Search form

Numeri 12

Cosbi Miriam

1Roedd Miriam ac Aaron wedi dechrau beirniadu Moses, am ei fod wedi priodi dynes o ddwyrain Affrica+ (ie, dynes ddu o Affrica). 2“Ai dim ond drwy Moses mae'r ARGLWYDD yn siarad?” medden nhw. “Ydy e ddim wedi siarad trwon ni hefyd?” Ac roedd yr ARGLWYDD wedi'u clywed nhw. 3(Roedd Moses ei hun yn ddyn gostyngedig iawn. Doedd neb llai balch drwy'r byd i gyd.) 4Felly dyma'r ARGLWYDD yn galw ar Moses, Aaron a Miriam: “Dw i eisiau i'r tri ohonoch chi ddod at babell presenoldeb Duw.” Felly dyma'r tri ohonyn nhw'n mynd. 5A dyma'r ARGLWYDD yn dod i lawr mewn colofn o niwl o flaen mynedfa'r Tabernacl. A dyma fe'n dweud wrth Aaron a Miriam i gamu ymlaen, a dyma nhw'n gwneud hynny. 6Yna dyma fe'n dweud wrthyn nhw, “Gwrandwch yn ofalus ar beth dw i'n ddweud:

Os oes proffwyd gyda chi, dw i'r ARGLWYDD

yn siarad â'r person hwnnw drwy weledigaeth a breuddwyd.

7Ond mae fy ngwas Moses yn wahanol.

Dw i'n gallu ei drystio fe'n llwyr.

8Dw i'n siarad ag e wyneb yn wyneb –

yn gwbl agored. Does dim ystyr cudd.

Mae e'n gweld yr ARGLWYDD mewn ffordd unigryw.

Felly pam roeddech chi mor barod i'w feirniadu?”

9Roedd yr ARGLWYDD wedi digio go iawn gyda nhw, a dyma fe'n mynd i ffwrdd. 10Ac wrth i'r cwmwl godi oddi ar y Tabernacl, roedd croen Miriam wedi troi'n wyn gan wahanglwyf. Pan welodd Aaron y gwahanglwyf arni, 11dyma fe'n galw ar Moses, “Meistr, plîs paid cymryd yn ein herbyn ni. Dŷn ni wedi bod yn ffyliaid, ac wedi pechu! 12Paid gadael iddi fod fel plentyn wedi'i eni'n farw, a hanner ei gnawd wedi diflannu cyn iddo ddod o'r groth!” 13A gweddïodd Moses ar yr ARGLWYDD, “O Dduw, plîs wnei di ei hiacháu hi?” 14A dyma'r ARGLWYDD yn ei ateb, “Petai ei thad wedi poeri yn ei hwyneb, byddai'n cael ei diystyru am saith diwrnod. Cau hi allan o'r gwersyll am saith diwrnod, a bydd hi'n cael dod yn ôl wedyn.” 15Felly dyma Miriam yn cael ei chau allan o'r gwersyll am saith diwrnod. A wnaeth y bobl ddim teithio yn eu blaenau nes roedd Miriam yn ôl gyda nhw.

16Ar ôl hynny, dyma'r bobl yn gadael Chatseroth, ac yn gwersylla yn anialwch Paran.

beibl.net 2015

© Gobaith i Gymru 2015

More Info | Version Index