Search form

Numeri 1:20-43

20-43A dyma'r canlyniadau, sef nifer y dynion dros ugain oed allai ymuno â'r fyddin, gan ddechrau gyda Reuben (mab hynaf Israel):

Llwyth Nifer
Reuben 46,500
Simeon 59,300
Gad 45,650
Jwda 74,600
Issachar 54,400
Sabulon 57,400

Yna meibion Joseff:

Effraim 40,500
Manasse 32,200

Wedyn,

Benjamin 35,400
Dan 62,700
Asher 41,500
Nafftali 53,400

44Dyma niferoedd y dynion gafodd eu cyfri gan Moses, Aaron, a'r deuddeg arweinydd (pob un yn cynrychioli llwyth ei hynafiad).

beibl.net 2015

© Gobaith i Gymru 2015

More Info | Version Index