Search form

Yr Actæ 3

Pen. iij.

Cahel o’r efrydd veddu ar ei draet. Petr yn precethu Christ ir popul.

1PETR ac Ioan aethant ynghyt ir Templ, ar y nawvet awr y gweddiavv. 2A’ rryw wr yr hwn oedd yn * efrydd o groth ei vam, a ddugit, yr vn a ddodent beunydd wrth porth y Templ, y elwit y porth Prydverth, y’ofyn eleesendot gan yr ei y elent y mewn ir Templ. 3A’ phan welodd ef Petr ac Ioan, ar vynet ir Templ, e ddeisyfawdd gahel eleesen. 4Ac Petr yn dal selw arnaw, y gyd ac Ioan, a ddyvot, Edrych arnam. 5Ac ef a * ddahawdd arnwynt, gan obeithiaw derbyn ryw beth ganthynt. 6Yno y dyvot Petr, Ariant ac aur nid oes genyf, and y cyfryw beth y’sydd genyf, hyny a rof yty: Yn Enw yr Iesu Christ o Nazaret, * cyvod a’ rhodia. 7Ac ef ei cymerth * erbyn ei ddehaulaw, ac ei cyvodes y vynydd, ac yn ebrwydd y cyfnerthwyt ei draet a’ ei ffere. 8A’ neitiaw o honaw i vynydd, sefyll a’ rrodiaw a’ mynet i mewn gyd ac wynt i’r Templ, gan rodiaw, a’ * neitiaw a’ moli Dew. 9A’r oll popul y gwelawdd ef yn rhodiaw, ac yn molianny Dew. 10Ac ydd oeddent yn ei adnabot, may ef e ytoedd yr hwn oedd yn eistedd y * ’ovyn eleesen wrth borth Prydverth y Templ: a ryveddy a sanny a wnaethant wrth y peth, a ddarvesei iddaw.

11Ac mal ydd oedd yr efrydd yr hwn a iachesit, yn attal Petr ac Ioan, y rhedawdd yr oll popul yn sannedic attwynt * ir porth, y elwit porth Selef. 12A’ phan welawdd Petr hyn, ydd atebawdd wrth y popul, Ha wyr yr Israelieit, paam ydd ych yn rryueddu wrth hynn? neu paam ydd ych yn hylltremio arnam ni, mal pe o’n meddiant ein hunain n’ai o’n dwywolder y gwnaethem ir gvvr hwn gerddet? 13DEVV Abraham, ac Isaac, ac Iaco, DEVV ein tadae a gogoneddawdd ei Vap Iesu, yr hwn a vradycheso‐chwi, ac a wadesoch yn‐gwydd Pilatus, gwedy daroedd iddaw ef ei varny y ei ellwng e yn rrydd. 14Eithyr chwi a ymwadasoch a’r sanct a’r cyfiawn, ac archosoch * cael rroddi ’r llawrydd‐celain y chwy, 15ac a laddesoch Arglwydd y bywyt, yr hwn a gyvodes Dew o veirw, i ba vn ydd ym ni yn testion. 16A’ y Enw a iachaodd ef y gvvr hwn, yr vn a welwch ac ’adwaenwch, trwy ffydd yn y Enw ef: a’r ffydd ys y trwyddaw ef, a roddes yr iachawrwydd hwn yn eich gwydd chwi oll. 17Ac yn awr vroder, y gwn mae trwy anwybot ei gwnaethoch, mal y gvvnaeth hefyd eich + pendevigion. 18Eithr y pethae hynny ar y ragvanagawdd Dew trwy enae ei oll Prophwyti, bot i Christ ddyoddef, y gyflawnawdd ef val hyn. 19 Gwellewch eich buchedd am hyny, ac ymchwelwch, * y n y ddileer eich pechatae, pan ddel amsere yr gorphwys o ’olwc yr Arglwydd, 20ac ef a ddenfyn Iesu Christ, yr hwn a rag pregethwyt ychwy, 21yr vn vydd dir ir nef ei dderbyn, yd yr amser yr adverer yr oll bethae, ry ddywesei Dew trwy enae ei oll sainct Prophwyti * er yn oes oesoedd. 22Can ys Moysen a ddyvot wrth y tadae, Yr Arglwydd eich Dew a gyvyd y chwy Prophwyt, ys ef oeich broder eich vnain yn gyffelyp i mi: ys gwrandewch arnaw ym‐pop peth bynac, a ddyweto wrthych. 23Can ys e ddervydd, pwy bynac ny wrandaw ar y Prophwyt hwnw, Y destrywer ef o plith y popul. 24A’ hefyt yr oll Prophwyti o Samuel, ac o hyny rac llaw, cynniuer ac a * gympwllesont, a racvanegesont eisioes am y dyddiae hynn. 25Chwychvvy ydych plant y Prophwyti, a’r dygymmod, yr hwn a wnaeth Dew wrth ein tadae, gan ddywedyt wrth Abraham, Ac yn dy had ti y bendithir oll tuylwythae yr ddaiar. 26Yn gyntaf y chwi pan gyvodes Dew i vynydd ei Vap Iesu, a’ei ddanvon ef y eich bedithiaw, gan ymchwelyt pop vn o honoch y wrth eich enwireddae.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index