Search form

Exodus 17

Dŵr o'r graig

(Numeri 20:1-13)

1Dyma bobl Israel i gyd yn gadael Anialwch Sin ac yn teithio yn eu blaenau bob yn dipyn, fel roedd yr ARGLWYDD wedi dweud. Dyma nhw'n gwersylla yn Reffidim, ond doedd dim dŵr iddyn nhw ei yfed yno. 2A dechreuodd y bobl ddadlau gyda Moses, a dweud, “Rhowch ddŵr i ni i'w yfed!” Atebodd Moses, “Pam dych chi'n swnian? Pam dych chi'n profi'r ARGLWYDD?” 3Ond roedd y fath syched ar y bobl, roedden nhw'n dechrau troi yn erbyn Moses eto, “Pam yn y byd wnest ti ddod â ni allan o'r Aifft? Dŷn ni i gyd yn mynd i farw o syched – ni a'n plant a'n hanifeiliaid!”

4Dyma Moses yn gweddïo'n daer ar yr ARGLWYDD, “Beth dw i'n mynd i'w wneud? Maen nhw ar fin fy lladd i!” 5A dyma'r ARGLWYDD yn ateb Moses, “Dos allan o flaen y bobl, gyda'r ffon wnest ti daro afon Nîl gyda hi. A dos â rhai o arweinwyr Israel gyda ti. 6Bydda i'n disgwyl amdanat ti ar y graig ar Fynydd Sinai.+ Dw i eisiau i ti daro'r graig, a bydd dŵr yn llifo allan ohoni, i'r bobl gael yfed.” A dyma Moses yn gwneud hynny o flaen llygaid arweinwyr Israel. 7Dyma fe'n enwi'r lle yn Massa (“Lle'r profi”) a Meriba (“Lle'r ffraeo”), o achos yr holl ffraeo, a'r ffordd wnaeth pobl Israel roi'r ARGLWYDD ar brawf yno drwy ofyn, “Ydy'r ARGLWYDD gyda ni neu ddim?”

Y frwydr yn erbyn yr Amaleciaid

8Tra oedden nhw yn Reffidim, dyma'r Amaleciaid yn ymosod ar bobl Israel. 9A dyma Moses yn dweud wrth Josua, “Dewis rai o'n dynion ni i fynd allan i ymladd yn eu herbyn nhw. Yfory bydda i'n mynd i sefyll ar ben y bryn gyda ffon Duw yn fy llaw.” 10Felly aeth Josua allan i ymladd yn erbyn yr Amaleciaid fel roedd Moses wedi dweud wrtho. A dyma Moses yn mynd i sefyll ar ben y bryn gydag Aaron a Hur. 11Tra oedd Moses yn dal ei freichiau yn yr awyr, roedd Israel yn ennill y frwydr, ond os oedd yn rhoi ei freichiau i lawr, roedd yr Amaleciaid yn ennill. 12Pan oedd Moses yn rhy flinedig i ddal ei freichiau i fyny, dyma Aaron a Hur yn cymryd carreg a'i gosod iddo eistedd arni. Yna safodd y ddau, un bob ochr iddo, a dal ei freichiau i fyny drwy'r dydd nes oedd yr haul wedi machlud. 13Felly dyma Josua a'i filwyr yn ennill y frwydr a lladd yr Amaleciaid. 14A dwedodd yr ARGLWYDD wrth Moses, “Dw i eisiau i ti gadw cofnod o hyn yn y llyfr, a gwneud yn siŵr fod Josua'n gwybod amdano. Dw i'n mynd i gael gwared â'r Amaleciaid yn llwyr – fydd neb yn cofio am eu bodolaeth nhw!”

15Dyma Moses yn codi allor yno a'i galw yn Iafe-Nissi (sef ‛yr ARGLWYDD ydy fy fflag‛). 16Dwedodd, “Am iddyn nhw godi dwrn yn erbyn gorsedd yr ARGLWYDD, bydd yr ARGLWYDD yn ymladd yn erbyn yr Amaleciaid bob amser.”

beibl.net 2015

© Gobaith i Gymru 2015

More Info | Version Index