Search form

JUAN 20:11

Ti tsictiyi Jesús ba'an María ch'oyol bʌ ti Magdala

(Mr. 16.9-11)

11Pero María ti cʌyle ya' ti pat muconibʌl. Che' chʌncol ti uq'uel ti cotle i q'uele' i mal muconibʌl.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index