Search form

Romanos 4

Jɨ́meꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ Abraham

1¿Aꞌiné tenaꞌa tiuꞌutaxájta teꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tayaaxújcɨꞌɨ, aꞌɨ́jna ɨ́ Abraham teecan, ɨ́ tej jetzen airáane? ¿Aꞌiné tíraarɨ́ꞌɨre aꞌɨ́jna jemi ɨ́ Dios?

2Ayej xaa neꞌu tiꞌayajna, tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨn Abraham ayén rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturancheꞌe ɨ́ Dios jemi, aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén tiꞌitɨ́j jɨ́n teꞌaráꞌaste, aj pu xaa rɨꞌɨríista áꞌameꞌencheꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn ruseɨ́j ahuaújtzaahuateꞌen. Mɨ́ ajta caí, capu aꞌatzu rɨꞌɨríistacaꞌa tɨ ayén huárɨni ɨ́ Dios jemi.

3Mɨ́ ajta, ayée pu téꞌaxa ɨ́ yuꞌuxari jetze tɨjɨ́n: “Abraham pu ráꞌantzaahua aꞌɨ́jna ɨ́ Dios. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, ayée pu Dios tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi tɨ aꞌɨ́ɨn ayén urarɨ́ꞌeneꞌacan jɨ́n huateájturaa ɨ́ jemin.” Ayee pu téꞌeyuꞌusiꞌi. 4Nichéꞌe seɨj huataxáj ɨ́ niuucari. Tɨ́ puaꞌa jaꞌatɨ́ tiꞌitɨ́j jɨ́n tíꞌimuarɨꞌe, ayée pu ruxeꞌeveꞌe mej tiraanájchiteꞌen meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn tiuꞌumuárɨej. Camu tiꞌitɨ́j raatapuaíjveꞌesin ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨmeꞌe, sino ayée mú tíꞌijnajchiteꞌen aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe.

5Ayee pu cheꞌatá naꞌa ꞌeen ɨ́ Dios jemi. Capu aꞌatzu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri tɨ jaꞌatɨ́ ayén raamuáꞌitɨn tɨ ayén urarɨ́ꞌeneꞌacan jɨ́n huateáturan ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayée naꞌa tiuꞌumuárɨej tiꞌitɨ́j jɨmeꞌe. Mɨ́ ajta aꞌɨ́ɨn, tɨ puaꞌa ayén ráꞌantzaahuateꞌen aꞌɨ́jna tɨ tihuáꞌaxɨꞌepɨꞌɨntariꞌire aꞌɨ́mej ɨ́ mej aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨ mej mi miyen rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin, tɨ puaꞌa ráꞌantzaahuateꞌen naꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ, Dios pu aꞌɨ́jna jɨ́n tíꞌijxɨꞌepɨꞌɨntariꞌiran tɨ ij aꞌɨ́ɨn rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin.

6Ajta, ayée pu cheꞌatá naꞌa raꞌutéyuꞌuxacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ David teecan tɨ ayén téꞌaxa tɨ nuꞌu Dios ayén rɨ́ꞌɨ tiratáꞌaca aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ Dios ayén tijiꞌijxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌire tɨ ij ayén aꞌɨ́ɨn rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin. Capu ajta nuꞌu jetzen ruxeꞌeveꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ́ caí tiuꞌumuárɨej tiꞌitɨ́j jɨmeꞌe tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn ꞌeen. 7Ayen tɨjɨ́n:

Rɨ́ꞌɨ pu tihuaꞌutáꞌa aꞌɨ́mej

ɨ́ tɨ Dios tihuaꞌutáꞌuuniꞌiriꞌi

ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin.

Michéꞌe meꞌɨ́jna jɨ́n huaújtemuaꞌaveꞌen,

aꞌiné capu chéꞌe puaíjtzi huaꞌutáꞌasin.

8Rɨ́ꞌɨ pu tiratáꞌaca aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ

tɨ Dios caí ayén jetzen tiꞌitɨ́j jɨ́n teꞌujpuáꞌajteꞌen

tɨ aꞌɨ́ɨn tiꞌitɨ́j jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin.

9Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n Dios rɨ́ꞌɨ tihuaꞌatáꞌaca, ¿ni qui aꞌɨ́mej naꞌa cɨꞌɨti ɨ́ mej meri raꞌantisíjchecaꞌa ɨ́ runavij naꞌari ajta ayén tihuáꞌacɨꞌɨti ɨ́ seica ɨ́ mej caí miyen raꞌantisíjchecaꞌa ɨ́ runavij? Ayee nu neri tejámuaatáꞌixaa neꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ Abraham teecan, tɨ Dios ayén tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi tɨ aꞌɨ́ɨn rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateájturaa ɨ́ jemin, aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn Abraham ayén ráꞌantzaahua.

10¿Aꞌanajni ayén tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi ɨ́ Dios? ¿Ni qui ayén ráaruu tɨ́ꞌɨj Abraham caí xɨ raꞌantisíjchecaꞌa ɨ́ runavij? ¿Naꞌari ayén tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn ayén ari raꞌantisíjchecaꞌa? Jee xaa neꞌu, ayée pu tiꞌayajna, capu Dios ayén tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi tɨ́ꞌɨj ari raꞌantisíjchecaꞌa ɨ́ runavij sino tɨ́ꞌɨj caí xɨ raꞌantisíꞌiche. 11Aj puꞌi ayén raateájtuaa aꞌɨ́jna ɨ́ yeꞌirá mej mi miyen raꞌantisíjche ɨ́ runavij. Ajta ayén huataujmuajcaa aꞌɨ́jna ɨ́ yeꞌirá tɨ aꞌɨ́ɨn Abraham teecan ayén rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateájturaa ɨ́ Dios jemi, aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ́ꞌɨj caí xɨ raꞌantisíꞌiche ɨ́ runavij, aꞌɨ́ɨ pu ráꞌantzaahuate ɨ́ Dios.

Aꞌɨ́j pu jɨ́n, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ huáꞌahuaacɨxaꞌa naíjmiꞌi aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej caí raꞌantisíꞌiche ɨ́ runavij, ɨ́ mej majta téꞌatzaahuateꞌe. Aꞌɨ́j pu jɨ́n Dios ayén cheꞌatá naꞌa tihuáꞌaxɨꞌepɨꞌɨntariꞌire mej mi miyen cheꞌatá menaꞌa rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ Dios jemi tɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ huáꞌayaaxujcɨꞌɨ. 12Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Abraham teecan, aꞌɨ́ɨ pu ajta huáꞌahuaacɨxaꞌa púꞌeen ɨ́ mej raꞌantisíꞌiche ɨ́ runavij. Majta aꞌɨ́ɨme, camu miyen menaꞌa raꞌantisíꞌiche ɨ́ runavij, sino aꞌɨ́ɨ mú majta miyen éeneꞌe rɨ́ꞌɨ titetiújchaꞌɨɨ tɨ́j ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Abraham teecan rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨcaꞌa, aꞌɨ́jna tɨ tahuáacɨxaꞌa púꞌeen, tɨ ajta téꞌatzaahuateꞌecaꞌa tɨ́ꞌɨj caí xɨ raꞌantisíꞌiche ɨ́ runavij.

Ɨ́ tɨ jɨ́n Dios teꞌataújratziiriꞌi, aꞌɨ́ɨ pu raanaíjmire aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej ráꞌantzaahua

13Ajta pu Dios ayén teꞌataújratziiriꞌi aꞌɨ́jna jemi ɨ́ Abraham, ajta aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej jetzen airáane tɨ nuꞌu ayén tiráacɨꞌɨti nain tɨ seijreꞌe íiyen chaanaca japua. Capu Dios ayén teꞌataújratziiriꞌi, aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn Abraham ayén ráꞌastijreꞌecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta. Capu xaa neꞌu, sino ayée pu ꞌeen jɨ́n Dios teꞌataújratziiriꞌi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn Abraham teecan ayén rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ téꞌatzaahuateꞌecaꞌa.

14-15Ayee puꞌu naꞌa, aꞌiné tɨ puaꞌa ayén tihuáꞌucɨꞌɨti aꞌɨ́mej ɨ́ mej ráꞌastijreꞌe meꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta, capu chéꞌe ayén ruxeꞌeveꞌe tɨ jaꞌatɨ́ ayén téꞌantzaahuateꞌen, ajta capu chéꞌe tiꞌitɨ́j vaɨreꞌe ɨ́ tɨ jɨ́n Dios teꞌataújratziiriꞌi. Puaíjtzi pu huaꞌatáꞌaca aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ caí rɨꞌɨrí tɨ jaꞌatɨ́ nain jɨ́n raꞌaráꞌastijreꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari. Mɨ́ ajta, camu tiꞌitɨ́j jɨ́n auteáturan tɨ puaꞌa caí seijreꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta.

16Aꞌɨ́j pu jɨ́n, aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n Dios teꞌataújratziiriꞌi ayén tihuáꞌacɨꞌɨti aꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej miyen téꞌatzaahuateꞌe tɨ ij ayén éeneꞌe áꞌaraꞌani tɨ Dios ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨ́n rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌan, ajta tɨ ayén tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tihuáꞌacɨꞌɨti naíjmiꞌica aꞌɨ́mej ɨ́ mej meꞌɨ́jna jetze airáane ɨ́ Abraham teecan. Naíjmiꞌica pu tíꞌicɨꞌɨti amuacaícan aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej raꞌantisíjchecaꞌa ɨ́ runavij, ajta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej miyen cheꞌatá menaꞌa téꞌatzaahuateꞌe tɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ Abraham teecan. Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tahuáacɨxaꞌa, naíjmiꞌica aꞌachú tej puaꞌamé.

17Ayee pu téꞌeyuꞌusiꞌi tɨjɨ́n: “Ayee nu neri timuaaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi múꞌeetzi. Muꞌiitɨ́ mú teɨte múꞌeetzi jetze aꞌiránejsin.” Aꞌɨ́j pu jɨ́n, ayée pu tiráꞌamitɨejteꞌe ɨ́ Dios, tɨ aꞌɨ́ɨn Abraham teecan aꞌɨ́ɨn puꞌéeneꞌe jáꞌaraa ɨ́ tahuáacɨxaꞌa. Abraham pu ayén ráꞌantzaahua aꞌɨ́jna ɨ́ Dios tɨ raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ ajtahuaꞌa huaꞌutátɨsten ɨ́ huáꞌaxɨejniuꞌuca aꞌɨ́mej ɨ́ mej meri huácuii. Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ caí xɨ tíꞌiseijreꞌe, Dios pu runiuuca jɨ́n ayén tíꞌixaxaꞌa tɨ́ꞌij ajta ayén teꞌirájraꞌani.

18Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Abraham, tɨ́ꞌɨj ayén tiráꞌamitɨejteꞌecaꞌa tɨ caí chéꞌe aꞌij tíꞌirɨꞌɨristacaꞌa tɨ típeꞌeri áꞌaraꞌani, mɨ ajta, ayée pu téꞌantzaahua mej miyen muꞌiitɨ́ jetzen titeꞌiránejsin ɨ́ teɨte aꞌij tɨ Dios teꞌataújratziiriꞌi ɨ́ jemin. Ayen tɨjɨ́n: “Ayee mú puaꞌamé muáꞌajuꞌu aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej múꞌeetzi jetze aꞌiránejsin matɨ́j xuꞌuraꞌave puaꞌan.”

19Puꞌuri rájchaꞌɨɨcaꞌa aꞌɨ́jna aꞌachú cumu anxɨ́te nineꞌiraꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Abraham. Aꞌɨ́j pu jɨ́n ayén tiráꞌamitɨejteꞌecaꞌa tɨ ari áꞌapuaꞌaren ɨ́ rutevij jetze. Ayee pu cheꞌatá naꞌa tíꞌimuaꞌajca aꞌɨ́jna ɨ́ ruꞌɨ́j jɨmeꞌe, aꞌɨ́jna ɨ́ Sara, tɨ caí chéꞌe rɨꞌɨríistacaꞌa tɨ tiyaúj áꞌaraꞌani.

20Capu amɨ́n aꞌij. Capu raatéxɨeehuatacaꞌa tɨ ráꞌantzaahuateꞌen. Jéꞌecan pu raꞌutámuaꞌareeriꞌi aꞌij tɨ teꞌataújratziiriꞌi ɨ́ Dios. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, huateújcaꞌane ɨ́ ru tzajtaꞌa tɨ ij jaítzeꞌe ayén téꞌantzaahuateꞌen. Ajta, aꞌɨ́ɨ pu rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌa ɨ́ Dios.

21Ayee pu nain jɨ́n tiráꞌamitɨejteꞌecaꞌa tɨ Dios ayén raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ ayén huárɨni ɨ́ rumuárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan jɨmeꞌe aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn ari teꞌataújratziiriꞌi. 22Aꞌɨ́j pu jɨ́n ayén Dios tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi tɨ aꞌɨ́ɨn Abraham rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin.

23-24Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́meꞌen ayén Dios tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi, capu ayén téꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa tɨ ij ayée naꞌa tiráacɨꞌɨti aꞌɨ́jna sino ayée pu ajta tíꞌitacɨꞌɨti itejmi. Dios pu ayén cheꞌatá naꞌa titaaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi itejmi tej ti teajta rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin. Ayee pu ajta tíꞌitacɨꞌɨti itejmi, i tej ráꞌatzaahuateꞌe aꞌɨ́jna tɨ raꞌajjáj huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mɨꞌɨchite aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tavástaraꞌa.

25Aꞌɨ́ɨ pu ayén huataújtuii tɨ i huámɨꞌɨni ta jetze meꞌecan, tɨ ij aꞌɨ́ɨn tiuꞌunájchitacaꞌa ta jɨ́meꞌen ɨ́ tej téꞌechaꞌɨɨcaꞌa teꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Aj puꞌi Dios aꞌɨ́jna jɨ́n raꞌajjáj huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mɨꞌɨchite tej ti tiyen rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin.