Search form

HECHOS 13:13

Pablo yic'ot Bernabé ya' ti Antioquía am bʌ ti Pisidia

13Pablo yic'ot tsa' bʌ pi'leyob majlel ti xʌmbal ti ochiyob ti barco ya' ti Pafos. Ti ñumiyob majlel ti ja' jintyo ti c'otiyob ti yambʌ lum Perge bʌ i c'aba' ya' ti lʌc'ʌlel i ti' jini pañimil Panfilia bʌ i c'aba'. Juan ti' cʌyʌyob ya'i. Ti bajñel sujti ti Jerusalén.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index