Search form

Numeri 2

Trefn y Llwythau yn y gwersyll

1Dyma'r ARGLWYDD yn dweud wrth Moses ac Aaron: 2Rhaid i bobl Israel wersylla o gwmpas pabell presenoldeb Duw (sef y Tabernacl), gan wynebu'r Tabernacl. Mae pawb i wersylla dan fflag eu llwyth eu hunain. 3-9Ar yr ochr ddwyreiniol, bydd adrannau'r tri llwyth yma yn gwersylla dan eu fflag:

Llwyth Arweinydd Nifer
Jwda Nachshon fab Aminadab 74,600
Issachar Nethanel fab Tswár 54,400
Sabulon Eliab fab Chelon 57,400
Cyfanswm: 186,400

Y milwyr ar ochr Jwda i'r gwersyll fydd yn arwain y ffordd pan fydd pobl Israel yn symud.

10-16I'r de, bydd adrannau tri llwyth arall yn gwersylla dan eu fflag:

Llwyth Arweinydd Nifer
Reuben Eliswr fab Shedeŵr 46,500
Simeon Shelwmiel fab Swrishadai 59,300
Gad Eliasaff fab Dewel+ 45,650
Cyfanswm: 151,450

Y milwyr yma ar ochr Reuben i'r gwersyll fydd yn ail i symud allan.

17Wedyn bydd gwersyll y Lefiaid yn symud, gyda phabell presenoldeb Duw. Nhw fydd yn y canol. Mae'r llwythau i gyd i symud allan mewn trefn, pob un ohonyn nhw dan ei fflag ei hun.

18-24Ar yr ochr orllewinol, bydd adrannau'r tri llwyth nesaf yn gwersylla dan eu fflag:

Llwyth Arweinydd Nifer
Effraim Elishama fab Amihwd 40,500
Manasse Gamaliel fab Pedatswr 32,200
Benjamin Abidan fab Gideoni 35,400
Cyfanswm: 108,100

Y milwyr yma ar ochr Effraim i'r gwersyll fydd yn drydydd i symud allan.

25-31I'r gogledd, bydd adrannau'r tri llwyth olaf yn gwersylla dan eu fflag:

Llwyth Arweinydd Nifer
Dan Achieser fab Amishadai 62,700
Asher Pagiel fab Ochran 41,500
Nafftali Achira fab Enan 53,400
Cyfanswm: 157,600

Y milwyr yma ar ochr Dan i'r gwersyll fydd yn symud allan olaf. Bydd pob llwyth yn mynd dan ei fflag ei hun.

32Dyma'r rhai gafodd eu cyfrif o bobl Israel yn ôl eu llwythau. Cyfanswm y dynion yn yr adrannau i gyd oedd 603,550. 33Doedd y Lefiaid ddim wedi cael eu cyfrif gyda gweddill pobl Israel. Dyna oedd yr ARGLWYDD wedi'i orchymyn i Moses. 34Felly dyma bobl Israel yn gwneud popeth roedd yr ARGLWYDD wedi'i ddweud wrth Moses. Roedd pob llwyth a theulu yn gwersylla dan eu fflag eu hunain, ac yn symud gwersyll fel roedd yr ARGLWYDD wedi dweud.

beibl.net 2015

© Gobaith i Gymru 2015

More Info | Version Index