Search form

Yr Actæ 14

Pen. xiiij.

Dew yn rhoddi rhwyddteb yw ’air. Paul ac Barnabas yn precethy yn Inconium, a’ bot ei hymlit. Yn Llstyra yr bobul yn wyllysio aberthy i Barnabas ac i Paul, ac wythe yn ei gwrthddot, ac yn ei hannoc hwy y addoli yr gwir Ddew. Llapyddio Paul. Wynthwy yn cadarnhay y discipulon yn ffydd a dioddefgarwch, ac yn gesot gweinidogion. Ac wedy yddwynt gerddet llawer o leoedd, y maent yn adrodd ei dyvalwch yn Antiocheia.

1AC e ddarvu yn Iconium, bot yddwynt ill dau * gyd vyned i Sinagog yr Iddaeon, a’ llavaru velly, y n y bu i liosogrvvydd mawr or Iuddaeon ac or Groecieit gredy. 2Anid yr Iuddaeon ancredadvvy a gyffroesont, ac a lygresont veddyliae y Cenetloedd yn erbyn y broder. 3Ac am hyny yr arosant ynaw yn hir o amser, ac a gympwyllesont yn hyderus * yn yr Argiwydd, yr hwn a destolaethei y gyd a’ gair y rat ef, ac a barawdd bot gwneuthy ’r arwyddion a’ ryveddodae gan y dwylaw hwy. 4A’ phopul y dinas a * parthwyt a’r ei a oeddent y gyd ar Iuddaeon, a’r ei gyd a’r Apostolon. 5Ac pan wnaethpwyt rhuthr y gan y Cenetloedd, a’r Iuddaeon, y gyd aei llywodraythwyr i * sarhay, ac yw llapyddiaw, 6deall y peth wnaethant a’ chilio i Lystra, ac Derbe, dinasoedd yn Lycaonia, ac ir * bro o y amgylch, 7ac yno ydd oeddent yn precethy yr Euangel.

8Ac ydd oedd neb gwr yn eistedd yn Lystra, eb veddy * o ei draet, yr hwn ytoedd yn efrydd o groth ei vam, ac ni rodiesei erioet: 9Hwn a glybu Paul yn ymadrodd: yr hwn gan edyrch arnaw, ac yn gwelet vot ganthaw ffydd i * vot iachay, 10a ddyvot a llef vchel, Sa yn dy vnion sefyll ar dy draet. Ac ef a neitiawdd y vynydd, ac a rodiawdd. 11Yno pan welas y popul yr hynn a wnaethoedd Paul, y darchavesant ei llef, can ddywedyt yn iaith Lycaonia, Dewiae a ddescenesent atam yn rhith dynion. 12Ac vvy alwasant Barnabas yn Iupiter, ac Paul, yn * Mercurius, can ys vot ef yn * ymadroddwr pennaf. 13Yno yr offeiriat yddo Iupiter, yr hwn ytoedd ger wynep y dinas, a dduc teirw a garlanti gerbron y pyrth, ac a vynesei aberthy y gyd a’r popul. 14Am’d pan glybu yr Apostolon, Barnabas ac Paul, wy a rwygesont ei ddillat, ac a redesont y mevvn ymplith y popul, gan lefain, 15a’ dywedyt, Ha wyr, paam y gwnewch y pethae hyn? A’ dynion ym nineu yn‐ gorvot dyoddef val chwychwy, ac yn precethy ychwy, ar ymchwelyt o hanoch y wrth y gweigion * pethae hynn at y Dew byw, yr hwn a wnaeth nef a daiar, a’r mor, a ’r oll ys ydd ynthwynt. 16Yr hwn yn yr oesoedd vu gynt a ’oddefawdd ir Cenetloedd * ’orymddaith yn ei ffyrdd eihunain. 17Cyd na adawodd ehun yn ddi‐dyst, can iddaw wneythy daoni, ac dody glaw y nyni or nefoedd, ac amserae ffrwythlawn, a’ llanwy ein calonae ac * abwyt, ac a llewenydd. 18Ac wynt yn ymaddrodd y pethae hynn, braidd yr attaliesant wy’r popul rac aberthy yddwynt. 19Yno y daeth ryw Iuddaeon e Antiocheia ac Iconium, yr ei wedy yddwynt * gvvbl eiriol y popul, a lapyddiesont Paul, ac ei lluscesont allan or dinas gan dybieit ei varw. 20Ac a’r discipulon yn sefyll oei amgylch, y cyvodes ef, ac yd aeth y mewn ir dinas, a’ thranoeth y tynnawdd ef a’ Barnabas i Dderbe. 21Ac wedy yddwynt praecethy ir dinas hono, a’ dyscy llawer, wy ymchwelesont i Lystra ac i Iconium, ac i Antiocheia, 22gan gadarnhay * calonae yr discipulon, a’ ei hannoc y aros yn y ffydd, gan ddyvvedyt * mae trwy trollodae lawer y bydd dir y ni vyned y mewn teyrnas nef. 23Ac wedy ordiniaw o hanynt yddwynt Henafiait trwy etholedigaeth ym‐pop Eccles, a’ gweddiaw, ac vmprydiaw, wy ei gorchymynesont vvy ir Arglwydd yr hwn y credent ynthaw. 24Ac fal hyn gwedy yddwynt vyned dros Pisidia, y daethant i Pamphilia. 25Ac wedy precethu o hanaddynt yr gair ym‐Perga y descenesont y ddinas Attalia, 26ac o ddynaw yr hwyliesont y Antiocheia, o’r lle y gorchymynesit wy i rat Dew ir gwaith y * gyflawnesent. 27Ac yno wedy ei dyvot a’ chascly yr Eccles yn‐cyd, adrodd a wnaethant pop peth a’r y wnaethoeddoedd Dew trwyddwynt vvy, a’ darvot iddaw agori drws y ffydd ir Cenetloedd 28Ac ynaw ydd arosant yn hir o amser y gyd a’r discipulon.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index