Search form

Romanos 2

Dios pu tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tihuáꞌaxɨjteꞌe ɨ́ teɨte

1Pajta múꞌee, jaꞌatɨ́ pej pɨ́rɨcɨ, tɨ puaꞌa piyen seɨj jetze tíꞌijpuaꞌajteꞌe ɨ́ aꞌaxɨ́ꞌej tevi tiꞌitɨ́j jɨmeꞌe. Capu rɨꞌɨrí pej piyen tiuꞌutaxáj yee capej aꞌɨ́ɨn puꞌéeneꞌe ɨ́ pej jɨ́n piyen huarɨ́j tiꞌitɨ́j tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen. Múꞌee pej aseɨ́j á jetze tiáꞌapuaꞌajteꞌe peꞌɨ́jna jɨmeꞌe pej piyen cheꞌatá penaꞌa tiꞌitiáꞌachaꞌɨɨ aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn tiꞌitiújchaꞌɨɨ aꞌɨ́jna ɨ́ pej jetzen tiꞌitɨ́j jɨ́n tíꞌijpuaꞌajteꞌe. 2Teajta iteen, ayée tu ramuaꞌaree tɨ aꞌɨ́ɨn Dios ayén tihuaꞌuxɨ́jteꞌen tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej miyen aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨ.

3¿Ni qui ayén timuáꞌamitɨejteꞌe tɨ caí Dios puaíjtzi muaatáꞌasin, múꞌee mɨ pej piyen cheꞌatá penaꞌa aꞌij puaꞌa tiꞌitiáꞌachaꞌɨɨ tɨ́j ajta aꞌɨ́ɨn aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨ ɨ́ pej jetzen tíꞌijpuaꞌajteꞌe tiꞌitɨ́j jɨ́meꞌen? 4¿Ní qui múꞌee pej raatéxɨeehuatacaꞌa peꞌɨ́jna ɨ́ Dios tɨ jeíhua huápɨꞌɨ rɨ́ꞌɨ timuaatáꞌaca, tɨ ajta muaꞌacuꞌuvée áꞌayeꞌi? Aúcheꞌe pu téꞌeviicuaꞌi múꞌeetzi jɨmeꞌe. ¿Ni caí tiꞌitɨ́j múꞌeetzi jetze tásiseiiri tɨ Dios ayén rɨ́ꞌɨ timuaatáꞌaca pej pi seɨcɨé tiúꞌumuaꞌati ɨ́ jemin?

5Mɨ́ pajta múꞌee, ¿aꞌiné pej pi peri raꞌiteáana ɨ́ áꞌaxɨejniuꞌuca pej pi caí seɨcɨé tiúꞌumuaꞌati ɨ́ Dios jemi? Ayee pej ramuáꞌitɨcɨ tɨ aꞌɨ́ɨn Dios jeíhua huápɨꞌɨ puaíjtzi muaatáꞌasin aꞌájna xɨcájraꞌa jetze tɨ jetzen ayén huataseíjreꞌen á jéjreꞌe ɨ́ Dios tɨ́ꞌij nain jɨ́n titéꞌaxɨjteꞌen tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe.

6Aꞌɨ́ɨ pu Dios nuꞌu jaꞌatɨ́ ayén tiuꞌutáꞌasin aꞌij tɨ nuꞌu tiraavíjteꞌe seɨj ajta seɨj. 7Majta seica, aꞌɨ́ɨ mú ɨ́ mej miyen téꞌeviicuaꞌi mej miyen rɨ́ꞌɨ titetiújchaꞌɨɨ meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej miyen rahuauhuau tɨ Dios ayén rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌan, tɨ aꞌɨ́ɨn ajta veꞌecán jɨ́n tíhuaꞌutaꞌaíjteꞌen, tɨ ajta ayén tihuaꞌutáꞌan mej mi ruurican huateáturan ɨ́ jemin tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe, ayée pu xaa neꞌu tihuáꞌacɨꞌɨti mej ruurican huateáturan ɨ́ Dios jemi tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.

8Ajta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej rujɨ́ɨmuaꞌa menaꞌa rájteuve, majta caí áꞌujcaꞌane mej miyen raꞌaráꞌastijreꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén tiꞌayajna, sino aꞌɨ́ɨ muꞌu meꞌɨ́jna jɨ́n raꞌaráꞌastijreꞌe meꞌɨ́jna tɨ huáꞌa tzajtaꞌa huiiráninei tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen, ayée pu tihuáꞌacɨꞌɨti tɨ Dios ayén huaꞌajteáꞌaxɨꞌɨsin. Aꞌij pu puaꞌa tihuaꞌutáꞌasin ɨ́ puaíjtzi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ niuꞌucamɨꞌɨ.

9Matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ mej aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨ, jéꞌecan pu huaꞌutamuárɨꞌeristeꞌesin. Dios pu huápɨꞌɨ puaíjtzi huaꞌutáꞌasin, amuacaí aꞌɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan, ajta áꞌiyen aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua huachéjme.

10Majta aꞌɨ́ɨme, matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ mej rɨ́ꞌɨ titetiújchaꞌɨɨ, Dios pu ayén rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌasin. Aꞌɨ́ɨ pu ajta veꞌecán jɨ́n tíhuaꞌutaꞌaíjteꞌesin. Temuaꞌa pu naa huaꞌanpuáꞌajteꞌesin tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe. Ayee pu xaa neꞌu tihuáꞌacɨꞌɨti aꞌɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan.

11Ayee pu téꞌeme aꞌiné naímiꞌi mú ruxɨ́ꞌej ꞌeen ɨ́ Dios jemi. 12Matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ mej caí jaꞌanáj raꞌancuréꞌa ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta, ayée mú majta áꞌapuaꞌaren. Mɨ́ ajta Dios pu caí huáꞌaxɨjteꞌesin aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej raꞌancuréꞌa meꞌɨ́jna ɨ́ niuucari, tɨ puaꞌa miyen tiꞌitɨ́j jɨ́n atéꞌɨtzeꞌaraꞌan, matɨ́j menaꞌa puaꞌamé, aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari, aꞌɨ́ɨ pu xaa tiꞌitɨ́j jɨ́n huáꞌa jetze teꞌujpuáꞌajteꞌesin. 13Ayee puꞌu, aꞌiné aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej urarɨ́ꞌeneꞌacan jɨ́n huateáturaasin ɨ́ Dios jemi, camu miyen huateáturaasin meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej ranamua meꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta. Camu xaa neꞌu, sino ayée mú xaa urarɨ́ꞌeneꞌacan jɨ́n huateáturaasin ɨ́ Dios jemi tɨ puaꞌa miyen raꞌaráꞌastijreꞌen aꞌij tɨ tiráꞌaxa aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari.

14Jee xaa neꞌu, aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan, ɨ́ mej caí jaꞌanáj raꞌancuréꞌa ɨ́ niuucari, tɨ puaꞌa miyen raꞌaráꞌastijreꞌen aꞌij tɨ tiꞌixa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej aꞌij tirájteu ɨ́ ru tzajtaꞌa, ayée pu aꞌɨ́jna jɨ́n huataújmuaꞌa mej ru tzajtaꞌa aꞌij tirájteu meꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta.

15Aꞌɨ́ɨ mú miyen tíꞌitaseijrateꞌe tɨ́j naꞌa aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta. Aꞌɨ́ɨ pu seijreꞌe ɨ́ huáꞌa tzajtaꞌa. Tzáahuatiꞌiraꞌa pu jɨ́n huaꞌatáꞌaca mej xaa tirúꞌumuaꞌaree aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari. Ayee pu huáꞌa jetze tíꞌipuaapuaꞌajteꞌe ɨ́ huáꞌamuaꞌatziiraꞌa, ajta aꞌɨ́ɨ pu tihuaꞌatáꞌuuniꞌiraca.

16Ayee pu téꞌeme aꞌij nej tejáꞌamuamuaꞌate. Aꞌájna xɨcájraꞌa jetze tɨ jetzen nain jɨ́n antiújmuaꞌareere aꞌame aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu, Dios pu raatáꞌasin tɨ aꞌɨ́ɨn Cɨríistuꞌu huáꞌaxɨjteꞌen ɨ́ teteca tɨ́j naꞌa ɨ́ mej jɨ́n miyen tiúꞌuruu avíitzi jɨmeꞌe.

Aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan, ajta ɨ́ niuucari tɨ Moisés raateájtuaa

17Pajta múꞌee, tichéꞌe tiyen múꞌeetzi jɨ́n tiuꞌutaxáj pej nuꞌu peꞌɨ́jna jetze ajtémeꞌecan ɨ́ Israél, pajta ráꞌastijreꞌe peꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta, pajta piyen áꞌatzaahuateꞌe peꞌɨ́jna jɨmeꞌe pej nuꞌu ranajche tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe ɨ́ Dios. 18¿Ni qui ayén tiꞌayajna, nusu peri ramuaꞌaree aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn tíꞌijxeꞌeveꞌe? ¿Ni pajta peri piyen raxɨ́ꞌepɨꞌɨntareꞌe ɨ́ tɨ íꞌixɨꞌepɨꞌɨn peꞌɨ́jna jɨmeꞌe pej temuaꞌa naa tihuáꞌamuaꞌate peꞌɨ́jna jetze ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta?

19¿Ni qui pajta piyen tíꞌimuaꞌatze pej nuꞌu raayɨ́ꞌɨtɨ pej tihuáꞌumuaꞌaten aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí jaꞌanáj tiꞌihuaújmuaꞌate? ¿Naꞌari pej nuꞌu raayɨ́ꞌɨtɨ pej tihuaꞌutaseíjrateꞌen tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe aꞌij tɨ ꞌeen ɨ́ Dios? 20¿Ni qui piyen raayɨ́ꞌɨtɨ pej rɨ́ꞌɨ tihuáꞌumuaꞌaten aꞌɨ́mej ɨ́ tɨ caí ayén tihuáꞌamitɨejteꞌe aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe, nusu piyen raayɨ́ꞌɨtɨ pej tihuáꞌumuaꞌaten aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí xɨ huavaújse? ¿Ni qui ayén tiꞌayajna pej piyen raayɨ́ꞌɨtɨ aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta, tɨ ajta ayén tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n téꞌeyuꞌusiꞌi? ¿Ni tzaa ayén tíꞌivaɨreꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari pej pi nain jɨ́n rúꞌumuaꞌareere?

21Tɨ́ puaꞌa ayén tiꞌayajna múꞌeetzi jemi, mɨ pej seica tiúꞌumuaꞌaten, ¿aꞌiné ꞌeen jɨmeꞌe pecaí piyen tiáꞌamuaꞌate aseɨ́j? Mɨ́ pej piyen tihuáꞌamuaꞌate mej nuꞌu caí tiuꞌunáhuaꞌan, ¿ai qui piyen caí tíꞌinahuaꞌaj múꞌee? 22Ayee pej pajta tihuáꞌixaateꞌe mej nuꞌu caí ruxánaꞌacɨraꞌate. ¿Ni qui múꞌee pecaí axanaꞌacɨraꞌate? Mɨ́ tɨ caí muaꞌaráanajche mej huáꞌanajche ɨ́ mej caí dios púꞌeen, ¿ni pecaí piyen tíꞌinahuaꞌaj huáꞌa teyujtaꞌa tzajtaꞌa? 23Múꞌee pej caꞌanéeri huaꞌatáꞌaca mej mi ratéxɨeehua ɨ́ Dios aꞌɨ́jna jɨmeꞌe pej caí raꞌaráꞌastijreꞌe peꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta. Mɨ́ pajta múꞌee, múꞌee pej ahuaꞌatzaahuateꞌe peꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari.

24Aꞌɨ́j pu jɨ́n ayén téꞌeyuꞌusiꞌi, tɨjɨ́n: “Aꞌij mú puaꞌa tiyaꞌuseíj ɨ́ Dios aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan múꞌejmi jɨmeꞌe.” 25Tɨ́ puaꞌa piyen ráꞌastijreꞌe peꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta, aj pu xaa ayén timuaatévaɨreꞌesin mej mi ráamuaꞌaree ɨ́ teɨte pej peꞌɨ́jna jetze ajtémeꞌecan aꞌɨ́jna ɨ́ Israél. Mɨ́ ajta, tɨ puaꞌa piyen tiꞌitɨ́j jɨ́n auteáturan peꞌɨ́jna jetze ɨ́ niuucari, ayée mú muáruuren matɨ́j huaꞌarujca aꞌɨ́mej ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan.

26Ajta, jaꞌatɨ́ tɨ seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan, tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨn ayén raꞌaráꞌastijreꞌen ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta, ¿ni caí Dios ayén tiraatáꞌasin aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ́ tɨ ayén éeneꞌen huateáturan aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan tɨ́j ɨ́ jaꞌatɨ tɨ raꞌantisíjchecaꞌa ɨ́ runavij? Jee xaa neꞌu, ayée mú rɨcɨ. 27Aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ caí raꞌantisíjchecaꞌa ɨ́ runavij tɨ ajta auj ráꞌastijreꞌe ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta, aꞌɨ́ɨ pu muáꞌaxɨjteꞌen múꞌeetzi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe pej atéꞌɨtzeaꞌara peꞌɨ́jna jemi ɨ́ niuucari. Capu amɨ́n aꞌij pej peri raꞌancuréꞌa peꞌɨ́jna ɨ́ niuucari, pajta raꞌantisíjchecaꞌa ɨ́ áꞌanavij.

28Tɨ́ puaꞌa jaꞌatɨ́ ayée naꞌa tíꞌijrɨꞌɨre mé jéjreꞌe, capu ayén huataújmuaꞌa tɨ aꞌɨ́ɨn ɨ́ jaꞌatɨ tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n Israél jetze ajtémeꞌecan. Capu xaa neꞌu. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ayén raꞌantisíjchecaꞌa ɨ́ runavij, capu ayée naꞌa tíꞌivaɨreꞌe tɨ ij ayén seíireꞌe áꞌaraꞌani mé jéjreꞌe ɨ́ huáꞌireꞌaraꞌan jetze. 29Capu ayén tiꞌayajna tɨ jaꞌatɨ́ tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n Israél jetze ajtémeꞌecan aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn teꞌaráꞌastijre mé jéjreꞌe seijreꞌe. Aꞌɨ́ɨ puꞌu xaa ruxeꞌeveꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn nain jɨ́n araúrasten ɨ́ ru tzajtaꞌa. Ajta, aꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨ́ tɨ tíꞌivaɨreꞌe tɨ ij jaꞌatɨ́ ayén urarɨ́ꞌeneꞌacan jɨ́n huateáturan ɨ́ Dios jemi, capu aꞌɨ́ɨ naꞌa ɨ́ mej miyen tíꞌijrɨꞌɨre ɨ́ ruhuáꞌiraꞌa jɨmeꞌe. Capu ajta aꞌɨ́ɨ naꞌa pɨ́rɨcɨ ɨ́ tɨ téꞌeyuꞌusiꞌi ɨ́ yuꞌuxari jetze, sino aꞌii pu aꞌɨ́ɨn pɨ́rɨcɨ tɨ aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios ayén rɨ́ꞌɨ ráaruuren ɨ́ jaꞌatɨ ɨ́ tzajtaꞌan. Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ mej jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌasin aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ, capu huáꞌa jemi aꞌiránineica ɨ́ teɨte sino Dios pu jemi airánineica.