Search form

Yr Actæ 9

Pen. ix.

Ymchoeliait Saul ir ffydd. Ei alwedigaeth ir Apostoliaeth. Maint ei wynfyt y ddylyn ei swydd. Pa wedd y diangodd rac brade yr Iuddeon. Ei vynediat at yr Apostolion. Llwyddiaint yr Eccles. Petr yn iachay Eneas, Yn cyvody Tabitha. Yn troi llaweroedd at Christ. Ac yn lletuya yn‐tuy barker:

1AC Saul eto yn * chwythy bygythiae a’ lladdfa yn erbyn discipulon yr Arglwydd, aeth at yr Archoffeiriat, 2ac archodd lythyrae ganthaw ir Damasco at y Synagogae, a chaffaei ef neb rei oedd or ffordd + honno (ai yn wyr ai yn wragedd) vod iddo y dwyn hwy yn rhwym i Gaerusalem. 3Ac mal ydd oedd ef yn * ymddaith, e ddarvu val y dynesaawdd ef ar Ddamasco, yn ddisyvyt y llewychawdd oei amgylch ’olauni or nef, 4Ac ef a gwympodd ar y ddaiar, ac a glywodd lef, yn dywedyt wrthaw, Saul, Saul, paam im erlydi? 5Ac ef a ddyvot, Pwy ytwyt Arglwydd? A’r Arglwydd a ddyvot, Mi yw Iesu yr hwn a erlydi di: * calet yw yty wingo yn erbyn y swmbylæ. 6Efe yno ac yn echrynedic ac * yn synn, a ddyvot, Arglwydd, Pa beth a vynny i imi ei wneythyd? A’r Arglwydd a ddyuot wrthaw, Cyvot a does ir dinas, ac e ddywedir yty pa beth vydd * dir yty ei wneythyd. 7A’r gwyr oedd yn cydymddeith ffordd ac ef, a safasant wedy sanny, gan glywet y llef, ac eb yddwynt welet nebun. 8Ac Saul a gyvodes o yar y ddaiar, ac a gores ei lygaid, ac ny welawdd ef vndyn. Yno yr * arwenesant ef erwydd ei law, ac ei ducesont y Damasco. 9Ac yno y bu dri‐die eb welet, ac eb bwyta nac yfet. 10Ac ydd oedd * nep discipul yn Damasco ’r y elwit Ananias, ac wrthaw y dyvot yr Arglwydd drwy weledigaeth, Ananias, ac ef a ddyvot, Wele, d’yma vi Arglwydd. 11Yno y dyuot yr Arglwydd wrthaw, * Cyvot, a’ cherdda ir heol y elwir Vnion, a’ chais yn‐tuy Iudas vn aei enw Saul o ddinas Tarsus: can ys wele y mae ef yn gweddiaw. 12(Ac ef a welai drwy weledigaeth ’wr a enwit Ananias yn dyvot y mewn attaw, ac yn dody ei ddwylaw arnaw, y gahel o honaw ei ’olwc. 13Yno ydd atebawdd Ananias, Arglwydd, ys clywais gan lawer am y gwr hwnw, vaint y * drwc a wnaeth ef ith sainct yn Caerusalem. 14Ac cyd a hyny y mae ganthaw yma awturtat gan yr Archoffeiriait, y rwymo pawp y ’alwo ar dy Enw. 15Yno y dyvot yr Arglwydd wrthaw. Dos ymaith, can ys mae ef yn llestr etholedic y mi, y ddwyn vy Enw rac bron y Cenetloedd, a’ Brenhinedd a’ phlant yr Israel. 16Can ys mi a ddangosaf iddaw, pa veint bethae vydd dir iddaw ei goddef ermwyn vy Enw. 17Yno Ananias aeth ymaith, ac aeth y mewn ir tuy, ac a osodes ei ddwylo arnaw, ac a ddyvot, Brawd Saul, yr Arglwydd am danvonawdd ( ys ef Iesu yr hwn a ymddangoses yty ar y ffordd wrth ddyvot) * y dderbyn o hanot dy ’olwc, ac ith gyflawner or Yspryt glan. 18Ac yn y man y syrthiawdd y wrth ei lygait megis gan ac yn ebrwydd y derbyniawdd ei ’olwc, ac y cyvododd ac y batyddiwyt, 19ac y cymerawdd vwyt, ac y cryfhaodd. Velly y bu Saul dalm o ddiddyae gyd a’r discipulon oedd yn Damasco. 20Ac yn ddiannot y precethawdd ef Christ yn y Synagogae, * mae ef ytoedd map Dew: 21a’ chwithaw a wnaeth ar pawp ei clybu, a’ dywedyt, Anid hwn yw ef, y oedd yn destryw yr ei ’alwent ar yr Enw hwn yn‐Gaerusalem, ac a ddaeth yma er mwyn hyn ys ef ei y dwyn hwy yn rhwym at yr Archoffeiriait. 22Eithyr Saul a gynnyddodd vwy‐vwy o nerth, ac a wradwyddawdd yr Iuddaeon oedd yn preswiliaw yn Damasco, gan gadaruhay may hwn ytoedd y Christ. 23Ac yn ol cyflawny llawer o ddyddiae, y cyd ymgyggorawdd yr Iuddaeon, cr ei ladd ef. 24Eithyr y * cynllwyn hwy a wybu Saul: ac vvy a ddysgwiliesont y pyrth ddydd a’ nos, yvv ladd ef. 25Yno yr discipulon y cymersont ef o hyd nos, ac ei danvonesont trwy r’ mur, ac ei gellyngesont y lawr mewn cawell. 26A’ gwedy dyvot Saul i Gaerusalem, y * profawdd e ymwascy a’r discipulon: ac ydd oeddent oll yn y ofny ef, gan ancredy y vot ef yn ddiscipul. 27Ac Barnabas y cymerawdd ef, ac ei duc at yr Apostolon, ac vanagawdd yddwynt * pa vodd y gwelsai ef yr Arglwydd ar y ffordd, a’ bod iddo lavaru wrthaw, ac mor hyderus y llavaresei ef yn Damasco yn Enw yr Iesu. 28Ac ydd oedd ef yn * cyd tramwy ac wynt yn‐Caerusalem, 29ac a lavarodd yn eon yn Enw yr Arglwydd Iesu, ac ef a gympwyllawdd ac a ymddadleawdd a’r * Groecieit: ac wyntvvy a geisiesont y ladd ef. 30A’ phan wybu y broder, vvy y ducesont ef i Cesareia, ac ei danvonesont ymaith y Tarsus. 31Yno ydd oedd yr Ecclesidd yn cael heddwch trwy ’r oll Iudaia, a’ Galilaia, a’ Samareia, ac ei hadailiadwyt, gan yddwynt rodiaw yn ofn yr Arglwydd, ac ei + lliosocwyt trwy ddiddanwch yr Yspryt glan. 32Ac e ddarvu, val ydd oedd Petr yn gorymddaith trwy ’r oll vvledydd, e ddaeth hefeit at y sainct oedd yn trigiaw yn Lydda. 33Ac yno y cauas + neb dyn a enwit Aaineas, y vesei yn gorwedd yn ei wely wyth blynedd, ac oedd yn glaf o’r parlys. 34Ac Petr a ddyvot wrthaw, Aineas, yr Iesu Christ ’sy ith iachau: cyvot a’ gwna dy wely. Ac ef a gyvodes yn ebrwydd. 35* Ac oll oedd yn preswyliaw yn Lydda ac Saron, y gwelsant ef, ac ymchwelesont ar yr Arglwydd: 36Ac ydd oedd hefyt yn Ioppa ryw discipules aei henw Tabitha (yr hon wrth hi deongl * y ddywedir Dorcas) hon oedd yn gyflawn o weithredoedd da, ac o eleesenae ’r ei wnelei hi. 37Ac e ddarvu y dyddiae hyny, bod iddi glefychy a’ marw: a’ gwedy yddwynt hei golchi, vvy dodesont hi mewn goruchystavell. 38Ac erwydd bot Lydda yn gyfagos i Ioppa, a’ chlywed o’r discipulon vot Petr yno, wy ddanvonesont atto ddau wr, gan ddeisyf nad oedei ddyuot atynt. 39Yno y cyvodes Petr ac yd aeth y gyd ac wynt: ac wedy ei ddyvot, wy ei dygesont ir oruch ystavell, lle ydd oedd yr oll wragedd‐gweddwon yn sefyll * oei amgylch yn wylaw, ac yn dangos y peisiae a’r gwiscoedd, a wnaethai Dorcas, tra ytoedd hi y gyd ac wynt. 40Yno Petr y rhoes hwy oll y maes, ac estyngawdd ar ei liniae, ac a weddiawdd, ac a ymchwelawadd at y corph, ac a ddyvot, Tabitha, cyvot. Ac yhi a agores ei llygait, ac wedi y gwelas hi Petr, ydd eisteddawdd. 41Yno y rrodes ef y llaw iddhei, ac hei * cyvodes i vynydd: ac ef a elwis y sainct a’r gwragedd‐gweddwon, ac ef y adverodd hi yn vyw. 42Ac e a wybuwyt dros oll Ioppa, a’ llawer a gredesont yn yr Arglwydd. 43Ac e ddarvu, yd pan oedd yddaw drigaw lawer o ddyddiae yn Ioppa, gyd ac vn Simon barker.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index