Search form

HECHOS 18:17

17Jini mach bʌ israelob ti' chucuyob jini más ñuc bʌ ye'tyel ti i templo israelob Sóstenes bʌ c'aba'. Ti yʌc'beyob ya' ti' cantyʌlel i wut ñuc bʌ yumʌl. Pero ma'an chʌ bʌ ti yʌlʌ jini yumʌl Galión bʌ i c'aba'.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index