Search form

Lefiticus 12

Puro gwraig ar ôl iddi eni plentyn

1Dyma'r ARGLWYDD yn dweud wrth Moses: 2“Dwed wrth bobl Israel: Pan mae gwraig yn cael babi, os mai bachgen ydy'r babi, bydd hi'n aflan am saith diwrnod (fel gyda'r misglwyf). 3Pan mae'r bachgen yn wythnos oed, rhaid iddo fynd drwy'r ddefod o gael ei enwaedu, sef torri blaengroen ei bidyn i ffwrdd. 4Fydd y wraig ddim yn hollol lân am dri deg tri diwrnod arall. Felly yn ystod y cyfnod yma o gael ei glanhau, ddylai hi ddim cyffwrdd unrhyw beth cysegredig na mynd i'r cysegr i addoli. 5Os mai merch ydy'r babi, bydd y fam yn aflan am bythefnos (fel gyda'r misglwyf). A fydd hi ddim yn hollol lân am chwe deg chwech diwrnod arall.

6“Pan fydd y fam wedi gorffen y cyfnod o gael ei glanhau, rhaid iddi ddod at fynedfa'r Tabernacl, a chyflwyno oen sy'n flwydd oed yn offrwm i'w losgi a cholomen neu durtur yn offrwm i lanhau o bechod. 7Bydd yr offeiriad yn eu cyflwyno i'r ARGLWYDD ac yn gwneud pethau'n iawn rhyngddi hi a Duw. Dyma sydd i ddigwydd pan fydd bachgen neu ferch yn cael eu geni. 8Os ydy'r wraig ddim yn gallu fforddio oen, mae hi'n gallu cyflwyno dwy durtur neu ddwy golomen. Un yn offrwm i'w losgi a'r llall yn offrwm i lanhau o bechod. Bydd yr offeiriad yn gwneud pethau'n iawn rhyngddi hi a Duw, a bydd hi'n lân.”

beibl.net 2015

© Gobaith i Gymru 2015

More Info | Version Index