Search form

Yr Actæ 1

ACTAE Y SAINCT APOSTOLON.

Pen. j.

Gairiae Christ a’ ei Angel wrth yr Ebestyl. Ei Escenniat. Pa beth ydd oedd yr Apostolion arnaw yd pan anvonet yr Yspryt glan. Ac am ethol Matthias.

Yr Epistol ar ddydd yr Escenniat.

1Y traethawt vchod, a Theopilus, a wnaethym am yr oll pethae’ry ddechreawdd Iesu ei gwneythyd, a’ ei dyscy, 2yd y dydd y derchafwyt e i vynydd, gwedy yddaw trwy yr Yspryt glan, roddi gorchymyn ir Apostolon, y ddetholesei ef: 3i ba’r ei hefyt yr ymddangosawdd ehun yn vyw, gwedy iddaw ddyoddef, trwy lawer o * argyhoeddion, a’ bot yn weledic yddynt tros yspait dauugain diernot, can cympwyll vvrthyn am y pethae ’r y perthynant ar deyrnas Dew. 4Ac wedy iddaw ei cynnull vvy yn‐cyd, ef ’orchymynodd yddwynt, nad elent ymaith o Gaerusalem anid ysgwyl am addewit y Tad, yr hwn, eb ef, a glywsoch y cenyf’. 5Can ys Ioan yn ddiau a vatyddiawdd a dwfr, a’ chwitheu a vatyddier a’r Yspryt glan cyn pen ny‐mawr o ddyddiae. 6Gwedy gan hynny y dyvot wynteu yn‐cyd, y govynesont iddo, gan ddywedyt, Arglwydd, ai ’r * amser hyn yr advery y deyrnas ir Israel? 7Ac ef a ddyvot wrthynt, Nid yw ychwy wybot yr amserae, nai yr * prydiae ’r ei ’osodes y Tat yn ei veddiant ehun: 8eithyr chwi dderbyniwch nerth y gan yr Yspryt glan, gwedy yd el ef arnoch: a’ chwi vyddwch testion ymy, ys yn Gaerusalem, ac yn yr oll Iudaia, ac yn Samareia, ac yd yn eithawedd y * ddaear. 9Ac ’wedy yddaw amadrodd y pethae hyn, ac wyntwy yn tremyaw, yd erchafwyt ef y vynydd: * ac wybren y cymerawdd ef i vynydd o’i golwc vvy. 10Ac mal ydd oeddent yn edrych yn ddyval parth ar nef, ac ef yn mynet, wele, y safai dau wr, * wrthynt mewn gwisc ganneit, 11yr ei ac a ddywesont, Ha wyr o’r Galilaia, pa sefyll ydd ych yn tremiaw tu ar nef? Yr Iesu hwn yr vn y gymerwyt y vynydd y wrthych ir nef, a ddaw velly, yn y modd y gwelsoch ef yn mynet ir nef.

12Yno ydd ymchwelesont y Gaerusalem o y wrth y mynydd y elwir mynydd* Olivar, yr hwn ’sydd yn agos i Gaerusalem, ys ef yspait ymddaith diernot Sabbath. 13Ac wedy y dyvot vvy y mewn, ydd aethant i vynydd i ’orchystavell, lle ydd arosent ac Petr, ac Iaco, ac Ioan, ac Andreas, Philip, ac Thomas, Bartholomeus, ac Mattheus, Iaco vap Alpheus, ac Simon Zelotes, ac Iudas bravvd Iaco: 14yr ei hynn oll oedd yn ymaros yn vnvryt yn‐gweddi a’ * goglyt y gyd a’r gwragedd, a’ Mair vam yr Iesu, ac y gyd ei vroder.

Yr Epistol ar dydd. S. Mathias

15A’r dyddiae hyny y cyuodes Petr i * vynydd yn‐cenol y discipulon ac y dyvot, (a’ niuer yr enwae oedd yn yr vn lle, ytoedd yn‐cylch cant a’r vgain) 16A wyr vroder, ydd oedd yn * ddir cyflawny yr Scrythur hynn, yr vn a rac ddyvot yr Yspryt glan trwy enae Dauid am Iudas, yr hwn a vu dywysawc ir ei a ddaliesont yr Iesu. 17Can ys cyfrifit ef gyd a ni, ac a gawsei ged yn y weinidogaeth hynn. 18Ac ef gan hyny a * ddarpar awdd vaes a gobr enwiredd: a’ gwedy yddaw, ymgrogy ef aeth yn yn ddauddryll yn ei genol, a’ ei oll ymyscaroedd a dywalltwyt. 19Ac y mae yn wybodedic y gan oll * preswylwyr Caerusalem, yd pan elwir y maes hwnw yn ei tavodiaith wy, Aceldama, ys ef yw hyny, Maes y gwaet. 20Can ys e yscrivennir yn llyfer y Psalmae, Bit y breswylfa ef yn * ddiffaith ac na thriget nep ynthaw: ac, bit i arall gymeryt ei, escopaeth ef. 21Erwydd paam o’r gwyr hyn a vu yn cymdeithas a nyni, yr ol’ amser y bu yr Arglwydd Iesu yn * tramwy in plith, 22gan ddechry o Vatydd Ioan, yd y dydd yd erbyniwyt ef i vynydd o ywrthym, y * bydd dir bot vn o hanwynt yn test oy gyfodiat ef. 23Ac wy a’ osodesont ddau gerbron, ys ef, Ioseph y elwit Barsabas, a’ ei gyfenw ytoedd, Iustus, ac Matthias. 24A’ gweddiaw a wnaethant gan ddywedyt, Tydy Arglwydd calon‐wybedydd pop dyn, dangos pa vn o’r ddau hynn a ddetholeist 25modd y gallo dderbyn ced y wenidogaeth hyn ar Apostoliaeth, y wrth pa vn y camdroses Iudas i vynet y ei le ehun. 26Yno y dodesont * goelbrenni, a syrthio yr coelbren ar Matthias, ac o gydsyniat y cyfniferwyt ef gyd a’r vn ar ddec Apostolon.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index