Search form

HECHOS 7:20

20Ti ch'ocʌ jini Moisés che' ñac chʌncol tyo i ñusañob cabʌl i tyʌc'lentyel lac yumob ti ñoj oniyix. C'ʌlʌl uxp'ej uw i tyat i ña' ti' cʌñʌtyʌyob Moisés ya' ti yotyot. Dios ti' q'uele ti wen jini ch'oc alʌl Moisés.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index