Search form

Deuteronomium 5:31

31Ond aros di yma, i mi gael dweud wrthot ti beth ydy'r gorchmynion, y rheolau a'r canllawiau dw i am i ti eu dysgu iddyn nhw. Wedyn, byddan nhw'n gallu byw felly yn y wlad dw i'n ei rhoi iddyn nhw.’

beibl.net 2015

© Gobaith i Gymru 2015

More Info | Version Index