Search form

MATEO 21:15

15Pero jini ñuc bʌ curajob yic'ot ajcʌntisajob cha'an i mandar israelob, ti quejiyob ti mich'an che' ñac ti yilʌ i señʌjlel ñuc tyac bʌ i p'ʌtyʌlel Jesús yic'ot che' ñac ti yubiyob i t'an alp'eñalob ya' ti templo che' ti c'am bʌ t'an ti yʌlʌyob: La' sujbic a ñuclel, i jiñʌjlelet bʌ ñuc bʌ yumʌl David tsa' bʌ i choco tyʌlel Dios, che'ob.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index