Search form

Yr Actæ 15

Pen. xv.

Ymryson yn cylch yr * enwaediat. Yr Apostolieit yn anvon ei dosparth at yr Ecclesi. Paul ac Barnabas yn precethy yn Antiocheia. Ac yn ymddidoli a ei gilydd o bleit Ioan Mark.

1AC yno y descenawdd ’r ei o Iudaia, ac a ddyscesont y broder, gan ddyvvedyt. Addieithr bot eich enwaedy, * herwydd Deddyf Moysen, ny ellwch vot yn cadwedic. 2A’ phan ytoedd ymryson nyd bachan, ac ymddadlae gan Paul ac Barnabas yn y erbyn hwy, yno ordeiniaw a wnaethant i Paul ac Barnabas ac yr eill o hanynt, vyned i vynydd i Gaerusalem, at yr + Ebestyl a’r henafiait o bleit yr + ymofyn hyn. 3Yno wedy ei d’anvon wy ymaith gan yr Eccles, traweny a wnaethant trwy Phoinice, ac Samareia, gan vanegy ymchweliat y Cenetloedd: ac wy a dducesont lewenydd inawr ir oll vroder. 4Ac pan ddaethant i Gaerusalem, ei d’erbyniwyt y gan yr Eccles, a’r Apostolion ar Henafieit, ac manegy a ’orugant pa pethae a wnaethai Ddew trwyddwynt vvy. 5Eithyr eb vvynt, yr ei o sect y Pharisaiait, a’r oedd yn credy, a gyvodesont, gan ddywedyt, vot yn angenrait y enwaedy hwy, a’ gorchymyn yddvvynt gadw Deddyf Moysen. 6Yno y daeth yr Apostolon ar Henafieit yn‐cyt, y * edrych ar yr ymadrodd hwnn. 7Ac wedy bot ymddadle mawr, y cyvodes Petr, ac y dyvot wrthwynr, Ha wyr vroder, chwi wyddoch ddarvot er estalm o amser, yn ein plith ni y Ddew vy n ethol i, yn y byddei ir Cenetloedd trwy vy‐genae glywet gair yr Euangel, a’ chredy. 8Ac Dew yr hwn a * edwyn calonnae, a dduc testolaeth gyd ac wynt, gan roddi yddwynt vvy yr Yspryt glan, megis ac y gvvnaeth i nineu, 9ac ny wnaeth ef ddim gohanrhet y rhom ni ac wyntvvy, * can darvot iddo drwy ffydd carthy ei calonnae. 10Ac yn awr paam ydd ych yn * tempto Dew, wrth ddody iau ar warhae ’r discipulon, yr hwn ny allawdd na ein tadae na nineu ei ddygy? 11Eithr ydd ym ni yn credu, trwy rat Iesu Christ ein bot yn gatwedic, yn y modd y maent wy. 12Yno yd ystawodd yr oll tyrfa, ac y gwrandawsant Barnabas ac Paul, yr ei a vanagent pa arwyddion a’ ryveddodac a wnaethai Dew ymplith y Cenetloed trwyddynt vvy. 13Ac wedy yddwynt * ymoystegy, ydd attepadd Iaco, gan ddywedyt, A‐wyr vroder, gwrandewch vi. 14Symeon a vanagawdd, paddelw y govwyawdd Dew yn gyntaf y Cenetloedd, y gymeryt o hanvvynt bopul y Enw ef. 15Ac * wrth hynn y cyssona geiriae yr Prophwyti, mal ydd escrivenir, 16Yn ol hyn ydd ymchwelaf, ac yr adadeilaf tabernacul Dauid, yr hwn a syrthiawdd, ai adveilie a * at gyweiriaf, ac ei cyfodaf, 17yd pan vo relyw y dynion ymgeisiaw yr Arglwydd, ac ir oll Cenetloedd, ar pa rei y galwyt vy Enw, medd yr Arglwydd yr hwn a wna yr oll pethae hyn. 18O ddechreuat y byt y mae yn wybodedic gan Ddew ei oll weithredoedd. 19Erwydd paam im‐barn i, ny ddlem ni gynnyrfy yr ei hyny o’r Cenetloedd a ymchwelwyt * ar Ddew, 20anid bot y ni escennrivy attwynt, a’r ymgadw o hanynt o wrth halogrwydd * delwae, a’ godinab, ac yrvvth y dagwyt, ac yrvvth waet. 21Can ys y mae i Voysen yn yr hen oesoedd gynt, ym‐pop dinas, ’r ei y precetha ef, canys ddarllenir ef yn y Synagogae bop dydd Sabbath. 22Yno y gwelwyt vot yn iawn gan yr Apostolion ar Henafiait y gyd a’r oll Eccles, bot anvon gwyr etholedigion oei plith ehunain i Antiocheia y gyd a Paul ac Barnabas: nid amgen, Iudas aei gyfenw Barsabas, ac Silas, yr ei oedd wyr pennaf ym‐plith y broder, 23ac escriveny llythyrae y gyd ac wynt yn y ffurf hynn. YR APOSTOLON a’r Henafeit, a’r broder, * at y broder y sydd o’r Cenetloedd yn Antiocheia, ac yn Syria, ac yn Cilicia, yn danvon anerch. 24Can ys clywsam, ddarvot ir ei y ddaethant y wrthym, eich cynnyrfy chvvi a geiriae, a thraws + siglaw eich meddyliae, gan dywedyt, Rait y chwi bot eich enwaedy, a’ chadw yr Ddeddyf, ir ei ny roddesem ni gyfryw ’orchymyn. 25Am hyny y gwelpwyt genym vot yn dda, gwedy ein dyvot yn‐cyt o gyfundab, anvon gwyr etholedigion atoch, y gyd a ein caredicion Barnabas ac Paul, 26gwyr a roesont ei * heneidiae tros Enw ein Arglwydd Iesu Christ. 27Can hyny yd anvonesam Iudas, ac Sylas, yr ei a venaic hefyt ychwy yr vnryw pethae ar davot leferydd. 28Can ys gwelspwyt‐yn‐dda y gan yr Yspryt glan, a chenym nineu, na ddodem angwanec vaich arnoch, na ’r pethae angenreidiol hynn, nid amgenach no, 29Bot i chwy * ymgynnal y wrth + y pethae ’ry offrymir y ddelwae, ac ywrth waed, ac ywrth y peth y degir, ac ywrth godinab: ywrth yr ei a’s ymgadwch, da y gwnewch. Ewch yn iach. 30Ac wedy ei * gellwng o yno, wy ddaethant i Antiocheia, ac yn oll cynnull o hanwynt y llyosogrvvydd, wy y rroddesont yr epistol yddvvynt. 31Ac wedy yddwynt ei ddarllen, llawenhay a ’orugant gan y + dyddanwch. 32Ac Iudas ac Silas ac wynt yn prophwyti, a anogent y broder ac ymadrodd lliosoc, ac ei cadarnhesont. 33Ac wedy yddwynt drigio ynaw dalm o amser, wy * vaddeuwyt yn heddwch y gan y broder at yr Apostolon. 34Ac er hynny e welawdd Silas yn iawn aros yno yn’ostat. 35Paul hefyt ef a’ Barnabas arosant yn Antiocheia gan ei dyscy a’ phraecethy y gyd a llawer eraill ’air yr Arglwydd.

36Eithyr ar ol swrn o ddyddiae ysganei Paul wrth Barnabas, Ymchwelwn drachefyn, ac ymwelwn a’n broder ym‐pop dinas, lle precethesam ’air yr Arglwydd, ac edrych padddelw ydd ynt arnavv. 37Ac Barnabas a gycgorawdd gymeryd gyd ac ynt Ioan a elwit Marc. 38Eithr Paul a dybiawdd nad oedd yn * gyfaddas y gymeryd ef yn ei cymddeithas, yr hwn a dynnesei y wrthwynt o Pamphilia, ac nid aethei gyd ac wynt ir gwaith. 39Ac yno yr ymgyffroesant mor ddirvawr ac yr ymadawas yn aill y wrth y llall, val y cymerth Barnabas Varc, ac y mordyawdd i Cyprus. 40Ac Paul a ddewysawdd Silas, ac aeth + racddaw wedy ei ’orchymyn gan y broder y rat Dew. 41Ac ef a dramwyawdd trwy Siria a’ Cilicia gan, gadarnhay yr Ecclesi.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index