́jna jɨ́n téꞌechaꞌɨɨ ɨ́ mej Gobieerno jemi muajíjveꞌe, patáꞌaj piyen cheꞌatá penaꞌa tihuaꞌunájchiteꞌen. Ajta tɨ puaꞌa piyen peꞌɨ́jna jɨ́n téꞌechaꞌɨɨ ɨ́ mej muajíjveꞌe meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ pej tíꞌituꞌaraca, patáꞌaj pajta piyen peꞌɨ́jna jɨ́n tiuꞌunájchita. Tɨ́ puaꞌa ayén tiraavíjteꞌe pej piyen rɨ́ꞌɨ tihuáꞌajchaꞌɨɨ aꞌɨ́mej ɨ́ mej tíꞌaijta, patáꞌaj piyen huárɨni. Naꞌari tɨ puaꞌa ayén tiraavíjteꞌe pej rɨ́ꞌɨ tihuaꞌuteájtuaani aꞌɨ́mej ɨ́ mej títetéꞌuꞌupuꞌu, patáꞌaj piyen rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌan.

8Setáꞌaj nain jɨ́n tiuꞌunájchita sej si caí chéꞌe tiꞌitɨ́j jɨ́n téꞌechaꞌɨɨ ɨ́ áꞌamuaxɨꞌej tevi jemi. Ayee xuꞌu senaꞌa seꞌɨ́jna jɨ́n tiráꞌachaꞌɨɨreꞌe ɨ́ seɨj sej huaújxeꞌeveꞌen seɨj seajta seɨj, aꞌiné aꞌɨ́jna tɨ ayén raxɨ́ꞌeveꞌe ɨ́ ruxɨ́ꞌej tevi, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́jna jɨ́n ari raꞌaráꞌastijre aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta.

9Ayee pu tíhuaꞌutaꞌaíj tɨjɨ́n: “Capej tíꞌixanaꞌacɨreꞌe.” Ajta ayén tɨjɨ́n: “Capej tíꞌitecuiꞌica.” Ajta iꞌi tɨ ayén tɨjɨ́n: “Capej tíꞌinahuaꞌaj.” Ajta iꞌi tɨ ayén tɨjɨ́n: “Capej tíꞌinecuaꞌatze.” Naíjmiꞌi ɨ́ niuucari tɨ ayén ꞌeen, ajta tiꞌitɨ́j tɨ aꞌij tɨ raꞌitéꞌase, naíjmiꞌi tɨ́j naꞌa tɨ ayén, aꞌɨ́ɨ pu aráꞌase aꞌɨ́jna jetze ɨ́ niuucari tɨ ayén téꞌeyuꞌusiꞌi tɨjɨ́n: “Patáꞌaj piyen raxɨ́ꞌeveꞌe ɨ́ axɨ́ꞌej tevi patɨ́j aseɨ́j tíꞌaxeꞌeveꞌe.”

10Tɨ́ puaꞌa jaꞌatɨ́ ayén tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n raxɨ́ꞌeveꞌe ɨ́ ruxɨ́ꞌej tevi, aꞌɨ́ɨ pu caí jaꞌanáj aꞌij puaꞌa raruuren. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ nain jɨ́n raꞌaráꞌastejsin aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta.

11Setáꞌaj siyen huárɨni seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej seri rúꞌumuaꞌaree tiꞌitɨ́j tɨ xɨcáaraꞌan jetze pɨ́tíꞌirɨcɨ. Puꞌuri ayén tejaꞌuréꞌene sej rɨ́ꞌɨ huaújruuren sej si atanéjneꞌere temuaꞌa naa, aꞌiné puꞌuri jaítzeꞌe vejliꞌi aꞌájna xɨcáaraꞌan tɨ jetzen Dios ta japua niuuni. Puꞌuri xaa neꞌu jaítzeꞌe vejliꞌi tɨ caí vejliꞌitacaꞌa tetɨ́ꞌɨj amuacaí téꞌantzaahua.

12Puꞌuri jaítzeꞌe huatɨ́caꞌa aꞌɨ́jna tɨ jetzen tíꞌaijta aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen. Puꞌuri ajta vejliꞌi aꞌájna xɨcáaraꞌan tɨ jetzen Cɨríistuꞌu ta japua niuuni. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, tichéꞌe tiyen mé rúuhuaꞌaxɨn tɨ́j naꞌa tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen tej tiyen amuacaí teꞌɨ́jna jɨ́n tiyen rɨjcaa. Tichéꞌe teajta teꞌɨ́jna jetze arátacaꞌanen ɨ́ tej jɨ́n raatémuaꞌitɨn teꞌɨ́jna ɨ́ tej jɨ́n tíꞌiteseꞌe.

13Tichéꞌe tiyen rɨ́ꞌɨ tiꞌitítachaꞌɨɨca aꞌij mej tíꞌijrɨꞌɨre ɨ́ teɨte mej néeristeꞌe áꞌujujhuaꞌan. Tichéꞌe teajta caí chéꞌe tiyen aꞌij puaꞌa éeneꞌecan jɨ́n tíꞌiyeste, teajta caí chéꞌe aꞌij puaꞌa tíꞌitetaꞌarua, teajta caí chéꞌe tíꞌixanaꞌacɨreꞌe huáꞌa jamuan ɨ́ mej tiúꞌunecuaꞌatzisteꞌe, teajta caí chéꞌe tíꞌixanaꞌacɨreꞌe seɨ́j jamuan tɨ caí aꞌɨ́j púꞌeen ɨ́ pej yáꞌuviꞌitɨn. Tichéꞌe teajta caí tiyen neꞌuseꞌe tajɨ́ɨmuaꞌa. Capu ajta xɨ́ꞌepɨꞌɨn tej tiyen aꞌatachueereꞌe tajɨ́ɨmuaꞌa.

14Mɨ́ seajta múꞌeen, setáꞌaj siyen rɨ́ꞌɨ titetiújchaꞌɨɨca aꞌij tɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨcaꞌa ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen. Caxu chéꞌe siyen seꞌɨ́jna jetze tíꞌimuajca aꞌij sej yeꞌí huárɨni sej si siyen raꞌaráꞌastijreꞌen seꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen tɨ huiiráninei ɨ́ áꞌamuatzajtaꞌa.