Search form

Romanos 6

Teen tu nuꞌu ruurican jɨ́n seijreꞌe Cɨríistuꞌu jemi

1¿Aꞌiné huataújmuaꞌa ɨ́ nej neri jamuáꞌixa? ¿Ni qui tej teuj autéꞌɨtzeꞌaraꞌan ɨ́ Dios jemi tɨ ij jaítzeꞌe Dios rɨ́ꞌɨ titaatáꞌan?

2Catu xaa neꞌu. ¿Aꞌiné tíꞌirɨꞌɨri tej tiyen teuj títeꞌutéꞌɨtzeꞌaraꞌan ɨ́ Dios jemi, aꞌiné catu chéꞌe ráꞌastijreꞌe teꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen? Capu xaa neꞌu chéꞌe aꞌij tíꞌirɨꞌɨri tej raꞌaráꞌasten ɨ́ tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen.

3Mɨ́ seajta múꞌeen, xuꞌuri siyen ramuaꞌaree seꞌɨ́jna, tetɨ́ꞌɨj huámuaɨꞌɨvijhuacaꞌa teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej teri ráꞌastijreꞌe teꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús, teen tu teajta teꞌɨ́jna jetze ajtémeꞌecantacaꞌa tɨ́ꞌij aꞌɨ́ɨn huamɨ́ꞌɨ.

4Tetɨ́ꞌɨj huámuaɨꞌɨvijhuacaꞌa, ayée pu ajta titáaruu mej taꞌavéꞌena aꞌɨ́jna jamuan ɨ́ tɨ huamɨ́ꞌɨ, tej ti tiyen cheꞌatá tenaꞌa jéjcuacan jɨ́n ruuri táꞌaraꞌani aꞌij tɨ ajta tiráaruu aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu. Dios pu ayén raꞌajjáj huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mɨꞌɨchite aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ muárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan huataseíjre.

5Tɨ́ puaꞌa tiyen teꞌɨ́jna jetze ajtémeꞌecantacaꞌa tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn huamɨ́ꞌɨ, ayée pu tiꞌayajna tej teajta jetzen ajtémeꞌecanta táꞌajuꞌun teꞌɨ́jna tɨ́ꞌɨj Dios ayén raꞌajjáj huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mɨꞌɨchite.

6Ayee puꞌu, ayée pu titáꞌamitɨejteꞌe, tɨ aꞌɨ́ɨn tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen, ɨ́ tej jɨ́n aꞌij puaꞌa tiꞌitítachaꞌɨɨcaꞌa, Dios pu ajta raꞌuxɨ́jte jamuan ɨ́ Cɨríistuꞌu matɨ́ꞌɨj ráꞌutatai ɨ́ Cúruu jetze, tɨ ij ayén antipuáꞌare aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen ɨ́ tej jɨ́n aꞌij puaꞌa tiꞌitítachaꞌɨɨcaꞌa tɨ ij caí chéꞌe caꞌaníjraꞌa tejámuaataꞌaíjteꞌen aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen. 7Tɨ́ puaꞌa jaꞌatɨ́ ari huámɨꞌɨni, capu chéꞌe rɨꞌɨríista aꞌame tɨ aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen ayén tiraataꞌaíjteꞌen.

8Mɨ teajta iteen, ayée pu titáꞌamitɨejteꞌe tɨ ayén tiꞌayajna. Tɨ́ puaꞌa iteen Cɨríistuꞌu jetze ajtémeꞌecan aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ huamɨ́ꞌɨ, teen tu teajtáhuaꞌa ruuri táꞌajuꞌun teꞌɨ́jna jamuan. 9Ayej xaa neꞌu tiꞌayajna, aꞌiné Dios pu ari raꞌajjáj aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mɨꞌɨchite, aꞌɨ́j pu jɨ́n, capu chéꞌe rɨꞌɨrí tɨ Cɨríistuꞌu ajtahuaꞌa huámɨꞌɨni. Capu chéꞌe rɨꞌɨrí tɨ raꞌantimuáꞌitɨn aꞌɨ́jna ɨ́ muárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan ɨ́ mej jɨ́n huácuiꞌini.

10Tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn huamɨ́ꞌɨ, ayée pu ꞌeen jɨ́n huamɨ́ꞌɨ tɨ ij raꞌupuáꞌajteꞌen aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen ɨ́ mej jɨ́n aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨcaꞌa. Ajta íjii, tɨ Cɨríistuꞌu ajtahuaꞌa iꞌirúuri, aꞌɨ́ɨ pu ayén aꞌɨ́jna jɨ́n ruuri tɨ ij rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan ɨ́ Dios. 11Chéꞌe ayén cheꞌatá naꞌa tejamuáꞌamitɨejteꞌe sej seri huácuii sej si caí chéꞌe siyen ratévaꞌɨrihuaꞌan seꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen. Chéꞌe ajta ayén tejamuáꞌamitɨejteꞌe sej ruurican huateájturaa ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej seri seꞌɨ́jna jetze ajtémeꞌecan ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús.

12Aꞌɨ́j pu jɨ́n, caxu siyen ratáꞌacareꞌen tɨ aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen ayén tejáꞌamuaꞌijteꞌe ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa. Caxu seajta ráꞌastijreꞌe aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen tɨ huiiráninei ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa.

13Caxu seajta ratuiireꞌe tɨ́j naꞌa tɨ seijreꞌe ɨ́ áꞌamuajetze seꞌɨ́jna jemi ɨ́ tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen sej si siyen ratévaꞌɨrihuaꞌan, sino setáꞌaj siyen huataújtuiireꞌen ɨ́ Dios jemi seꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén tejamuáꞌamitɨejteꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn ari amuaꞌirájtua huáꞌa tzajtaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej meri huácuii. Setáꞌaj siyen tiraatátuireꞌe tɨ́j naꞌa tɨ seijreꞌe áꞌamuajetze sej si siyen seꞌɨ́jna jɨ́n ratévaꞌɨrihuaꞌan tiꞌitɨ́j jɨmeꞌe tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn ꞌeen. 14Tɨ́ puaꞌa siyen huárɨni, capu jaꞌanáj tejámuaataꞌaíjteꞌesin aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen, aꞌiné xuꞌuri siyen seꞌɨ́jna jetze araújcaꞌane tɨ Dios ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨ́n rɨ́ꞌɨ tejamuatáꞌaca. Caxu chéꞌe siyen caꞌanéeri jɨ́n ráꞌastijreꞌe seꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta.

Tɨ́ puaꞌa nuꞌu caꞌanéeri mú jɨ́n tíꞌivaɨreꞌe

15¿Aꞌiné tejamuáꞌamitɨejteꞌe múꞌejmi? ¿Ni qui tiyen teuj aꞌij puaꞌa tiꞌitítachaꞌɨɨ táꞌaraꞌani teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Dios ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨ́n rɨ́ꞌɨ titaatáꞌaca, teajta caí chéꞌe ráꞌastijreꞌe teꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta? Catu xaa neꞌu aꞌatzu.

16Múꞌeen xu siyen ramuaꞌaree tɨ puaꞌa siyen huataújtuiireꞌen jaꞌatɨ́ jemi sej si caꞌanéeri jɨ́n raꞌaráꞌastijreꞌen, múꞌeen xu caꞌanéeri jɨ́n raatévaꞌɨrihuaꞌa xáꞌajuꞌun, xaa neꞌu. Capu amɨ́n aꞌij, tɨ puaꞌa siyen tiraatévaꞌɨrihuaꞌan seꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen, tɨ ajta ayén amuaatáꞌasin sej huácuiꞌini, naꞌari tɨ puaꞌa siyen senaꞌa tiraatévaꞌɨrihuaꞌan seꞌɨ́jna tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn ꞌeen sej si siyen ruuri huateáturan ɨ́ Dios jemi.

17Aꞌajnáꞌɨmua xu xaa siyen caꞌanéeri jɨ́n raatévaɨ seꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen. Ajta íjii, ayée nu ꞌeen jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌaca ɨ́ Dios neꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej aꞌujcaꞌanéecan jɨ́n raꞌaráꞌastijreꞌe seꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tejamuaamuáꞌate, ɨ́ sej seajta raꞌancuréꞌa. 18Dios pu amuaꞌirájtua sej si caí chéꞌe caꞌanéeri jɨ́n ratévaꞌɨrihuaꞌan seꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen. Mɨ́ ajta, ayée pu amuáaruu sej si caꞌanéeri jɨ́n raatévaɨreꞌen seꞌɨ́jna tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn ꞌeen aꞌɨ́jna jemi ɨ́ Dios.

19Ayee nu neꞌɨ́jna jɨ́n eꞌehuauritɨéecan jɨ́n tejáꞌamuaꞌixaateꞌe aꞌij tɨ tihuáꞌaruurejcaꞌa huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ teɨte aꞌiné ayée pu tejamuáꞌaturaateꞌe sej caí nain jaúꞌitɨe. Ayee xu sejmíꞌi tiúꞌujtuiiracaꞌa setɨ́j senaꞌa sej ratéhuaꞌiraꞌa sej si siyen raatévaꞌɨrihuaꞌan ɨ́ sej jɨ́n huateújxanaꞌacɨraꞌaten, sej si seajta siyen huárɨni tɨ́j naꞌa tɨ caí xɨ́ꞌepɨꞌɨn ꞌeen ɨ́ Dios jemi. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, ayée pu ruxeꞌeveꞌe sej siyen cheꞌatá senaꞌa huataújtuiireꞌen nain jɨmeꞌe setɨ́j senaꞌa sej ratéhuaꞌiraꞌa sej si siyen raatévaꞌɨrihuaꞌan ɨ́ tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn ꞌeen sej si siyen rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ Dios jemi.

20Setɨ́ꞌɨj seuj raatévaꞌɨrihuaꞌa seꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen, capu aꞌamua jetze ruxeꞌeveꞌecaꞌa sej siyen raꞌaráꞌastijreꞌen seꞌɨ́jna tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn ꞌeen ɨ́ Dios jemi. 21¿Tiꞌitájni jɨ́n aꞌij tejámuaatévaɨ aꞌájnáꞌɨmua aꞌɨ́jna, tɨ́j naꞌa tɨ ari jáꞌamuateviꞌirasteꞌe? Capu sein tiꞌitɨ́j, aꞌiné tɨ́j naꞌa tɨ ayén aꞌij puaꞌa ꞌeen, ayée pu huaꞌatévaꞌɨrihuaꞌa mej mi meꞌɨ́jna jɨ́n huácuiꞌini.

22Mɨ́ ajta íjii, tɨ́ꞌɨj Dios amuaꞌirájtua sej si caí chéꞌe ratévaꞌɨrihuaꞌan aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen, ayée xu seri caꞌanéeri jɨ́n raatévaꞌɨri seꞌɨ́jna ɨ́ Dios. Ajta, ayée pu tejáꞌamuacɨꞌɨti sej siyen rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ Dios jemi, sej si siyen seíireꞌe xáꞌaraꞌani ɨ́ jemin tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.

23Ayee puꞌu xaa neꞌu tiꞌayajna. Ayee pu raamuáꞌitɨn ɨ́ jaꞌatɨ tɨ huámɨꞌɨni tɨ puaꞌa ayén raatévaɨreꞌe aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen. Ajta, ayée pu ꞌeen jɨ́n Dios rɨ́ꞌɨ titaatáꞌa ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨmeꞌe tej ti tiyen ruuri huateáturan ɨ́ jemin, aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej teꞌɨ́jna jetze ajtémeꞌecan teꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús, ɨ́ tavástaraꞌa.