Search form

Yr Actæ 11

Pen. xj.

Petr ys yd yn dangos yr achos paam ydd aeth ef at y Cenetloedd. Y mae yr Eccles yn ei dderbyn yn gymradwy. Yr Eccles yn amlhay. Barnabas ac Paul yn praecethy yn Antiocheia. Agabus yn prophwyto bot drudaniaeth ar ddyvot. A’r ymwared.

1CLYBOT o’r Apostolon a’r broder y oeddent yn Iudaia, ddarvot hefyt ir Cenedloedd * erbyniet gair Dew. 2A’ gwedy dyvot Petr y vynydd i Gaerusalem, wyntwy o’r enwaediat a gynnenynt yn y erbyn ef, 3gan ddywedyt, Ti aethost y mewn at wyr eb ddarvot ei enwaedy, ac y vwytëist gyd ac wynt. 4Yno Petr a ddechreawdd, ac a esponiawdd y peth mewn trefn yddwynt, gan ddywedyt, 5Myvi oeddwn yn‐dinas Ioppa, yn gweddiaw, ac mewn + llewic y gwelais y weledigaeth hon, Bot ryw lestr vnwedd a llenlliain vawr yn descen wedy ’r ellwng i waeret o’r nef erbyn y petair congyl, a dyvot * a ’oruc yd ataf. 6A’ phan ddeleis selw ernei, yr ystyriais, a’ gwelais * pedwartroedogion y ddaear, a’ bestviloedd, ac + ymlucieit, ac ehedieit y nef. 7A’ chlyweis leferydd yn dywedyt wrthyf, Cyvot Petr: lladd a’ * bwyta. 8A dywedais inef, Na vvnaf Arglwydd: Can ys dim * cyffredin ai aflan nid aeth vn amser o ve wn vy‐genae. 9Ac atep o’r lleferydd vyvi eilwaith o’r nef, Y pethae a * lanhodd Dew, na + chyffredina di. 10A’ hyn a wnaethpwyt tairgwaith, a’r oll pethe a gymerwyt y vynydd drachefn ir nef. 11Ac wele, yn y man ydd oedd tri‐gwyr wedy dyvot eisioes i’r tuy lle ir oeddwn i, wedy ei d’anvon o Cesareia ataf. 12A’r Yspryt a ddyvot wrthyf, ar vynet o hanof y gyd ac wynt, eb * petrusaw: ac yno y daeth y chwech broder hynn gyd a mi, ac ydd aetham y mewn y duy ’r gwr. 13Ac ef a ddangoses y ni + p’odd y gwelsai ef Angel yn ei duy, yr hwn a safawdd ac a ddywedawdd wrthaw, Anvon * ’wyr i Ioppa, a’ galw am Simon y + gyfenwir Petr: 14ef e a ymadrodd ’eiriae wrthyt’, trwy yr ei ith * iacheir tydi ath oll tuy. 15Ac a mi yn dechrae llavaru y dygwyddawdd yr Yspryt glan arnwynt, megis ac arnam nineu * yn y dechreat. 16Yno y meddyliais am ’air yr Arglwydd, modd y dywetsei ef, Ioan a vatyddiawdd a dwfr, a’ chwitheu a vatyddier a’r Yspryt glan. 17Gan hyny * ac a Dew yn rroi yddwynt wy gyfryw ddawn ac a roes i nineu, pan credesam yn yr Arglwydd Iesu Christ, pwy oeddwn i, y allu gwrthladd Dew? 18Pan glywsant wy hynn, dystewy a * ’orugant, a’ gogoneddy Dew, gan ddywedyt, Can hynny ac ir Cenetloedd y rhoddes Dew ediveirwch * er bywyt.

19Ac wyntwy a ’oyscaresit obleit y gorthrymder y godesei yn‐cylch Stephan, a rodiesont trwyodd yn y ddaethant i Phenice ac Ciprus, ac Antiocheia, eb precethy yr gair y nep, anid ir Iuddaeon yn vnic. 20Ac ’rei o hanaddwynt oedd wyr o Cyprus ac o Cyrene, y sawl pan ddaethant y Antiocheia, a ymddiddanesont a’r Groecieit, ac a precethesont yr Arglwydd Iesu. 21A’ llaw yr Arglwydd oedd gyd ac wynt: ac niuer mawr a gredawdd ac y ymchwelawdd + ar yr Arglwydd. 22Ac yno y daeth y gair o’r pethae hyny i glustiae yr Eccles, ’oedd yn‐Caerusalem, ac wynt anvonesont Barnabas y vyned yd yn Antiocheia. 23Yr hwn gwedy ei ddyvot a’ gwelet * rrat Dew, llawen vu ganthaw, ac ef a annogawdd bavvp oll, ar vot yddwynt trwy arvaeth calon * ’lyny wrth yr Arglwydd. 24Can ys gwr da ytoedd ef, a’ llawn o’r Yspryt glan, a’ ffydd, a ’lliosogrwydd o popul a ymgyssylltawdd a’r Arglwydd.

25Yno ydd aeth Barnabas y maith i Tarsus y geisiaw Saul: 26ac wedy y ddaw ei gahel, ef ei duc y Antiocheia. Ac e ddarvu, y n y buont vlwyddyn gyfan yn cytal ar Eccles, ac yn dyscy * tyrva vawr, ac y n y ’alwyt y discipulon yn gyntaf lle yn Antocheia yn Christianogion.

Yr Epistol ar ddydd. S. Iaco.

27Ac yn y dyddiae hyny y daeth Prophwyti o Caerusalem i Antiocheia: 28ac y cyvodes vn hanaddynt a elwit Agabus, ac yr arwyddocaodd trwy yr Yspryt, y byddei newyn mawr dros yr oll vyt, yr hynn hefyt y ddarvu y dan Claudius Caisar. 29Yno yr discipulon pop vn yn ol ei allu, a ddarparasont anvon rryvv cymporth ir broder oedd yn preswiliaw yn Iudaia. 30Yr hyn hefyt a wnaethant, gan ddanvon at yr Henafieit, trwy law Barnabas a’ Saul.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index