Search form

Yr Actæ 8

Pen. viij.

Dwyn ’alar Stephan a’ ei gladdy. Cynddaredd yr Iuddeon a’ Saul yn y herbyn hwy. Y ffyddlonieit wedy ei goyscaru, ac yn precethu yma a’ thraw. Twyllo Samareia gan Simon * riniwr, eithyr hei ymchwelyt ir iawn gan Philip, a’ ei chadarnhay gan yr Ebestyl. Cupyddtot a’ffuc santeiddrwydd Simon. Ae ymchweliat yr Eunuch ir ffydd.

1AC Saul a gytsynniesei am y varwolaeth ef. A’r * dyddgwaith hwnw, y bu ymlit dirvawr ar yn Eccles, yr hon ytoedd yn‐Caerusalem, ac ydd oeddent yvv oll wedy ei goyscary rhyd gwledydd Iudaia a’ Samareia, dyeithyr yr Apostolon. 2Yno ryvv wyr dwywol, a * ddugesont Stephan ganthynt, yvv gladdu, ac a wnaethant gwynvan mawr * uch ei benn. 3A’ Saul yntef oedd yn anreithiaw yr Eccles, gan vyned y mewn y bop tuy, a’ thynny allan ’wyr a’ gwragedd, a ei dody yn‐carchar. 4Ac wyntwy yr ei ’oyscaresit ar lled, a dramwyesont gan praegethy y gair.

5Yno yd aeth Philip i ddinas o Samareia, ac a precethawdd Christ yddwynt. 6A’r popul a ddaliodd ar yr hyn a ddywedei Philip, o vnvryd, yn gwrandaw ac yn gweled y gwyrthiae ’r ei wnaethei ef. 7Can ys ysprytion aflan gan lefain a llef vchel, a ddaeth allan o laweredd a berchenogit ganthvvynt: a’llaweredd yn gleifon o’r parlys, ac yn gloffion, a iachawyt. 8Ac ydd oedd * gorvoledd mawr yn y dinas hono. 9Ac ydd oedd o’r blaen yn y dinas + neb gwr aei enw Simon, yr hwn ytoedd swynwr, ac a + ampwyllesei bopul Samareia, gan ddywedyt, e vot ehun yn ryvv vvr mawr. 10Wrth ba vn ydd ydd oeddent wy yn dysgwyl o’r lleiaf yd y mwyaf, gan ddywedyt, Y gvvr hwn yw ’r mawr allu Dew, 11Ac wyntwy + oedd yn dysgwyl wrthaw, erwydd iddaw yn hir o amser y ehudaw hwy a + swynion. 12Eithyr yn gyflym ac y credesont i Philip, y ytoedd yn precethy y pethe y berthynent * i deyrnas Dew, ac yn Enw Iesu Christ, ei batyddit + y gwyr, a’r gwragedd. 13Yno Simon yntef hefyt a gredawdd ac a vatyddiwyt, ac a ddylynawdd Philip, ac a chwithawdd arno, pan welawdd yr arwyddion ar gwyrthiae mawrion r’ ei wnaethoeddit.

Yr Epistol ddie Marth y Sul gwyn.

14A’ phan glybu yr Apostolon oedd yn‐Caerusalem, dderbyn o Samareia ’air Dew, ys anvonesont attwynt Petr ac Ioan: 15yr ei wedy ei dyvot i waered, y weddiesont drostwynt, ar dderbyn o hauwynt, yr Yspryt glan: 16(Can na ddaethei ef eto ar yr vn o hanwynt, amyn ei batyddiaw a wnaethit yn vnic yn Enw yr Arglwydd Iesu. 17Yno y gesodesont ei dwylaw arnaddvvynt, ac wy a dderbyniesont yr Yspryt glan. 18Ac pan welawdd Simon, * mae trwy ’osot dwylaw yr Apostolon y dodit yr Yspryt glan, e gynygawdd yddwynt ariant, 19gan ddywedyt, Rowch i minef hefyt y meddiant hwn, yd pan yw ar bwy bynac y gesodwyf vy dwylo, bod iddo dderbyn yr Yspryt glan. 20Yno y dyvot Petr wrthaw, Coller dy ariant y gyd a thi, can ys tybieist y perir * dawn Dew ac ariant. 21Nid oes yty ran na chymdeithas yn y devnydd hwn: can nad yw dy galon yn vnion geyr bron Dew. 22Edivarha gan hyny * o bleit dy ddrugioni hyn, ac gweddia Ddew, a’s agatvydd, bod maddae meddwl dy galon. 23Can ys gwelaf dy vot ym‐bystyl chwerwder, ac yn rhwymedigaeth enwiredd. 24Yno ydd atebawdd Simon ac y dyvot, Gweddiw‐chwi drosof ar yr Arglwydd, na bo i ddim o hyn a ddywedesoch, ddyvot arnaf.

25Ac velly wynt vvy gwedy yddwynt testio a’ * lavaru gair yr Arglwydd, a ymchwelesont y Caerusalem, ac a precethesont‐yr‐Euangel yn llawer o ddinasoedd y Samareieit. 26Yno Angel yr Arglwydd a lavarodd wrth Philip, gan ddywedyt, Cyvot, a’ cherdd tu a’r Dehau ir ffordd ’sy yn mynet y waeret o Gaerusalem i ddinas Gaza, yr hon ’sy yn * ddyffaith. 27Ac ef a gyvodes ac aeth rac ddaw: ac wele ryw Eunuch o Ethiopia sef Raglaw Candace Brenhines yr Ethiopiait, yr hwn oedd yn llywodraethy y oll drysor hei, ac oedd yn dyvot i Gaerusalem y addoly. 28Ac val ydd oedd ef yn adymchwelyt ac yn eistedd yn y gerbyt, y darllenai ef Esaias y Prophwyt. 29Yno y dyvot yr Yspryt wrth Philip, Cerdda‐yn‐nes ac ymwasc a’r cerbyt acw. 30Ac Philip a redawdd * attaw, ac ei clywodd yn darllen y Prophet Esaias, ac a ddyvot. A ddeelly di yr hynn ydd wyt yn ei ddarllen? 31Ac ef a ddyvot, Py wedd y metraf, o ddiethyr bot ryw vn + im arwein ir ffordd? Ac ef deisyvawdd ar Philip + escen y vynydd, ac eistedd gyd ac ef. 32A’r lle, or Scrythur ydd oedd ef yn ei ddarllen ytoedd hwn, Ef a * arwenit mal davat ir lladdfa: ac mal oen mut ger‐bron ei gneifiwr, velly nid agorai ef ei enae. 33Yn ei ’oystyngeiddrwydd ydarchafwyt ei varnedigeth: a’ phwy a * venaic ei ’enedigaeth? can ys dugir ei vuchedd oyar y ddaear. 34Yno ydd atebawdd yr Eunuch wrth Philip, ac y dyvot, atolwg yty, am pwy y dywait y Prophet hynn? am dano ehun, ai am vn arall? 35Yno ydd agores Philip ei enae, ac a ddechreawdd ar yr Scripthur hwnw, ac a a precethawdd iddo’r Iesu. 36Ac mal ydd oeddent yn * cyd ymddeith ffordd, y daethant at ryw ddwfr a’r Eunuch a ddyvot, Wele, llyma ddwfyr: pa beth a lestair na’m badyddijr? 37Ac Philip a ddyvot wrthaw, A’s credy oth oll calon, ef ellir. Ac ef atebawdd ac a ddyvot. * Credaf vot Iesu Christ yn vap Dew, 38Yno y gorchymynodd ef bot sefyll o’r cerbyt: ac vvy ddescenesont ill dau ir dwfr, a’ Philip a’r Eunuch, ac ef ei batiddiawdd. 39Ac yn gytrym ac yr escenesont i vynydd o’r dwfr, ydd aeth Yspryt yr Arglwydd a Philip canthavv, a’r Eunuch ny’s gweles ef mwyach: ac velly ydd aeth ef y ffordd gan lawenhay. 40Ac Philip a gaffat yn dinas Azotus, ac ef a dramwyawdd gan precethy‐yr‐Euangel yn yr oll ddinasoedd, yd y ny ddaeth ef i Cesareia.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index