Search form

Yr Actæ 5

Pen. v.

Poeni ffuc sancteiddrwydd Ananias ac Sappheira. Gwyrthiae y gan yr Ebestyl. Ei daly hwy, eithyr bot Aangel Dew yn ei dwyn allan o carchar. Ei cyffes hyderus geyr brvn y Cygcor. Cygcor Gamaliel Bayddy yr Ebestyl, a’ bot ei llewenydd y mewn trwbl.

1A * rryw ’wr aei enw Ananaias, y gyd a Sapheira ei wraic, a werthesei berchenogaeth, 2ac a ddodes heibio bart o’r gwerth, a’ei wreic hefyt oei gytgycor, ac a dduc ryw gyfran, ac ei gesodes wrth draet yr Apostolon. 3Yno y dyvot Petr, Ananias, paam y cyflawnodd Satan dy galon, yd pan yw yt y ddywedyt celwydd wrth yr Yspryt glan, a’ chadw ymaith gyfran, o werth y perchenogaeth? 4Tra ytoedd yn aros ith veddiant, anid tydi bioedd? ac yn ol ei werthy, anid ytoedd yn dy veddiant? paam y gesodeist y peth hyn yn dy galon? Ny ddywedeist gelwydd wrth ddynion, amyn wrth Ddew. 5A’ pan glybu Ananias y geiriae hyn, y cwympodd y lawr, ac y + diffoddes. Y no y daeth ofn mawr ar pavvb ol’ a glywodd hyn yma. 6A’ chyvody or gwyr ieuainc, a’ ei gymeryd i vyny, a’ ei ddwyn allan aei gladdy. 7Ac e ddeddyw megis ar ben yspait teirawr gwedy, bot ydd y wreic ef ddyvot y mewn, eb wybot y peth a wnaethoeddit. 8Ac Petr a ddyvot wrthei, Dywait i mi, a werthesoch chwi yr tir er cymmeint? A’ hithe ddyvot, Do, er cymmeint. 9Yno y dyvot Petr wrthei, Paam y darvu y chwy + gytuno yn eich plith i * tempto Yspryt yr Arglwydd? nachaf, draet yr ei a gladdesont dy ’wr ynt wrth y drws, ac vvy ath cyhebryngant ti y allan. 10Ac yn ddiannot y dygwyddawdd i lawr wrth y draet ef ac hi diffoddes: dyvot o’r gwyr ieueinc y mewn, a’ ei chael yn varw, a’ ei dwyn allan, a’ hei chladdy geir llaw hei gwr. 11Ac dyvot ofn mawr ar yr oll Eccles, ac yr oll ’r ei ’ry glywsent y pethae hyn. 12Ac val hyn drwy ddvvylaw yr Apostolon y dangosit llawer o arwyddion a’ thra rryveddodae ym‐plith y popul (ac ydd oeddent oll yn vnvryt ym‐porth Selef.

Yr Epistol ar ddydd S. Bartholomeus.

13Ac o’r lleill ny veiddiai nep ymwascy ac wynt: er hyny yr popul y mawrygei hwy. 14Hefyt, * lliaws y rei oedd yn credy yn yr Arglwydd, ac yn wyr ac yn wragedd oedd yn tyfu vwywy,) 15yd pan ddugent y cleifion i’r heolydd, aei gesot mewn gwelyae a’ glwthae, y ny bei pe gwascot Petr, wrth ddyvot heibio, wascodi * rryw vn o hanwynt. 16Ac e ddaeth hefeit lliaws allan or dinasoedd + o y amgylch i Caerusalem, gan ddwyn, * ’r ei afiach, a’ rei a gythrwblit gan yspryton aflan, ac y iacheit wy oll.

17Yno y cyvodes yr Archoffeiriat, a’r oll ’rei oedd gyd ac ef (yr hwn ytoedd sect y Tsadduceit) ac ydd oeddynt yn llawn * bocsach, 18ac a ddodesont ddwylo ar yr Apostolion, ac ei dodesont yn y carchar cyffredin. 19Eithyr Angel yr Arglwydd, o hyd nos agorawdd ddrysae yr carchar, ac y duc wy allan, ac a ddyvot, 20Ewch ymaith, a’ sefwch yn y Templ, a’ llavarwch wrth y popul oll ’airie’r vuchedd hon. 21Wythe pan glywsant hynn yma, a aethant y mewn ir Templ yn vorae ac a ddyscesont y vverin. A’r Archoffeiriait a ddaeth, a’r ei oedd gyd ac ef, ac a alwesont y * Cygcor yn‐cyt, ac oll Henafieit plant yr Israel, ac a ddanvonesont rei ir carchar i beri y dwyn wy. 22Anid pan ddaeth y swyddogion, ac eb y cahel hvvy yn y carchar, ymchwelyt a’ manegy a wnaethant, 23gan ddywedyt, Diau gahel o hanam ni y carchardy yn gaead yn dra diescaelus, a’r ceidweit yn sefyll allan, rac y drysae: eithyr gwedy i ni ei agori, ny chawsom ni neb y mewn. 24Yno gwedy ir archoffeiriat, ac llywodraethwr y Templ, a’r Archoffeiriait glywed y pethae hynn, * petrusaw am danwynt a wnaethant, pa beth a vyddei o hyn. 25Yno yd aeth vn, ac a venagawdd ydd‐wynt, gan ddywedyt, Nachaf, y gwyr y ddodesoch yn‐carchar ynt yn sefyll yn y Templ, ac yn dyscy yr popul. 26Yno ydd aeth y llywyawdraethwr ef a’r swyddogion, ac y duc hwy yn ddysarhaet, (can ys ydd oedd arnwynt ofn y popul, rac y llapyddit wy) 27A’ gwedy yddwynt y dwyn hwy, wy ei gesodesont ger bron y Cygcor, a’r Archoffeiriat a ovynawdd yddwynt, 28gan ddywedyt, A ny orchymynesam ni yn * gaeth ychwy, na ddyscech nep yn yr Enw hwnn? ac wele ys darvu ychwy lanwy Caerusalem aeich dysc, a’ chwi vynnech ddwyn gwaet y * dyn hwnn arnam. 29Yno Petr a’r Apostolon atebesant, ac a ddywedesont, Dir yw yni vfyddhay yn vwy i Ddew nac i ddynion. 30Dew ein tadae a gyvodes Iesu y vyny yr hwn a laddeso‐chwi, ac a grocessoch ar brenn. 31Hwnn a dderchavodd Dew a ei ddehaulaw, i vot yn Dywysawc ac yn * Iachawdur, y roddy ediveirwch ir Israel, a’ maddeuant pechatae, 32Ac ydd ym ni yn testion iddo am y pethae hyn y ddywedwn: ac hefyt yr Yspryt glan, yr hwn a roddes Dew ir ei a vfyddaant iddo. 33A’ phan glywsant wy hyn, wy doresont ar ei traws rac dic, ac ymgygcoresont yvv lladd hwy. 34Yno y cyvodes y vynydd yn y Cygcor * neb Pharisai, a’ ei enw Gama‐liel, athro or Ddeddyf, vn parchedic gan yr oll popul, ac a ’orchymynawdd beri enciliaw ar Apostolon allan ychydigyn, 35ac a ddyvot wrthwynt, Hawyr yr Israelieit, edrychwch arnoch eich hunain pa beth a wneloch am y dynion hynn. 36Can ys o vlaen y * dyddiae hynn, y cyfodes vn Theudas, gan ymffrostio, ac attaw yr ymwascawdd o rivedi gwyr, yn‐cylch petwar‐cant, ac ef a las: ac wynt y oll oedd yn * coelio iddaw, a ’oyscarwyt, ac a ddiddimiwyt. 37Yn ol hwn y y codes Iudas o’r Galelaia, yn‐dyddiae yr teyrnget, ac ef a + droses bopul liosawc yn ei ol: ef e hevyt a gyfergollwyt, a’ chynniuer ac a gydsynniawdd ac ef, a + hylltranwyt. 38Ac yr awrhon y dywedaf wrthych, Enciliwch y wrth y dynion hynn, a’ gedwch yddwynt lonydd: cans ad yw yr cygcor, hyn ai weithred hon o ddynion, ei + goyscerir: 39eithr a’s o Ddew y mae, ny ellwch ddim oi ddinistrio, rac bot eich caffael yn ymladdwyr‐yn‐erbyn‐Dew. 40A’ chytuno ac ef a wnaethant, a’ galw yr Apostolon: a’ gwedy yddwynt beri ei fustaw, y gorchymynesont na + lauarent yn enw yr Iesu, a’ ei gellwng ymaith a wnaethant. 41Ac wynteu aethant ymaith o geyr bron y Cygcor, gan ymlawenhay can ys ei teilyngy y gael ei amperchi dros y Enw ef. 42Ac beunydd yn y Templ, ac o duy y duy ny pheidiasant a dyscy a’ phregethy o Iesu y Christ.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index