Search form

LUCAS 19:11

Lajoñel cha'an diez tyaq'uin

11Che' chʌncol tyo i ñʌch'tyañob i t'an Jesús quixtyañujob che' chʌncol i yʌle' ili tyac ti' subeyob yambʌ lajoñel. Como lʌc'ʌlix añob ti Jerusalén. Ti' pensali quixtyañujob cha'an i yorojlelix i cha'len yumʌl Dios ya' ti Jerusalén.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index