Search form

Romanos 8

1-2Rumuárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan pu jɨ́n amuaꞌirájtua aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios sej si siyen ruuri huateáturan ɨ́ jemin aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús. Capu chéꞌe jaꞌanáj tejáꞌamuaꞌaíiteꞌe aꞌame aꞌɨ́jna ɨ́ muárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen tɨ ajta jamuatáꞌaca sej huácuiꞌini. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, capu chéꞌe Dios tiꞌitɨ́j jɨ́n múꞌejmi jetze teꞌupuáꞌajteꞌesin.

3Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ pu ayén huarɨ́j aꞌij tɨ caí tiuꞌutárɨꞌɨristarecaꞌa tɨ ayén huárɨni itejmi jemi aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta. Capu aꞌatzu tavaɨreꞌecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej caí teꞌevíicuaꞌira tej raꞌaráꞌasten. Aꞌɨ́j pu jɨ́n Dios mú yaꞌutaꞌítecaꞌa ɨ́ ruyauj tɨ ij aꞌɨ́ɨn ayén cheꞌatá naꞌa huataseíjreꞌen matɨ́j aꞌɨ́ɨme ɨ́ teteca ɨ́ mej aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨ ɨ́ Dios jemi, tɨ ij ajta aꞌɨ́ɨn huataújmuaɨꞌɨvejta aꞌɨ́mej jetze meꞌecan ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Ayee pu aꞌɨ́jna jɨ́n huarɨ́j tɨ́ꞌij ayén raꞌuxɨ́jteꞌen tɨ caí chéꞌe tíꞌitaꞌaíiteꞌe áꞌaraꞌani aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen.

4Aꞌɨ́ɨ pu ayén huarɨ́j tej ti teꞌɨ́jna jɨ́n tiyen raꞌaráꞌastijreꞌen aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe, aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn tíꞌijxeꞌeveꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari. Ayee tu xaa teri tiyen raꞌaráꞌastijre aꞌiné catu chéꞌe tiyen tiꞌitítachaꞌɨɨ teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen tɨ huiiráninei ɨ́ ta tzajtaꞌa, sino tej tiyen teꞌɨ́jna jetze arátacaꞌane teꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios.

5Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej miyen tiꞌitiújchaꞌɨɨ meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen tɨ huiiráninei ɨ́ huáꞌa tzajtaꞌa aꞌɨ́mej, ayée mú meꞌɨ́jna jɨ́n tíꞌimuaꞌatze aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn caꞌaníjraꞌa tihuaꞌatáꞌaca aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej meꞌɨ́jna jetze araújcaꞌane ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, ayée mú meꞌɨ́jna jɨ́n rahuauhuau aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios. 6Tɨ́ puaꞌa jaꞌatɨ́ ayén naꞌa aꞌɨ́jna jetze tíꞌimuajca tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen tɨ huiiráninei ɨ́ tzajtaꞌan, ayée pu tíꞌijcɨꞌɨti tɨ huámɨꞌɨni.

Mɨ́ ajta tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ́ ayén tiuꞌutaúraꞌan tɨ ayén tiꞌitiújchaꞌɨɨ aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn tíꞌijxeꞌeveꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, ayée pu Dios raꞌanpuáꞌajteꞌen ɨ́ tzajtaꞌan, ajta ayén raatáꞌacareꞌen tɨ ayén ruurican huateáturan ɨ́ jemin. 7Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ aꞌɨ́jna jetze tiúꞌumuaꞌati tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen, aꞌɨ́ɨ pu rájchaꞌɨɨreꞌe ɨ́ Dios. Capu taúraꞌaca tɨ aꞌɨ́ɨn tíꞌiraꞌaíiteꞌe áꞌaraꞌani aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ Dios jetze airáninei. Jee xaa neꞌu, capu aꞌatzu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri tɨ aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ́ ayén raꞌaráꞌasten ruseɨ́j.

8Ayee puꞌu naꞌa. Capu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri mej rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan ɨ́ Dios aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej menaꞌa miyen ráꞌastijreꞌe meꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen tɨ huiiráninei ɨ́ huáꞌa tzajtaꞌa.

9Mɨ́ seajta múꞌeen, caxu siyen titetaúraꞌacareꞌen tɨ aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen ayén tejáꞌamuaꞌaíiteꞌe áꞌaraꞌani, aꞌiné aꞌɨ́j pu ari huateájturaa múꞌejmi jemi aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, aꞌɨ́ɨ pu tejáꞌamuaꞌaíiteꞌe aꞌame. Ajta, tɨ puaꞌa caí ayén seɨj jemi huateájturaa aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Cɨríistuꞌu, aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ, capu Cɨríistuꞌu jetze ajtémeꞌecan.

10Ajta, tɨ puaꞌa Cɨríistuꞌu ayén huateájturaa ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa, ayée pu jáꞌamuacɨꞌɨti tɨ aꞌɨ́ɨn auupuáꞌare ɨ́ sej ratéhuaꞌiraꞌa. Áꞌapuaꞌaren xaa neꞌu aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ huiiránineicaꞌa áꞌayeꞌi tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa. Mɨ́ ajta, ayée xu ruuri huateájturaa ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Dios ayén amuaꞌuxɨjte sej si siyen rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin. 11Ajta, tɨ puaꞌa ayén huateájturaa múꞌejmi tzajtaꞌa ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan aꞌɨ́jna ɨ́ Dios tɨ raꞌajjáj aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mɨꞌɨchite, aꞌɨ́jna tɨ raꞌajjáj ɨ́ Cɨríistuꞌu huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mej meri huácuii, aꞌɨ́ɨ pu ajta rarújteꞌen ɨ́ sej ratéhuaꞌiraꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ari seijreꞌe ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa.

12Aꞌɨ́j pu jɨ́n, ayén ruxeꞌeveꞌe itejmi jemi tej ti caí chéꞌe tiyen ráꞌastijreꞌe teꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen tɨ huiiráninei ɨ́ ta tzajtaꞌa. 13-14Ayee puꞌu naꞌa, aꞌiné tɨ puaꞌa siyen raꞌaráꞌastijreꞌe seꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen tɨ huiiráninei ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa, ayée pu tejáꞌamuacɨꞌɨti sej huácuiꞌini. Mɨ́ seajta múꞌeen, tɨ puaꞌa siyen tiraꞌantipuáꞌajteꞌen seꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen tɨ ayén huiiráninei ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa, tɨ puaꞌa seajta siyen huárɨni seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej jetzen araújcaꞌane ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, ayée pu tejáꞌamuacɨꞌɨti sej siyen ruuri huateáturan ɨ́ Dios jemi, aꞌiné aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej miyen jetzen araújcaꞌane ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ mú yaújmuaꞌameꞌen púꞌeen ɨ́ Dios.

15Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ sej raꞌancuréꞌa, capu ayén tejáꞌamuaꞌaijteꞌe sej caꞌanéeri jɨ́n tiuꞌumuárɨꞌen, sej si seajtáhuaꞌa rátziɨɨneꞌe seꞌɨ́jna tɨ tejáꞌamuaꞌaijteꞌe. Capu xaa neꞌu, sino aꞌii puꞌu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ xɨéjniuꞌucari tɨ ayén áꞌamuayaꞌupuajtacaꞌa. Aꞌɨ́j tu jɨ́n tiyen ráꞌanjee ɨ́ Dios, tɨjɨ́n: “Táàta yee, taata.” 16Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, ajta ɨ́ tamuaꞌatzíiraꞌa, ayée mú cheꞌatá menaꞌa tíꞌijmuaꞌaree tej nuꞌu tiyen yaújmuaꞌameꞌen púꞌeen ɨ́ Dios, ɨ́ tɨ táꞌiyaꞌupua.

17Ajta, tɨ puaꞌa teri tiyen yaújmuaꞌameꞌen puꞌéeneꞌen ɨ́ Dios, tiꞌitɨ́j pu aꞌɨ́jna jɨ́n ajta tíꞌitacɨꞌɨti. Ayee pu tíꞌitacɨꞌɨti ɨ́ Dios jemi tɨ́j ajta ayén tiraacɨ́ꞌɨ ɨ́ Cɨríistuꞌu. Tɨ́ puaꞌa tiyen teajta jamuan Cɨríistuꞌu rajpuaíjtzi, teen tu teajta jamuan Cɨríistuꞌu raꞌancuréꞌasin teꞌɨ́jna tɨ rɨ́ꞌɨ huápɨꞌɨ naa seíireꞌe aꞌame tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.

Aꞌɨ́jna tɨ rɨ́ꞌɨ huápɨꞌɨ naa seíireꞌe aꞌame tɨ́ꞌɨj auj mé eꞌevéꞌeme

18Ayee pu xaa neꞌu tináꞌamitɨejteꞌe ineetzi. Aꞌɨ́jna tɨ caí xɨ seijreꞌe itejmi jemi, ɨ́ tɨ huápɨꞌɨ naa seíireꞌe aꞌame tɨ ajta tíꞌitacɨꞌɨti tɨ́ꞌɨjtáhuaꞌa huataseíjreꞌen ɨ́ tavástaraꞌa, jeíhua pu jaítzeꞌe huápɨꞌɨ ruxeꞌeveꞌe aꞌɨ́jna caí aꞌɨ́jna ɨ́ tej jɨ́n rajpuaíjtzi íiyen chaanaca japua. 19Ajta, tɨ́j naꞌa tɨ ayén tíꞌiseijreꞌe tɨ Dios ayén tiúꞌutaahuacaꞌa, aꞌɨ́ɨ pu ari aꞌujcaꞌanéecan jɨ́n rachúꞌeveꞌe aꞌájna xɨcáaraꞌan tɨ jetzen Dios huaꞌutaseíjrata aꞌɨ́mej ɨ́ mej yaújmuaꞌameꞌen púꞌeen.

20Ajta nain tɨ́j naꞌa aꞌɨ́jna tɨ tíꞌiseijreꞌe, ayée pu seɨcɨé huaújruu tɨ ij caí ayén éeneꞌe áꞌaraꞌani aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌecaꞌa ɨ́ Dios. Mɨ́ ajta, capu ayén ruseɨ́j huaújruu sino Dios pu ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨ́n ayén raateájtuaa tɨ ij ayén raajéjcuareꞌen mejcaꞌihuáyee.

21Nain tɨ tíꞌiseijreꞌe, ayée pu tiꞌijchúꞌeveꞌe aꞌájna xɨcáaraꞌan tɨ jetzen Dios ayén raateájtuaani tɨ ij caí chéꞌe ayén caꞌanéeri jɨ́n ratévaꞌɨrihuaꞌan aꞌɨ́jna tɨ raꞌantipuáꞌajteꞌesin. Aj pu xaa ayén cheꞌatá naꞌa huataujseíirata aꞌame tɨ́j naꞌa ɨ́ tɨ Dios raatétaahuacaꞌa jamuan ɨ́ mej yaújmuaꞌameꞌen púꞌeen ɨ́ Dios. Ruxɨéehua pu jɨ́n naa seíireꞌe aꞌame. 22Ayee tu tíꞌijmuaꞌaree tɨ ayén éeneꞌe áꞌayeꞌi tɨ́j naꞌa jéjcua ɨmuá tɨ yú eꞌiréꞌene, tɨ ayén cheꞌatá naꞌa tíꞌiseijreꞌe tɨ taújyeꞌin aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ temuaꞌa tirajpuaíitzi áꞌayeꞌi tɨ́j ꞌɨ́itaꞌa tɨ puaꞌa ayén tiraꞌutacuíꞌine.

23Mɨ́ teajta iteen, teen tu tiyen cheꞌatá tenaꞌa tatayeꞌin aꞌiné puꞌuri seijreꞌe itejmi jemi aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, tɨ aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ taꞌamuájca tɨ Dios ayén jɨ́n teꞌataújratziiriꞌi. Taꞌatacaꞌanéecan tu jɨ́n tiyen rachúꞌeveꞌe tɨ ij ayén nain jɨ́n titáacɨꞌɨti aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej yaújmuaꞌameꞌen púꞌeen ɨ́ Dios, tɨ ij ajta Dios ayén ruꞌirájtuaani ɨ́ tej ratéhuaꞌiraꞌa.

24Ayee pu ꞌeen jɨ́n Dios tuꞌirájtuaa tej ti tiyen rachúꞌeveꞌen teꞌɨ́jna ɨ́ tej caí xɨ raseíj. Mɨ́ ajta, tɨ puaꞌa teri raseíj ɨ́ tej rachúꞌeveꞌe, capu chéꞌe ruxeꞌeveꞌe tej rachúꞌeveꞌe. ¿Ni caí ayén tiꞌayajna tɨ caí méꞌe jaꞌatɨ́ tɨ ayén rachúꞌeveꞌe aꞌɨ́jna tɨ ari raseíj? Capu xaa neꞌu méꞌe jaꞌatɨ́.

25Aꞌiné tuꞌuri rachúꞌeveꞌe teꞌɨ́jna tɨ caí xɨ taacɨ́ꞌɨ, aꞌɨ́j pu jɨ́n ayén tiúꞌujxeꞌeveꞌe tej tiyen rachúꞌeveꞌen tecaí tiyen cátaxɨeehuata. 26Ajta aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ pu tavaɨreꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tej rahuavíiraca ɨ́ Dios jemi, aꞌiné catu aꞌij rɨni tajɨ́ɨmuaꞌa, ni catu aꞌatzu ramuaꞌaree tiꞌitɨ́j tɨ niuucarijraꞌa ayén ruxeꞌeveꞌe tej ti tiyen tiuꞌutéjniuuni ɨ́ jemin. Aꞌɨ́j pu jɨ́n aꞌɨ́ɨ pu ta jetze meꞌecan téniuusin. Ayee pu tíꞌicɨꞌɨxɨ, cumu tɨ́caí téꞌanrɨꞌɨre, aꞌiné capu jaꞌatɨ́ raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ ayén tiuꞌutaxáj. 27Ajta aꞌɨ́jna tɨ ayén tirúꞌumuaꞌaree nain jɨmeꞌe aꞌij tej tíꞌimuaꞌatze ɨ́ ta tzajtaꞌa, aꞌɨ́ɨ pu ajta ramuaꞌaree aꞌij tɨ huataújmuaꞌa aꞌɨ́jna tɨ rahuavii aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu ayén huáꞌa japua huatániuusin aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn ayén tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ Dios.

Nain tu jɨ́n tiuꞌutémuaꞌitɨn ɨ́ jemin

28Teen tu teajta tiyen ramuaꞌaree tɨ Dios ayén tavaɨreꞌe tɨ ij nain jɨ́n ayén teꞌirájraꞌani tɨ i aꞌɨ́jna jɨ́n rɨ́ꞌɨ titaatáꞌan itejmi, i tej raxɨ́ꞌeveꞌe ɨ́ Dios. Ajta Dios pu aꞌɨ́jna jɨ́n ayén taatajé tej ti tiyen ratévaꞌɨrihuaꞌan aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn ari titaaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi. 29Ajta aꞌɨ́ɨme ɨ́ tɨ Dios jéjcua ɨmuá huáꞌamuajtejcaꞌa tɨ ayén huaꞌirájtuaani, aꞌɨ́ɨ pu ajta jéjcua ɨmuá huaꞌantíhuau tɨ ij ayén huáꞌuruuren mej mi miyen cheꞌatá menaꞌa seíireꞌe muáꞌaraꞌani tɨ aꞌɨ́jna ɨ́ yaujraꞌan. Ajta ayén tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare tɨ ij ayén huaꞌajáꞌa puꞌéeneꞌe áꞌaraꞌani, aꞌɨ́ɨ pu ajta jaítzeꞌe vástaꞌa puꞌéeneꞌe áꞌaraꞌani mecaí ɨ́ seica ɨ́ ruꞌihuaamuaꞌa ɨ́ mej muꞌíi tɨ Dios huáꞌayaꞌupuacaꞌa.

30Ajta aꞌɨ́ɨme ɨ́ tɨ ayén jéjcua ɨmuá huaꞌantíhuau, aꞌɨ́ɨ pu ajta huaꞌutajé. Ajta aꞌɨ́ɨme ɨ́ tɨ ayén huaꞌutajé, aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén tíhuaꞌuxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi mej nuꞌu rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin. Ajta aꞌɨ́ɨme ɨ́ tɨ ayén tíhuaꞌuxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi, aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén huaꞌutáꞌa mej mi nain jɨ́n miyen cheꞌatá menaꞌa seíireꞌe tɨ́j ajta aꞌuun seijreꞌe ɨ́ yaujraꞌan tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.

31Aꞌɨ́j pu jɨ́n, ¿aꞌiné tetiuꞌutaxájta? Tɨ́ puaꞌa Dios ayén ta japua niuucari, ¿ni qui auj ayén tíꞌirɨꞌɨri tɨ jaꞌatɨ́ ayén taꞌantipuáꞌajteꞌen itejmi? Capu xaa neꞌu. 32Capu Dios ayén tiraatáꞌuuniꞌiriꞌi ɨ́ ruyauj tɨ ij caí huámɨꞌɨni ɨ́ cúruu jetze, sino ayée pu tihuaꞌutátuii ta jetze meꞌecan naíjmiꞌica, tetɨ́j tenaꞌa puaꞌamé iteen. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, ayén cheꞌatá naꞌa ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨ́n ayén nain taatapuaíjveꞌesin, nain tɨ́j naꞌa tɨ tíꞌiseijreꞌe ɨ́ Cɨríistuꞌu jemi.

33¿Aꞌataani ayén tihuáꞌaxajtziꞌiran aꞌɨ́mej tɨ Dios ayén huaꞌantíhuau? Capu jaꞌatɨ́ xaa neꞌu, aꞌiné Dios pu ruseɨ́j ayén tíhuaꞌuxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi mej mi miyen rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin. 34¿Aꞌataani ayén tíꞌijxɨꞌepɨꞌɨntareꞌen tɨ ayén puaíjtzi taatáꞌan itejmi? Capu jaꞌatɨ́, aꞌiné seɨ́j puꞌu ta jetze meꞌecan niuu aꞌame. Aꞌɨ́ɨ pu ajta aꞌuun éꞌeseijreꞌe rɨꞌɨríintaꞌan ɨ́ Dios. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ huamɨ́ꞌɨ ta jetze meꞌecan. Jee xaa neꞌu, jaítzeꞌe pu ayén tiraavíjteꞌe tej tiyen raataxáj yee aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ ajta aꞌitáraa huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mej meri huácuii.

35¿Aꞌataani ayén teꞌentiúꞌuuna ɨ́ Cɨríistuꞌu jemi tɨ ij caí chéꞌe ayén taxeꞌeveꞌe? ¿Ni qui ayén tíꞌijruuren tɨ puaꞌa tiꞌitɨ́j tamuárɨꞌeristeꞌe naꞌari tɨ puaꞌa tiꞌitɨ́j ayén táꞌɨtziiteꞌe? Capu xaa neꞌu. ¿Arí tɨ puaꞌa miyen aꞌij puaꞌa táaruuren nusu tɨ puaꞌa tiyen tɨejcu? Capu ajta aꞌɨ́jna. ¿Ari tɨ puaꞌa tej caí aꞌij tíꞌijviicuaꞌi?, caꞌɨ́n ¿tɨ́ puaꞌa ayén titáacɨꞌɨti tɨ tziɨ́ɨniꞌireꞌe ɨ́ tej teꞌɨ́jna jɨ́n huácuiꞌini? Capu xaa neꞌu ayén teꞌentiúꞌuuna ɨ́ Cɨríistuꞌu jemi. ¿Arí tɨ puaꞌa miyen táacuiꞌini? Capu ajta xaa neꞌu.

36Ayee pu téꞌeyuꞌusiꞌi tɨjɨ́n:

Tɨ́j naꞌa tɨ ꞌeíjninei ɨ́ xɨcaj,

asta naꞌa caí u eꞌeteárute,

tɨ́ꞌɨj pɨ́naꞌa mú miyen huáꞌatuꞌireꞌe aꞌɨ́mej

mej mi táacuiꞌini.

Ayee pu tihuáꞌamitɨejteꞌe

tej tiyen cheꞌatá tenaꞌa tiꞌitévaꞌɨri

matɨ́j aꞌɨ́ɨme ɨ́ cáneꞌaxɨ ɨ́ mej huáꞌacuiꞌica

mej mi miyen ráatuaani ɨ́ huáꞌahuaꞌiraꞌa ɨ́ cáneꞌaxɨ.

37Capu xaa neꞌu ayén jaꞌatɨ́ teꞌentiúꞌuuna. Tɨ́j naꞌa tɨ ayén tíꞌitaruure, nain tu jɨ́n tiyen tiuꞌutémuaꞌitɨ aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Cɨríistuꞌu ayén taataxɨ́ꞌeve tɨ ij ayén huámɨꞌɨni ta jetze meꞌecan.

38-39Ayej xaa neꞌu tiꞌayajna. Ayee pu tináꞌamitɨejteꞌe ineetzi tɨ ayén tiꞌayajna tɨ caí tiꞌitɨ́j ayén teꞌentiúꞌuuna tɨ ij caí chéꞌe ayén titáacɨꞌɨti aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n Dios taataxɨ́ꞌeve. Capu amɨ́n aꞌij tɨ puaꞌa tiyen ruuri huateáturan naꞌari tɨ puaꞌa tiyen huácuiꞌini. Camu majta miyen teꞌentiúꞌuuna aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej ta japua tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ Dios jemi, naꞌari aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej miyen tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ tiyaaruꞌu jemi. Tiꞌitɨ́j tɨ naꞌa tɨ aꞌij seijreꞌe, tɨ puaꞌa auj tejaꞌuréꞌenejsin naꞌari tɨ puaꞌa ari ayén teꞌirájraa nusu muárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan púꞌeen ɨ́ jaꞌatɨ, capu ajta ayén teꞌentiúꞌuuna. Capu amɨ́n aꞌij tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨn puꞌéeneꞌen tɨ ta japua éꞌeseijreꞌe naꞌari u tajete, tiꞌitɨ́j tɨ naꞌa tɨ ayén seijreꞌe, capu aꞌatzu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri tɨ ayén teꞌentiúꞌuuna ɨ́ Cɨríistuꞌu jemi, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta tavástaraꞌa púꞌeen.