Search form

Numeri 4:34-48

Canlyniadau'r Cyfrifiad

34-48Felly dyma Moses ac Aaron a'r arweinwyr eraill yn cynnal cyfrifiad o deuluoedd y tri clan oedd yn perthyn i lwyth Lefi – y Cohathiaid, y Gershoniaid a'r Merariaid. Niferoedd y dynion rhwng tri deg a phum deg oed oedd yn cael gweithio yn y Tabernacl. A dyma'r canlyniad:

Clan Nifer
Cohathiaid 2,750
Gershoniaid 2,630
Merariaid 3,200
Cyfanswm: 8,580

Roedd Moses ac Aaron wedi'u cyfrif nhw i gyd, fel roedd yr ARGLWYDD wedi dweud. 49Roedd gan bob un ohonyn nhw waith penodol neu gyfrifoldeb i gario rhywbeth arbennig. Yr ARGLWYDD oedd wedi dweud hyn i gyd wrth Moses. Dyna hanes y cyfrif, fel roedd yr ARGLWYDD wedi dweud wrth Moses.

beibl.net 2015

© Gobaith i Gymru 2015

More Info | Version Index