Search form

MARCOS 9:31

31Como chʌncol i cʌntisañob ajcʌnt'añob i cha'an. Ti' subeyob: Joñon i Pi'ʌlon Quixtyañujob mi quej cʌjq'uel ti' c'ʌb quixtyañujob. Mi quejel i tsʌnsañoñob. Che' tsa'ix tsʌnsʌntiyon, ti yuxp'ejlel q'uin mi quejel c cha' cuxtiyel. Che' ti yʌlʌ Jesús.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index