Search form

Lefiticus 9

Yr offeiriaid yn dechrau ar eu gwaith

1Wythnos wedyn, pan oedd y seremoni ordeinio drosodd, dyma Moses yn galw Aaron a'i feibion ac arweinwyr Israel at ei gilydd. 2A dyma fe'n dweud wrth Aaron, “Cymer fustach ifanc a hwrdd sydd â dim byd o'i le arnyn nhw. Offryma'r bustach i'r ARGLWYDD fel offrwm i lanhau o bechod, a'r hwrdd fel offrwm i'w losgi.” 3Yna dywed wrth bobl Israel, “Cymerwch fwch gafr yn offrwm i lanhau o bechod, llo blwydd oed ac oen heb ddim byd o'i le arnyn nhw yn offrwm i'w losgi, 4a bustach a hwrdd yn offrwm i gydnabod daioni'r ARGLWYDD. Mae'r rhain i gael eu haberthu gydag offrwm o rawn wedi'i gymysgu gydag olew olewydd. Gwnewch hyn am fod yr ARGLWYDD yn mynd i ddod i'r golwg heddiw.”

5Felly dyma nhw'n dod â'r cwbl oedd Moses wedi'i ddweud o flaen y Tabernacl. A dyma'r bobl i gyd yn sefyll yno o flaen yr ARGLWYDD. 6A dyma Moses yn dweud, “Yr ARGLWYDD sydd wedi dweud wrthoch chi am wneud hyn, i chi gael gweld ei ysblander e.” 7Wedyn dyma Moses yn dweud wrth Aaron, “Dos at yr allor a mynd drwy'r ddefod o gyflwyno'r offrwm i lanhau o bechod a'r offrwm i'w losgi. Cyflwyna nhw i wneud pethau'n iawn rhyngot ti a Duw a rhwng dy bobl a Duw. Gwna yn union beth mae'r ARGLWYDD wedi dweud.”

8Felly dyma Aaron yn mynd at yr allor ac yn lladd y llo yn offrwm dros ei bechod ei hun. 9Wedyn dyma'i feibion yn cyflwyno'r gwaed iddo. Dyma Aaron yn rhoi ei fys yn y gwaed, ac yn ei roi ar gyrn yr allor. Wedyn dyma fe'n tywallt gweddill y gwaed wrth droed yr allor. 10Yna llosgi'r braster, yr arennau a rhan isaf yr iau ar yr allor, yn union fel roedd yr ARGLWYDD wedi dweud wrth Moses. 11Wedyn dyma fe'n llosgi'r croen a'r cig tu allan i'r gwersyll.

12Dyma fe'n lladd yr offrwm i'w losgi nesaf. A dyma'i feibion yn cyflwyno'r gwaed iddo, a dyma Aaron yn ei sblasio o gwmpas yr allor. 13Roedden nhw wedi cyflwyno'r anifail iddo bob yn ddarn, gan gynnwys y pen, ac roedd wedi llosgi'r cwbl ar yr allor. 14Dyma fe'n golchi'r coluddion a'r coesau ôl, ac wedyn eu llosgi nhw ar ben gweddill yr offrwm ar yr allor.

15Wedyn dyma Aaron yn cyflwyno offrymau'r bobl. Cymerodd y bwch gafr oedd yn offrwm i lanhau'r bobl o'u pechod, ei ladd, a mynd drwy'r un ddefod o buro ag o'r blaen. 16Wedyn dyma fe'n cyflwyno'r offrwm i'w losgi, gan ddilyn y ddefod arferol wrth wneud hynny. 17Wedyn yr offrwm o rawn. Cymerodd lond llaw ohono a'i losgi ar yr allor gyda'r offrwm oedd i'w losgi yn y bore.

18Ar ôl hynny, dyma fe'n lladd y bustach a'r hwrdd yn offrwm i gydnabod daioni'r ARGLWYDD. Dyma feibion Aaron yn cyflwyno'r gwaed iddo, a dyma fe'n sblasio'r gwaed o gwmpas yr allor. 19Wedyn cymerodd fraster y bustach a'r hwrdd – braster y gynffon, y braster o gwmpas y perfeddion, y ddwy aren a'r braster sydd arnyn nhw, a rhan isaf yr iau. 20A dyma fe'n gosod y rhain ar ben y brestiau, ac yna'n llosgi'r braster i gyd ar yr allor. 21Wedyn dyma Aaron yn codi'r brestiau a rhan uchaf y goes ôl, ac yn eu cyflwyno yn offrwm i'w chwifio o flaen yr ARGLWYDD. Gwnaeth yn union fel roedd Moses wedi dweud.

22Wedyn dyma Aaron yn troi at y bobl ac yn codi ei ddwylo a'u bendithio nhw. Ar ôl gorffen cyflwyno'r offrymau i gyd, daeth i lawr o'r allor, 23ac yna mynd gyda Moses i mewn i babell presenoldeb Duw. Pan ddaethon nhw allan, dyma nhw'n bendithio'r bobl, a dyma'r bobl i gyd yn gweld ysblander yr ARGLWYDD. 24Yna dyma'r ARGLWYDD yn anfon tân i losgi popeth oedd ar yr allor. Pan welodd pawb hyn, dyma nhw'n gweiddi'n llawen ac yn plygu'n isel a'u hwynebau ar lawr.

beibl.net 2015

© Gobaith i Gymru 2015

More Info | Version Index