Search form

HECHOS 16:9

9Che' ñac ya' tyo añob ya'i, ti jump'ej ac'bʌlel Pablo ti yilʌ che' bajche' ti ñajal juntiquil winic am bʌ ti pañimil Macedonia bʌ i c'aba'. Wa'al jini winic. Chʌncol i pejcan ti wocol t'an. Ti yʌlʌ: Wʌ' ma' tyʌlel ti Macedonia cha'an ma' cotyañon lojon. Che' ti yʌlʌ jini winic.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index