Search form

Romanos 5

Capu chéꞌe tacɨꞌɨti itejmi ɨ́ puaíjtzi

1Ayee pu tiꞌayajna. Tuꞌuri rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateájturaa ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tej téꞌatzaahuateꞌe. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu, aꞌɨ́ɨ pu ayén taꞌanpuáꞌajte ɨ́ Dios jemi. 2Puꞌuri xaa neꞌu rɨꞌɨrí tej tiyen huataseíjreꞌen jemin tɨ ij íjii, aꞌɨ́ɨ rɨ́ꞌɨ titaatáꞌan. Ayee tu éeniꞌicɨꞌe seijreꞌe tɨ aꞌɨ́ɨ rɨ́ꞌɨ titaatáꞌa. Teajta tiyen teꞌɨ́jna jɨ́n tátemuaꞌaveꞌe teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej teuj rachúꞌeveꞌe aꞌájna xɨcáaraꞌan ɨ́ tej jetzen seijreꞌe táꞌaraꞌani teꞌɨ́jna jamuan ɨ́ Dios tɨ ayén rɨ́ꞌɨ huápɨꞌɨ naa seijreꞌe mej mi meꞌɨ́jna jɨ́n rɨ́ꞌɨ naa tiraꞌutaseíj ɨ́ teɨte. 3Capu aꞌɨ́ɨ naꞌa, sino teajta teꞌɨ́jna jɨ́n tiyen tátemuaꞌaveꞌe teꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tej jɨ́n rajpuaíjtzi, aꞌiné ayée tu tíꞌijmuaꞌaree tej tiyen raayɨ́ꞌɨtɨ tej teꞌutáviicuaꞌi teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej tiꞌitɨ́j jɨ́n tirajpuaíjtzicaꞌa.

4Ajta, tɨ puaꞌa tiyen raayɨ́ꞌɨtɨ tej tiyen teꞌutáviicuaꞌi, teajta tu teri tiuꞌutéemuaꞌitɨ ɨ́ Dios jemi. Tɨ́ puaꞌa teajta tiyen tiuꞌutémuaꞌitɨn, aj pu xaa ayén íꞌirɨꞌɨri tej tiyen raachúꞌeveꞌen tej ti teꞌuun aꞌuteáturan ɨ́ Dios jemi. 5Capu jaꞌanáj taatatéviꞌirasteꞌesin tej tiyen raachúꞌeveꞌen aꞌiné jeíhua pu caꞌaníjraꞌa taatáꞌa ɨ́ Dios ɨ́ tatzajtaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej jetzen arátacaꞌane aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios. Ajta Dios ayén tíyaꞌutaꞌítecaꞌa ɨ́ ruxɨ́ejniuꞌuca tɨ́ꞌij téjmi jemi huateáturan. 6Catu aꞌatzu aꞌij téꞌeviicuaꞌiracaꞌa tɨ́ꞌɨj aꞌájna tejaꞌuréꞌene aꞌájna xɨcáaraꞌan tɨ jetzen Dios ayén tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare tɨ aꞌɨ́ɨn Cɨríistuꞌu huáꞌa jetze meꞌecan huámɨꞌɨni ɨ́ teɨte ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi.

7Aꞌájnáꞌɨmua pu ayén tíꞌirɨni tɨ jaꞌatɨ́ ayén huataúraꞌan tɨ huámɨꞌɨni seɨj jetze meꞌecan tɨ rɨ́ꞌɨ tíꞌitevij. Jee xaa neꞌu, camu muꞌíi ɨ́ mej miyen huataúraꞌan mej mi seɨj jetzen meꞌecan huácuiꞌini. Capu amɨ́n aꞌij tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ́ jéꞌecan huápɨꞌɨ rɨ́ꞌɨ tíꞌitevij.

8Mɨ́ ajta Dios, ayée pu ꞌeen jɨ́n titaataseíjrate tɨ aꞌɨ́ɨn huápɨꞌɨ taxeꞌeveꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tetɨ́ꞌɨj teuj áꞌaturaaveꞌe ɨ́ jemin, Cɨríistuꞌu pu xaa ta jetze meꞌecan huamɨ́ꞌɨ. 9Ayee puꞌu ꞌeen jɨ́n huamɨ́ꞌɨ tej ti tiyen rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ Dios jemi. Aꞌɨ́j pu jɨ́n ayén huarɨ́n, ayej xaa neꞌu tiꞌayajna tɨ́ꞌij aꞌɨ́ɨn ta japua huániuuni tɨ ij caí táacɨꞌɨti ɨ́ puaíjtzi tɨ ayén tejaꞌuréꞌenejsin.

10Ayee pu tiꞌayajna, aꞌiné tetɨ́ꞌɨj teuj rájchaꞌɨɨreꞌecaꞌa teꞌɨ́jna ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ pu ayén rɨ́ꞌɨ táaruu tej ti tiyen rɨ́ꞌɨ titeeteáturan ɨ́ jemin aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn yaujraꞌan ta jetze meꞌecan huamɨ́ꞌɨ. Ijii, aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu ayén rɨ́ꞌɨ táaruu tej ti rɨ́ꞌɨ titeeteáturan ɨ́ Dios jemi, ¿ni caí ayén tiꞌayajna tɨ aꞌɨ́ɨn tuꞌirájtuaani aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ajtahuaꞌa iꞌirúuri? Jee xaa neꞌu, ayée pu tiꞌayajna.

11Capu aꞌɨ́ɨ naꞌa, sino teajta tu tiyen tátemuaꞌaveꞌe jemin ɨ́ Dios teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu, aꞌɨ́ɨ pu ayén rɨ́ꞌɨ titáaruu tej ti tiyen rɨ́ꞌɨ titeeteáturan ɨ́ Dios jemi.

Aꞌɨ́jna ɨ́ Adán, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu

12Ayee pu tiꞌayajna, tɨ aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen ayén huataseíjre íiyen chaanaca japua aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ seɨj naꞌa ayén auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Ajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́jna ɨ́ seɨj ayén auteájturaa, aj puꞌi ajta ayén tejaꞌuréꞌene tɨ huamɨ́ꞌɨ aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ́. Aꞌiné naímiꞌi mú miyen airáane meꞌɨ́jna jetze ɨ́ tevi, ayée pu ajta tihuaꞌucɨ́ꞌɨ mej mi majta huácuii aꞌiné naímiꞌi mú majta miyen auteájturaa ɨ́ Dios jemi.

13Jee xaa, tɨ́ꞌɨj caí xɨ huatétuiihuacaꞌa ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta, muꞌuri miyen áꞌaturaacaj ɨ́ teɨte ɨ́ Dios jemi. Mɨ́ ajta, tɨ puaꞌa caí seijreꞌe ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta, capu ajta xaa rɨꞌɨríista aꞌame tɨ jaꞌatɨ́ ayén raꞌuxɨ́jteꞌen ɨ́ seɨj tiꞌitɨ́j jɨmeꞌe ɨ́ tɨ jɨ́n auteájturaa.

14Mɨ́ ajta, tɨ́j naꞌa tɨ Dios raatétaahuacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Adán asta naꞌa caí huataseíjre aꞌɨ́jna ɨ́ Moisés, naímiꞌi mú huácuii ɨ́ teɨte. Capu amɨ́n aꞌij tɨ puaꞌa mecaí miyen cheꞌatá menaꞌa huarɨ́j aꞌij tɨ huarɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ Adán tɨ caí ayén raꞌaráꞌastijre aꞌij tɨ Dios ayén tiraꞌíjca. Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Adán, aꞌɨ́ɨ pu ayén éeneꞌe tɨ́j aꞌɨ́jna tɨ caí xɨ huataseíjre.

15Mɨ́ ajta, capu ruxɨ́ꞌej naꞌa aꞌɨ́jna tɨ teꞌirájraa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Dios ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨ́n taatapuaíjve, ajta aꞌɨ́jna tɨ ꞌairájraa tɨ seɨj naꞌa auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Capu xaa neꞌu, aꞌiné muꞌiitɨ́ mú miyen huácuii meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ seɨj ayén auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Mɨ́ ajta, jaítzeꞌe pu huápɨꞌɨ tíꞌivaɨreꞌe aꞌɨ́jna tɨ Dios taatapuaíjve, aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu raꞌuréꞌuu aꞌɨ́jna tɨ jetzen meꞌecan seíireꞌe jáꞌaraa tɨ aꞌij puaꞌa éeneꞌecaꞌa tɨ ij ajta huáꞌacɨꞌɨti muꞌiicáca aꞌij tɨ ɨ́ seɨj ɨ́ tevi huarɨ́j ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨmeꞌe tɨ ij aꞌɨ́ɨn ayén rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌan.

16Ajta, aꞌɨ́jna tɨ Dios taatapuaíjve, capu ayén cheꞌatá naꞌa ꞌeen aꞌij tɨ teꞌirájraa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ɨ́ seɨj ayén auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn ɨ́ jaꞌatɨ ayén auteájturaa ɨ́ Dios jemi, aj puꞌi Dios raꞌuxɨ́jte, ajta puaíjtzi raatáꞌa. Mɨ́ ajta Dios, matɨ́ꞌɨj jeíhua auteájturaa ɨ́ jemin, aꞌɨ́ɨ pu ayén taatapuaíjve aꞌɨ́jna ɨ́ tej jɨ́n urarɨ́ꞌeneꞌen jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin.

17Ayee puꞌu xaa neꞌu, aꞌiné tɨ puaꞌa ayén tiꞌayántan ɨ́ mej huácuii matɨ́j menaꞌa puaꞌamé airáane meꞌɨ́jna jetze ɨ́ tevi, ayée pu ajta ayén tiꞌayajna mej mi ruuri muáꞌaraꞌani meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej raꞌancuréꞌa meꞌɨ́jna tɨ jɨ́n Dios jeíhua huápɨꞌɨ rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌa, majta meꞌɨ́jna jɨmeꞌe miyen raꞌancuréꞌa tɨ huaꞌutapuaíjve mej mi miyen urarɨ́ꞌeneꞌacan jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ huarɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ tevi, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu.

18Ayee pu xaa neꞌu tejaꞌuréꞌene, aꞌiné seɨj puꞌu ayén auteájturaa ɨ́ Dios jemi, Dios pu naíjmiꞌica aꞌuxɨ́jte tɨ ij puaíjtzi huaꞌutáꞌan. Ayee pu ajta teꞌirájraa mej mi naíjmiꞌi miyen urarɨ́ꞌeneꞌacan jɨ́n huateáturan, mej mi ruuri muáꞌaraꞌani tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.

19Aꞌɨ́j pu jɨ́n, ayén teꞌirájraa mej miyen titeꞌuteájturaa ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej muꞌíi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ɨ́ seɨj aꞌɨ́jna ɨ́ Adán teecan ayén auteájturaa ɨ́ Dios jemi, ayée pu ajta tihuáꞌacɨꞌɨti muꞌiicáca mej mi miyen urarɨ́ꞌeneꞌacan jɨ́n huateáturan ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ɨ́ seɨj ɨ́ tevi, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, ayén araúraste aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n Dios tiraꞌíjca. 20Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta, ayée pu ꞌeen jɨ́n raateájtuaa tɨ ij ayén jaítzeꞌe huataseíjreꞌen ɨ́ mej jɨ́n aꞌuteájturaa ɨ́ Dios jemi. Mɨ́ ajta jɨ́meꞌen aꞌɨ́jna tɨ nuꞌu ayén jaítzeꞌe huataseíjre ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa, ayée pu ajta teꞌirájraa. Dios pu ajta jaítzeꞌe rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌa ɨ́ ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨmeꞌe.

21Ayee puꞌu xaa neꞌu, aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen ɨ́ Dios jemi, ayée pu aꞌɨ́jna huaꞌutéemuaꞌitɨ ɨ́ mej huácuii. Ayee pu teꞌirájraa tɨ́ꞌij ayén cheꞌatá naꞌa tiuꞌutéemuaꞌitɨ aꞌame aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n Dios rɨ́ꞌɨ titaatáꞌa, tej ti rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan, tej ti tiyen ruuri táꞌaraꞌani tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu, aꞌɨ́ɨ pu ayén ta japua huaniú.