Search form

Yr Actæ 2

Pen. ij.

Yr Apostolon wedy d’erbyn yr Yspryt glan, a barawdd yr ai gwrandoent chwitho a’ sanny. Gwedy daroedd i Petr ’oystegy yr gwatworwyr, mae yn dangos trwy weledic rade yr Yspryt glan bot Christ wedy dyvot. Ef yn batyddio llaweredd ys ydd wedy’r ymchoelyt. Am weithrededd da, a’chariat perfeith, ac am amryw rinvoeddae da yr ei ffyddlon.

Yr Epistol ar y Sul gwyn.

1A gwedy dyvot y dydd + Pentecost ydd oeddent wy oll yn + vnvryd yn yr vn lle. 2Ac yn ddysyfyt yd euth + sain o’r nef, mal gwth gwynt + agwrdd, ac a lanwodd yr oll + tuy lle ydd oeddent yn eistedd. 3Ac yddwynt ymddangosawdd tafodae gohanedic, mal o tan, ac ef eisteddodd ar pop vn o hanynt. 4Ac wy y gyflawnwyt oll o’r Yspryt glan, ac a ddechreusont * ymadrodd a thavodae ereill, megis y rroddes yr Yspryt yddynt y ymadrawdd. 5Ac ydd oedd yn preswiliaw yn Caerusalem Iuddaeon, gwyr * ai goglyt ar Ddew, o pop cenetl y dan y nef. 6A’ gwedy bot son o hyn yma ar lled, y daeth y lliaws yn‐cyd, ac * y sannawdd arnynt, o bleit bot pawp dyn yn y clywet wy yn ymadrodd yn ei davodiaith ehun, 7Ac * aruthro o pawp, a’ rryveddy, gan ddywedyt yn ei plith, Nacha, anid hanyw’r ei hyn oll ys y yn dywedyt, o’r Galelaia? 8A’ pha wedd y clywn ni pop vn ein tavodiaith ein hunain in ganed ynthi? 9Parthieit ac Medieit, ac Elameteit, a’ phreswylwyr Mesopotamia, ac o Iudaia, ac o Cappadocia, o Pontus, ac Asia, 10ac Phrygia, ac Pamphilia ac * Egypt ac o barthae Lybia, yr hon ’sy gar llaw Cyren, ac * dieithreit o Runeinvvyr, ac Iuddaeon, ac proselyteit, 11Creteit ac Arabieit: ni ei clywsam yn amadrodd yn ein tavodae ein hunain vawrion bethæ Dew. 12Yno aruthro a wnaeth ar bawp, a’ * rhyveddy, gan ddywedyt vn wrth y llall, Pa beth a allei hyn vot? 13Ac ereill a watworynt, gan ddywedyt Llawn o win newydd ytynt.

14Eithr Petr yn sefyll y gyd ar vn ar ddec, a dderchavawdd ei lef, ac a ddyvot wrthwynt, Ha wyr Iuddeon, a’ chwychwy oll’sy yn trigiaw yn‐Caerusalem, bid hyn wybodedic ychwy, a’ chlustymwrandewch a’m geiriae. 15Can nad yw yr ei hyn yn veddwon, val ydd yw chwi yn tybyeit, o bleit nid yw hi anid y drydedd awr o’r dydd. 16Eithr hynn yw’r peth y ddywetpwyt y gan y Prophet Ioel: ys ef, 17Ac e vydd yn y dyddiae dywethaf, medd Dew, mi * ddineaf o’m Yspryt ar bop cnawd, a’ch meibion, ach merchet a prophwytant ach gwyr‐ieuainc a welant welodiagethae, a’ch henafgwyr a vreuddwydiant vreuddwydion. 18Ac ar vy‐gweison, ac ar vy llawvorinion y dineaf o’m Yspryt y dyddiae hyny, ac wy a prophetant. 19A’ dodaf ryveddodae yn y nef vchod, ac arwyddion * yn y ddaiar isod, gwaed a’ than, a mug‐darth. 20Yr haul a ymchwelir yn dywyllwch, a’r lloer yn waet, cyn nac ir * dydd hwnw mawr ac eglur yr Arglwydd ddyvot. 21Ac e ddervydd, i bwy pynac a alwo ar Enw yr Arglwydd, gahel bot yn gatwedic. 22Ha wyr Israelieit, clywch y geiriae hynn, Iesu o Nazaret, gwr provedic gan Ddew yn eich plith a gweithredoedd‐nerthawl, a’ rryveddodae, ac arwyddion, yr ei y wnaeth Dew drwyddaw ef yn eich canol chvvi, megis ac y gwyddo‐chwi eich hunain: 23hwn meddaf a gymersoch trwy ddwylaw yr enwirieit, wedi ei roddi gan dervynedic gyccor, a’ rac wybodaeth Dew, a grogesoch ac a laddesoch: 24Yr hwn a gyvodes Dew i vynydd, ac e ellyngawdd * ddoluriae angae, can ys anpossibil oedd ei attal ef ganthaw. 25O bleit Dauid a ddywait amdanaw, Yr Arglwydd a racwelais yn wastad ger vy‐bron, can ys ar vy‐deheulaw y mae, mal nam cyffroer. 26Am hynn y llawenhaodd vy‐calon, ac y * bu ’orvoledd gan vy‐tavawd, ac pellach y gorffywys vy‐cnawd yn‐gobeith. 27Can na adawy vy eneit yn y * bedd, ac na ’oddefy dy Sanct y welet llwgrydigaeth. 28Eglureist y my ffyrdd y bywyt ac am cyflawny o lewenydd ath wyneppryd. 29A wyr vroder, mi allaf gympwyll yn eon, wrthych am y Patriarch Dauid, pan yw darvot i varw a’ei gladdy, a’ bot ei vedrod gyd a nyni yd y dydd heddyw. 30Can hynny, ac ef yn Prophwyt, ac yn gwybot dyngy o Ddew iddaw a’ llw, mae o ffrwyth ei lwyn ef, y cyvodei ef Christ i vynydd * erwydd y cnawd aei ’osot ar ei eisteddfa, 31efe yn gwybot hyn ymblaen, a bwyllawdd am gyfodiadigeth Christ, na edawit y enait ef yn y beddrod, ac na byddei, y ei gnawt welet llwgrydigeth. 32Yr Ieshu hwn a gyvodes Dew y vynydd, i ba vn ydd ym ni oll yn testion. 33Can ddarvot yntae i dderchavael ef trwy ddeheulaw Dew, ac yddaw dderbyn gan ei dat addewit yr Yspryt glan, y dineawdd ef yr hyn yma yn awr a welwch ac a glywch. 34Can nad escennawdd Dauid er nef, eithyr ef a ddywait, Yr Arglwydd a ddyvot wrth vy Arglwydd, Eistedd ar vy‐dehaulaw, 35yn y osotwyf dy ’elynion yn droetvainc yty. 36Wrth hyny, gwybyddet oll tuy yr Israel yn ddiogel, bod i Ddew y wneythyt ef yn Arglwydd ac yn Christ, ys ef yr Iesu hwn, yr vn a groceso‐chwi. 37Yn ol yddynt clywet hynn, y brethit wy yn ei calonae, ac ei dywedynt wrth Petr a’r Apostolon yr eill, A wyr vroder, pa beth a wnawn? 38Yno y dyvot Petr wrthwynt, Gwellewch eich * buchedd, a’ batyddier pop vn o honawch yn Enw yr Arglwydd Iesu Christ er maddeuant pechatae, a’ chwi a dderbynywch ddawn yr Yspryt glan. 39Can ys yr a ddewit a vvnaethpvvyt y chvvychwy, ac y eich plant, ac i bawp y sydd ym‐pell, ys ef pwy rei bynac y ’alwo yr Arglwydd ein Dew arnynt. 40Ac a llawer o eiriae eraill y testolaethawdd, ac yr eiriolawdd arnvvynt, gan ddywedyt, Ymgedwch rac y genedlaeth anhydyn hon. 41Ac yno yr ei a dderbynyent yn llawen y * amadrodd ef, a vatyddiwyt: a’r dydd hwnw y dodwyt vvrth yr eglvvys yn‐cylch tair mil o eneidiae. 42A’ pharhay a wnaethant yn‐dysc yr Apostolon, a’ chymddeithas, ac yn tori bara ac yn‐gweddion,

43Ac e * gyvodes ofn ar bop enait: a’ llawer o ryveddodae ac arwyddion y wnaethpwyt y gan yr Apostolon. 44A’ phawp ar y gredent, oedd yn yr vn lle, a’ phob peth oedd ganthwynt yn gyffredin. 45Ac wy werthesont ei perchenogaethae a’ ei daoedd, ac ei parthesant i bawp, megis ac ydd oedd yr eisiae ar pop vn. 46Ac aros ydd oeddent beunydd yn vnvryd yn y Templ, ac yn tori bara * gartref, ac yn cymeryt bwyt yn‐cyt, mewn llewenydd a symplder calon, 47gan voli Dew, ac yddwynt * gariat gan yr oll popul: A’r Arglwydd a angwanegawdd i’r Eccleis beunydd, cyfryw ac a vyddent cadwedic.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index