Search form

Yr Actæ 12

Pen. xij.

Herod yn ymlit y Christnogion. Yn lladd Iaco. Ac yn carcharn Petr: A’r Arglwydd yn ei ryddhay trwy Angel. Aruthredd angae Herod. Yr Euangel yn cerddet rracddei yn llwyddianus. Barnabas ac Saul yn ynchwelyt i Antiocheia, ac yn cymeryt Ioan Marc gyd ac wynt.

Yr Epistol ar ddydd. S. Petr.

1AC yn‐cylch y cyfamser hyny, yr estennodd Herod Vrenhin ei ddvvylaw y * gystuddiaw yr ei or Ecclesi. 2Ac ef a laddawdd Iaco brawd Ioan a chleddyf. 3A’ phan welas ei vot yn voddlawn gan yr Iuddaeon, ef aeth racddo, y ddalha Petr hefyt (ac dyddiae yr bara * croyw ytoedd hi) 4ac wedy iddaw ei ddalha, y dodes ef yn‐carchar, ac ei rhoddes at petwar petwarieit milwyr yew gadw, gan veddwl ar ol y Pasc y ddwyn e allan ir popul. 5Ac velly Petr a getwit yn‐carchar, a’ gweddi + ddifrifol a wnait gan yr Eccles ar Ddew y drostaw. 6Ac pan oedd Herod aei vryd ar y ddwyn ef allan ir bohul, y nos hon o y cyscawdd Petr rryng dau * vilwr, wedy ei rwymo a dwy catwyn, a’r ceidweit + rac y drws a gatwent y carchar. 7Ac wele, Angel yr Arglwydd yn dyvot + ar ei huchaf, a’ llewych oedd yn dyscleiriaw yn y tuy, ac ef yn taro Petr ar ei ystlys, ac yn ei gyvody i vynydd, gan ddywedyt, Cyvot yn vuan. A’ei gatwynae a syrthiasant o * iar ei ddwylaw. 8Dywedyt o’r Angel wrthaw, Ymwregysa, a ’rhwym dy sandalae vvrthyt. Ac velly y gwnaeth. Yno y dywedodd wrthaw. Gwisc dy ddillat am danat, a’ chanlyn vi. 9Ac Petr a ddaeth allan ac ei * canlynawdd, ac ny wyddiat ef vot yn wir, y peth a wnaethit gan yr Angel, anid tybyet mae gweledigaeth a welsai. 10Weithiam wedy ei mynet eb law y gyntaf ar ail gadwriaeth, wy ddaethant ir porth haiarn, y arwein ir dinas, yr hwn a ymagorawdd yddwynt o ei waith ehun, ac wy aethant allan, ac a drawenesont trwy vn * heol, ac eb‐oludd ydd ymedawodd yr Angel y wrthaw.

11Ac wedy ymchwelyt Petr ato ehun, y dyvot, Yn awr y gwnn yn ddiau, mae yr Arglwydd a dd’anvonas ei Angel, ac am * gwaredawdd i o law Herod, ac y wrth ddysgwyliat popul yr Iuddaeon. 12Ac wrth iddaw adveddylied, e ddaeth i duy Vair, vam Ioan, ’rhwn oedd ei gyfenw’ Marc, lle ydd oedd llawer wedy’r ymgascly ac yn gweddiaw. 13Ac wedi i Petr * guro drws yr entri, y daeth morwyn allan y wrandaw, aihenw Rhode. 14A’ phan adnabu hi lais Petr, nid agores hi ddrvvs yr entri gan lewenydd, eithyr rhedec y mewn, a’ manegy bot Petr yn sefyll gerwynep yr entri. 15Ac wytheu ddywedesont wrthei, Ydd wyt ti wedy ynvydy. A’ hithae a gadarnhaodd vot y peth velly. Yno y dywedesant wy, Ei Angel ef ytyw. 16Ac Petr oedd * yn parhay yn curo, a’ gwedy yddwynt ei agori, a’ y welet ef, sanny a wnaeth arnwynt. 17Ac ef a amneidiawdd arnwynt a llaw, ar dewi o hanwynt, ac a vanagawdd yddwynt, paddelw y dugesei yr Arglwydd ef allan o’r carchar. Ac ef a ddyvot, Evvch‐y‐ddangos y pethae hyn i Iaco ac ir broder: ac ef a ymadawodd ac a hyntiodd i le arall.

18Eithr pan ddyddhaodd hi, y bu trallot nyd bychan ymplith y * milwyr, pa beth a wnaethit i Petr. 19Ac wedy i Herod y geisiaw ef, ac eb ei gahel, ef a holawdd y ceidweit, ac a ’orchymynawdd ei harwein ymaith yvv * poeni. Ac ef aeth y waered o Iudaia i Caisareia, ac a arosodd ynavv. 20Ac Herod oedd aei vryd ar ryvela yn y erbyn wy o Tyrus a Sidon: ac wyntwy oll a ddaethant yn vn vryd attaw, ac wedy * troi Blastus oedd was stavell yr Brenhin, erchy heddwch a ’orugant, can ys bot + maethddrin y gwlad hwy + gan + dir y Brenhin. 21Ac ar ddyddgwaith nodedic, ydd ymwiscodd Herod yn‐gwisc brenhinawl, ac ydd eisteddawdd yn y vrawdle, ac y areithiawdd wrthwynt. 22A’r popul a roes gawri, gan ddyvvedyt, Llef Dew, ac nyd dyn. 23Ac * yn ehegr Angel yr Arglwydd y trawodd ef, can na roddesei ef y + gogoniant y Ddew, ac ef a * eswyt gan bryvet, ac a ddyffoddes. 24A’ gair Dew a dyvot, ac a liosocwyt 25Yno Barnabas ac Saul a ymchwelesont o Gaerulaem, gwedy yddwynt gyflawny ei swydd, ac a gymeresont * gyd a’n hwy Ioan, yr hwn y gyfenwit, Marc.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index