Search form

JUAN 6:39

39Jini yom bʌ c Tyat ti panchan tsa' bʌ i chocoyon tyʌlel jiñʌch cha'an ma' mic sʌt mi junticlec jini tsa' bʌ i yʌq'ueyon. Pero yom cha'an mic tyechob loq'uel ba'an sajtyemo' bʌ che' mic cha' tyʌlel ti cojix bʌ q'uin.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index