Search form

Numeri 3

Meibion Aaron

1Dyma hanes teulu Aaron a Moses pan wnaeth yr ARGLWYDD siarad gyda Moses ar Fynydd Sinai:

2Enwau meibion Aaron oedd Nadab (y mab hynaf), Abihw, Eleasar ac Ithamar. 3Cawson nhw eu heneinio a'u cysegru i wasanaethu fel offeiriaid. 4Ond roedd Nadab ac Abihw wedi marw yn anialwch Sinai wrth ddefnyddio tân o rywle arall i wneud offrwm i'r ARGLWYDD. Doedd ganddyn nhw ddim plant. Felly Eleasar ac Ithamar oedd yn gwasanaethu fel offeiriaid gyda'u tad Aaron.

Llwyth Lefi i wasanaethu fel offeiriaid

5Dyma'r ARGLWYDD yn dweud wrth Moses: 6“Tyrd â llwyth Lefi at Aaron, a'u rhoi nhw iddo fel ei helpwyr. 7Byddan nhw'n gwasanaethu Aaron a'r bobl i gyd o flaen pabell presenoldeb Duw. Nhw fydd yn gyfrifol am wneud yr holl waith yn y Tabernacl. 8Byddan nhw'n gofalu am holl offer pabell presenoldeb Duw, ac yn gwasanaethu yn y Tabernacl ar ran pobl Israel. 9Rwyt i roi'r Lefiaid i Aaron a'i feibion fel eu helpwyr. Maen nhw i weithio iddo fe a neb arall. 10Aaron a'i feibion sydd i'w penodi'n offeiriaid. Os ydy unrhyw un arall yn mynd yn rhy agos i'r cysegr, y gosb ydy marwolaeth.”

11A dyma'r ARGLWYDD yn dweud wrth Moses: 12“Dw i wedi cymryd y Lefiaid i mi fy hun, yn lle'r mab cyntaf i ddod allan o groth pob gwraig yn Israel. Fi piau'r Lefiaid, 13am mai fi piau pob mab cyntaf. Rôn i wedi cysegru pob mab ac anifail cyntaf i gael ei eni i mi fy hun, pan wnes i ladd y rhai cyntaf i gael eu geni yng ngwlad yr Aifft. Felly fi piau pob un cyntaf i gael ei eni. Fi ydy'r ARGLWYDD.”

Cyfri'r Lefiaid

14Yna dyma'r ARGLWYDD yn siarad gyda Moses yn anialwch Sinai: 15“Dw i eisiau i ti gyfri'r Lefiaid, yn ôl eu teuluoedd estynedig a'u claniau – pob dyn, a phob bachgen sydd dros fis oed.” 16Felly dyma Moses yn eu cyfri nhw, fel roedd yr ARGLWYDD wedi dweud wrtho.

17Enwau meibion Lefi oedd Gershon, Cohath a Merari.

18Enwau claniau meibion Gershon oedd Libni a Shimei.

19Enwau claniau meibion Cohath oedd Amram, Its'har, Hebron ac Wssiel.

20Enwau claniau meibion Merari oedd Machli a Mwshi.

Y rhain oedd teuluoedd Lefi yn ôl eu claniau.

21Disgynyddion Gershon oedd claniau Libni a Simei – 22sef 7,500 o ddynion a bechgyn oedd dros fis oed. 23Roedd teuluoedd y Gershoniaid i wersylla tu ôl i'r Tabernacl, i'r gorllewin. 24Ac arweinydd y Gershoniaid oedd Eliasaff fab Laël. 25Cyfrifoldeb y Gershoniaid oedd pabell y Tabernacl, y gorchudd, y sgrîn o flaen y fynedfa i babell presenoldeb Duw, 26llenni'r iard oedd o gwmpas y Tabernacl a'r allor, y sgrîn o flaen y fynedfa i'r iard, y rhaffau, a phopeth arall oedd ag unrhyw beth i'w wneud â'r rhain.

27Disgynyddion Cohath oedd claniau Amram, Its'har, Hebron ac Wssiel – 28sef 8,600 o ddynion a bechgyn oedd dros fis oed. Nhw oedd yn gyfrifol am y cysegr. 29Roedd teuluoedd y Cohathiaid i wersylla i'r de o'r Tabernacl. 30Ac arweinydd y Cohathiaid oedd Elitsaffan fab Wssiel. 31Nhw oedd yn gyfrifol am yr Arch, y bwrdd, y menora (sef y stand i'r lampau), yr allorau, unrhyw offer oedd yn cael ei ddefnyddio yn y cysegr, y gorchudd mewnol, a phopeth arall oedd ag unrhyw beth i'w wneud â'r rhain.

32Eleasar, mab Aaron oedd pennaeth arweinwyr y Lefiaid. Roedd ganddo gyfrifoldeb arbennig i oruchwylio'r rhai oedd yn gyfrifol am y cysegr.

33Disgynyddion Merari oedd claniau Machli a Mwshi – 34sef 6,200 o ddynion a bechgyn oedd dros fis oed. 35Arweinydd y Merariaid oedd Swriel fab Afichaïl. Roedden nhw i wersylla i'r gogledd o'r Tabernacl. 36Cyfrifoldeb y Merariaid oedd fframiau'r Tabernacl, y croesfarrau, y polion, y socedi, y llestri i gyd, a phopeth arall oedd ag unrhyw beth i'w wneud â'r rhain. 37Hefyd, polion yr iard i gyd, gyda'i socedi, pegiau a rhaffau.

38Yr unig rai oedd i wersylla ar yr ochr ddwyreiniol, o flaen y Tabernacl, oedd Moses ac Aaron a'i feibion. Nhw oedd yn gyfrifol am y cysegr ar ran pobl Israel. Os oedd unrhyw un arall yn mynd yn rhy agos i'r cysegr, y gosb oedd marwolaeth.

39Nifer y Lefiaid i gyd, gafodd eu cyfri gan Moses ac Aaron, oedd 22,000 o ddynion a bechgyn dros fis oed.

Y Lefiaid yn cymryd lle'r meibion hynaf

40Yna dyma'r ARGLWYDD yn dweud wrth Moses: “Dw i eisiau i ti gyfri pob un o'r Israeliaid sy'n fab hynaf, o fis oed i fyny, a chofrestru enw pob un. 41Mae'r Lefiaid i gael eu rhoi i mi yn lle meibion hynaf yr Israeliaid – cofia mai fi ydy'r ARGLWYDD. A fi piau anifeiliaid y Lefiaid hefyd, yn lle pob anifail cyntaf i gael ei eni i anifeiliaid pobl Israel.”

42Felly dyma Moses yn cyfrif pob un o feibion hynaf yr Israeliaid, fel roedd yr ARGLWYDD wedi dweud wrtho. 43Y nifer gafodd eu cyfrif a'u cofrestru oedd 22,273.

44Yna dyma'r ARGLWYDD yn dweud wrth Moses: 45“Cymer y Lefiaid yn lle meibion hynaf pobl Israel, ac anifeiliaid y Lefiaid yn lle eu hanifeiliaid nhw. Fi fydd piau'r Lefiaid. Fi ydy'r ARGLWYDD. 46Mae nifer y meibion hynaf ddau gant saith deg tri yn fwy na nifer y Lefiaid. Rwyt i brynu rhyddid i'r dau gant saith deg tri 47drwy gasglu pum darn arian am bob un ohonyn nhw. Dylid ei dalu gydag arian y cysegr, sef darnau arian sy'n pwyso dau ddeg gera yr un. 48Rho'r arian yma i Aaron a'i feibion.”

49Felly dyma Moses yn casglu'r arian i brynu'n rhydd y meibion hynaf oedd dros ben. 50Casglodd 1,365 sicl, sef tua un deg pump cilogram o arian. 51Yna dyma Moses yn rhoi'r arian i Aaron a'i feibion, yn union fel roedd yr ARGLWYDD wedi dweud wrtho.

beibl.net 2015

© Gobaith i Gymru 2015

More Info | Version Index