Search form

Romanos 3

Cɨríistuꞌu pu táꞌariꞌira ɨ́ tej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi

1¿Tiꞌitájni jɨ́n aꞌij ráꞌamuaꞌaraj aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ Israél jetze ajtémeꞌecan? ¿Ni qui tiꞌitɨ́j aꞌij tiraatévaꞌɨri tɨ aꞌɨ́ɨn raꞌantisíjchecaꞌa ɨ́ runavij? 2Ayej xaa neꞌu. Jéihua pu tiraꞌancuréꞌasin, ajta muꞌiicáca pu jɨ́n raatévaꞌɨri, aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Dios amuacaí raateájtuaa ɨ́ runiuuca aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan.

3Mɨ́ majta seica, camu miyen tiraꞌaráꞌastijre. ¿Aꞌiné huataújmuaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ mej caí miyen tiraꞌaráꞌastijre? ¿Ni qui miyen raꞌuréꞌuuna meꞌɨ́jna tɨ jɨ́n Dios teꞌataújratziiriꞌi? 4Camu aꞌatzu xaa neꞌu. Chéꞌe ayén éeneꞌen ɨ́ Dios jemi tɨ aꞌɨ́ɨn Dios ruseɨ́j ayén tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n huateáturan tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe. Mɨ́ majta ɨ́ teteca, chéꞌe ayén éeneꞌen mej tíꞌihuaꞌitaca. Chéꞌe ayén éeneꞌen aꞌiné ayée pu téꞌeyuꞌusiꞌi tɨjɨ́n:

Mej mi ráamuaꞌaree tɨ ayén tiꞌayajna

aꞌij pej peri tiuꞌutaxájtacaꞌa,

pej pi tiuꞌutémuaꞌitɨn peꞌɨ́jna jɨmeꞌe

matɨ́ꞌɨj meꞌɨ́n muáꞌaxɨjteꞌen.

5Tɨ́ puaꞌa ayén seijreꞌe tɨ Dios ayén urarɨ́ꞌeneꞌacan jɨ́n huateájturaa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej caí ráꞌastijreꞌe iteen, ¿aꞌiné huataújmuaꞌa amɨ́jna? ¿Ni qui tiyen tiuꞌutaxáj aꞌij mej tíꞌixaxaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej caí ramuaꞌate ɨ́ Dios? Ayee mú tɨjɨ́n: “Capu nuꞌu xɨ́ꞌepɨꞌɨn rɨcɨ ɨ́ Dios aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn huataniúꞌucan itejmi jemi.”

6Ayee nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe, tɨ puaꞌa ayén tiꞌayajna aꞌij mej tíꞌixaxaꞌa aꞌɨ́ɨme, ¿aꞌiné auj tíꞌirɨꞌɨri tɨ aꞌɨ́ɨn Dios huáꞌaxɨjteꞌen naíjmiꞌica ɨ́ mej yen huachéjme ɨ́ chaanaca japua? Capu xaa neꞌu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri.

7Rɨꞌɨrí tɨ jaꞌatɨ́ ayén tiuꞌutaxáj yee: “¿Aꞌiné ꞌeen jɨmeꞌe Dios ayén auj náꞌaxɨjteꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ nej nuꞌu auteájturaa ɨ́ jemin? Capu ayén tiraavíjteꞌe aꞌiné Dios pu jaítzeꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n huateáturaasin aꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej nuꞌu tíꞌihuaꞌitaca. Ajta jaítzeꞌe mú miyen rɨ́ꞌɨ tiratáꞌaca ɨ́ Dios meꞌɨ́jna jɨmeꞌe.”

8Tɨ́ puaꞌa ayén tiꞌayájnacheꞌe aꞌij tɨ tiꞌixa aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ, ayée pu ajta rɨꞌɨríistacaꞌa tej tiyen tiuꞌutaxájtacheꞌe tɨjɨ́n: “Tichéꞌe nuꞌu tiyen aꞌij puaꞌa tirájchaꞌɨɨ tɨ ij ayén huateáturan ɨ́ tɨ íꞌixɨꞌepɨꞌɨn.” Jee xaa neꞌu, ayée mú seica ta jetze tíꞌijpuaꞌajteꞌe tej nuꞌu tiyen tíꞌixaxaꞌa. Muꞌuri xaa neꞌu miyen raꞌantimuáꞌitɨ tɨ Dios ayén aꞌɨ́jna jɨ́n huáꞌaxɨjteꞌen. Naímiꞌi tu auteájturaa ɨ́ jemin.

9¿Aꞌiné naꞌaqui? ¿Ni qui ayén huataújmuaꞌa tɨ jaítzeꞌe naa tíꞌitavaɨreꞌe itejmi i tej Israél jetze ajtémeꞌecan caí aꞌɨ́mej? Capu xaa neꞌu aꞌatzu, aꞌiné tuꞌuri tiyen raataxájtacaꞌa tɨ aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen, aꞌɨ́ɨ pu taꞌantimuáꞌitɨ tej ti aꞌutéꞌɨtzee ɨ́ Dios jemi naíjmiꞌica iteen i tej Israél jetze ajtémeꞌecan, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan. 10Ayee pu xaa neꞌu tiꞌayajna aꞌiné ayée pu téꞌeyuꞌusiꞌi tɨjɨ́n:

Capu nuꞌu méꞌe jaꞌatɨ́

tɨ ayén urarɨ́ꞌeneꞌacan jɨ́n seijreꞌe.

Capu jaꞌatɨ́.

11Capu nuꞌu méꞌe jaꞌatɨ́

tɨ yaúꞌitɨe aꞌij tɨ ꞌeen ɨ́ Dios jemi.

Capu nuꞌu méꞌe jaꞌatɨ́

tɨ ayén rahuauhuau tɨ ij raateánajche.

12Naíimiꞌi mú meri mé rúurɨe méjcaꞌi.

Camu chéꞌe tiꞌitɨ́j jɨ́n tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ jemin.

Capu méꞌe jaꞌatɨ́

tɨ ayén rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ.

Capu jaꞌatɨ́ xaa neꞌu.

13Aꞌij pu puaꞌa namuajreꞌe aꞌij mej tíꞌixaxaꞌa.

Runeanu mú jɨ́n tíꞌihuaꞌitaca

mej mi huáꞌucuanamuan ɨ́ ruxɨ́ꞌej teɨte.

Ayee pu cheꞌatá naꞌa tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ niuucari

ɨ́ mej jɨ́n tíꞌixaxaꞌa

tɨ́j ajta ɨ́ huáꞌaveꞌeri tɨ jeꞌihuajéꞌica,

aꞌɨ́jna tɨ cuꞌucuꞌu jetze ꞌaíjninei.

14Jéihua mú aꞌij puaꞌa tiúꞌujjepeꞌe,

majta huápɨꞌɨ jeíhua huáꞌajaaxɨejteꞌe ɨ́ ruxɨ́ꞌej teɨte.

15Caꞌanacan mú aꞌuruáachejyeꞌi

mej mi seɨj huajéꞌica mé jáꞌahuaꞌa.

16Aꞌu tɨ naꞌa mej éꞌecɨɨnej,

aꞌɨ́ɨ mú aꞌujcaꞌanéecan jɨ́n raatéꞌuuna

tɨ́j naꞌa tɨ aꞌuun tejéꞌeseijreꞌe.

Jéihua mú puaíjtzi huaꞌatáꞌaca ɨ́ ruxɨ́ꞌej teɨte.

17Capu ayén tihuáꞌamitɨejteꞌe aꞌij tɨ ꞌeen

tɨ́ꞌɨj Dios huaꞌutéjpuaꞌajteꞌen ɨ́ teɨte mej mi ruꞌihuaamuaꞌatan temuaꞌa naa.

18Camu majta ráꞌateseꞌe ɨ́ Dios.

Camu majta ratáꞌaca tɨ huáꞌa jemi seijreꞌe.

19Teajta iteen, tuꞌuri tiyen ramuaꞌaree aꞌij tɨ tiꞌixa ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta. Ayee pu tihuáꞌixaateꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej jetzen ruxeꞌeveꞌe mej miyen raꞌaráꞌastijreꞌen meꞌɨ́jna ɨ́ niuucari. Ajta ayén huatétuiihuacaꞌa mej mi huateáturan mej caí chéꞌe tiꞌitɨ́j xajta naíjmiꞌi ɨ́ teɨte meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ caí chéꞌe méꞌe tiꞌitɨ́j ɨ́ mej ru jetze rujpuáꞌajteꞌen. Ayee puꞌu teꞌirájraa tɨ ij ayén ámitɨeereꞌe tɨ Dios huáꞌaxɨjteꞌen naíjmiꞌica ɨ́ mej yen huachéjme ɨ́ chaanaca japua aꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej auteájturaa ɨ́ jemin.

20Aꞌɨ́j pu jɨ́n, capu jaꞌatɨ́ ayén rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturaasin ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ́ ayén ráꞌastijreꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta. Mɨ́ teajta iteen, ayée tu ꞌeen jɨ́n ramuaꞌaree tiꞌitɨ́j tɨ pɨ́rɨcɨ tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ caí rɨꞌɨrí tej nain jɨ́n raꞌaráꞌastijreꞌen teꞌɨ́jna ɨ́ niuucari.

21Ajta íjii, puꞌuri ayén titaataseíjrate aꞌij tɨ tíꞌirɨꞌɨri tej tiyen rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ Dios jemi. Tuꞌuri ramuaꞌaree tɨ caí ayén cheꞌatá naꞌa tíꞌivaɨreꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta. Jee xaa neꞌu, ayée pu cheꞌatá naꞌa tíꞌitaꞌixaateꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej mejmíꞌi tíꞌixaxaꞌataꞌa ɨ́ Dios jetze meꞌecan.

22-23Ayee pu cheꞌatá naꞌa tihuáꞌacɨꞌɨti naíjmiꞌica mej mi miyen rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ Dios jemi meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej miyen raꞌaráꞌasten meꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu. Ayee pu cheꞌatá naꞌa tihuáꞌacɨꞌɨti aꞌɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan, majta aꞌɨ́mej ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan, aꞌiné naímiꞌi mú ruxɨ́ꞌej ꞌeen ɨ́ Dios jemi. Naímiꞌi mú majta auteájturaa ɨ́ jemin. Ajta capu jaꞌatɨ́ ayén raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ́ꞌij ayén nain jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan ɨ́ Dios.

24Ajta pu Dios ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨ́n ayén tíhuaꞌuxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi mej mi rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨ pu ayén rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌa. Ayee pu ꞌeen jɨ́n huáꞌa japua huaniú aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ huarɨ́j ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús. 25Dios pu ayén raateájtuaa ɨ́ Jesús huáꞌa tzajtaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej yen japuan huachéjme íiyen chaanaca japua tɨ ij aꞌɨ́ɨn ayén huataúraꞌan tɨ́j muaɨꞌɨvéjri ɨ́ tɨ jɨ́n tiuꞌutanájchita aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej téꞌechaꞌɨɨcaꞌa ɨ́ Dios jemi. Ajta tɨ ij aꞌɨ́ɨn huaꞌutéjpuaꞌajteꞌen ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej ráꞌatzaahuateꞌe. Dios pu ayén huarɨ́j tɨ ij ayén tihuaꞌutaseíjrateꞌen tɨ caí aꞌɨ́ɨn aꞌij puaꞌa huarɨ́j tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn amuacaí tihuaꞌutáꞌuuniꞌiriꞌi ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin. Capu aꞌájnáꞌɨmua puaíjtzi huaꞌatáꞌacareꞌe. 26Aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén huarɨ́j mej mi meꞌɨ́n ɨ́ mej huáteɨte íjii miyen raaseíj tɨ aꞌɨ́ɨn xɨ́ꞌepɨꞌɨn huarɨ́j aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ruseɨ́j urarɨ́ꞌen. Ayee pu ajta huarɨ́j mej mi ráamuaꞌaree tɨ ajta xɨ́ꞌepɨꞌɨn rɨcɨ aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén tihuáꞌaxɨꞌepɨꞌɨntariꞌi mej mi miyen rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin, naíjmiꞌica, aꞌachú mej puaꞌamé ráꞌastijreꞌe.

27Tɨ́ puaꞌa ayén tiꞌayajna, ¿tiꞌitájni jɨ́n táꞌatatzaahuateꞌe? Catu tiꞌitɨ́j jɨmeꞌe, aꞌiné capu chéꞌe ayén tiraavíjteꞌe. ¿Tiꞌitájni pɨ́rɨcɨ ɨ́ niuucari tɨ taatáꞌijmɨijra? ¿Ni qui aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej raꞌaráꞌastijreꞌen teꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta? Capu xaa neꞌu aꞌɨ́ɨn púꞌeen, sino aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ tej jɨ́n téꞌatzaahuateꞌe.

28Ayee pu xaa tiꞌayajna, aꞌiné ayée pu titáꞌamitɨejteꞌe tɨ jaꞌatɨ́ ayén rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturaasin ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ́ téꞌatzaahuateꞌe. Ajta capu tiꞌitɨ́j jɨ́n raatévaꞌɨri tɨ ayén raꞌaráꞌastijreꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta.

29-30Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Dios, ¿ni qui ayée naꞌa púꞌeen huáꞌa Dios, ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan nusu ajta huáꞌa Dios púꞌeen aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan? Jee xaa neꞌu, aꞌɨ́ɨ pu ajta huáꞌa Dios púꞌeen aꞌiné seɨ́j puꞌu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ Dios. Aꞌɨ́ɨ pu huáꞌaxɨjteꞌen aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan mej mi rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe. Aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén cheꞌatá naꞌa huáꞌaxɨjteꞌen aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan mej mi miyen cheꞌatá menaꞌa rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin aꞌiné ayée mú cheꞌatá menaꞌa téꞌatzaahuateꞌe. 31¿Ni qui tiyen teꞌɨ́jna jɨ́n raꞌuréꞌuuna teꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej tiyen téꞌatzaahuateꞌe? Catu xaa neꞌu. Mɨ́ teajta iteen, teen tu teꞌɨ́jna jɨ́n raanaíjmireꞌen.