Search form

Ioan 10

Pen. x.

Christ yw’r gwir vugail, a’r drws. Amryw varneu am Christ Ydd ys yn gofyn iddo, ai efe yw Christ. Ei weithredoedd yn datcan y vot ef yn Dduw. Bot galw y penawdurieit yn dduwiae.

Yr Euangel ar ddie Marth y Sul gwyn.

1YN wir, yn wir y dywedaf y chwi. Hwn nyd a * y mewn drwy’r drws ir * gorlan y deveit, anid dringo ffordd arall, lleitr ac + yspeiliwr yw ef. 2Eithyr hwn a a y mewn drwy ’r drws, yw bugail y devait. 3I hwn ydd agor y * drysor a’r devait a wrendy ei leferydd, a’ ei ddeveit ehun a eilw wrth y h’enw, ac ei dwc allan. 4A’ phan ddanvono ei ddeveit ehun allan, ydd a o ei blaen wy, a’r deueit y canlyn ef: can ys adwaenant y leferydd ef. 5A’r dyn dieithr ny’s canlynant, anid * ciliaw ywrthaw. can ys nad adwaenant leferydd dieithreit. 6Y + parabol hwnn a ddyvot yr Iesu wrthwynt ac ny ddyallesont wy pa bethae oedd yr hynn ddywedesei ef wrthwynt. 7Yno y dyvot yr Iesu wrthwynt drachefyn, Yn wir, yn wir y dywedaf wrthych, Mi yw’r drws y deveit. 8Cynniuer oll a ddeuthant om blaen, llatron ynt ac yspeilwyr: eithyr ny wrandawawdd y deveit ddim hanwynt. 9Mybi yw’r drws: trywo vi a’s aa nep y mewn, e vydd cadwedic, ac ef aa y mewn ac aa allan, ac a gaiff borfa, 10Y lleitr ny ddaw, an’d i ledrata, ac y ladd, ac y ddinistriaw: myvi a ddeuthym val y caffent * vywyt ac er caffael o hanwynt yn ehelaeth.

Yr Euangel yr ail Sul gwedy ’r Pasc.

11¶ Mivi yw ’r bugailda: y bugail da a rydd ei enait dros ei ddevait. 12Eithyr y gwas‐cyfloc a’r hwn nyd yw bugail, ac * ny phiae’r deveit, a wyl y blaidd yn dyvot, ac a edy yr deveit, ac a gilia, a’r blaidd ei ysglyfia, ac a darfa ’r deveit. 13A’r gwas‐cyfloc a gilia, can y vot ef yn was‐cyfloc, ac eb ovaly am y deveit. 14Mi yw’r bugail da, ac a adwaen * y deueit meuvi, ac im adwdenir y gan y meuvi. 15Mal yr edwyn y Tat vyvi, velly ydd adwaen i y’r Tat: a’ mi a ddodaf vy * eneit dros vy‐deveit. 16Ac y mae y mi ddefait eraill, yr ei nid ynt or gorlan hon: a’ rhait i mi * areiliaw yr ei hynny, ac wy a wrandawant vy lleferydd: Ac e vydd vn gorlan ac vn bugail.

17Am hyn y car vy‐Tat vivi, can y mi vot yn * dodi vy einioes y lavvr, val ey cymerwyf hi drachefyn. 18Ny ddwc neb hi o ddyarnaf, eithyr mi ai dodaf hi y lavvr, ac mae i mi veddiant y’vv dodi hi ylavvr, ac mae ym’ veddiant y’w chymmeryd drachefyn: y gorchymyn hwn a dderbyniais y gan vy‐Tad.

19Yno * y bu amrafael rhwng yr Iuddaeon am yr ymadroddion hyn. 20A’ llawer o hanynt a ddywedent, Y mae cythrael ganthaw, ac mae wedy ynuydu: * paam y gwrandewch ef. 21Ereill a ddywedent. Nid yw ’r ’ein ’eiriau vn * a chythrael ganthaw: a all y cythrael agori llygait y daillion? 22Ac ydd oedd hi yn vvyl y Cyssecr yn Cairusalem, a’r gayaf oedd hi. 23A’r Iesu a rodiei yn y Templ ym‐porth * Selyf. 24Yno y daeth yr Iuddaeon oy amgylch ef, ac y dywedesont wrthaw, Pa hyd y + peri i ni * bedrusaw? A’s ti yw ’r Christ, dyweid i ni yn eglur. 25Yr Iesu a atepawdd, Dywedais y chwy, ac ny chredwch: y gweithredoedd yr yw vi yn gwneythu’r yn Enw vy‐Tat, yr ei hyny a destolaethant am dana vi. 26Eithyr chwi ny chredwch: can nad ydych o’m deveit, mal y dywedais y chwy. 27Y deueit mauvi a * glywant vy llef i, a’ mi y adwaen hwy, ac wy am dilynant i, 28a’ mi a rof yddynt vuchedd tragyvythawl, ac nys cyfergollir wy byth, ac ny’s treisia nep wy y maes om llaw i. 29Vy Tad yr hwn y rhoes vvy y‐mi, ys y vwy nag phavvb ol’, ac * ny’s gail’ nep y dwyn hwy al’an o law vy‐Tat. 30Mivi a’r Tat vn ydym. 31Yno yr Iuddaeon drachefyn a * godesont vain, yw lapyddiaw ef. 32Yr Iesu a atepawdd ydd‐wynt, Llawer o weithredoedd da a ddangoseis ywch’ o ywrth vy‐Tat: am ba vn o’r gweithredoedd hyn y llapyddiwch vi? 33Yr Iuddeon a atepesont iddo, gan ddywedyt, Am weithret da nid ym ith lapyddio, eithyr am gabledigaeth, * ’sef am y ti yn ddyn, wnethur dy vn yn Dduw. 34Yr Iesu y atepawdd wy, Anyd yw ’n scrifenedic yn eich Deddyf chvvi, Mi ddywedais, duwiae ytych? 35A’s galwawdd ef wy yn dduwiae ar yr ei ’n y bu gair Duw vvedy * draethu, ac na ellir datdod yr Scrypthur‐’lan, 36a ddywedw‐chwi am dano yr hwn a sancteiddiawdd y Tat, ac ei danvonawdd ir byt, Ydd wyt yn cablu, o bleit dywedyt o hanof, Map Duw ytwyf? 37Anyd wyf yn gwneuthur gweithredoedd vy‐Tat, na chredwch * vi. 38Ac ad wyf vine yn ei gwneuthur, cyd na chredwch vi, eto credwch y gweithredoedd, val y gwybyddoch ac y cretoch, vot y Tat yno vi, a’ mine yndaw ef. 39Yno drachefyn y ceisiesont y ddalha ef: ac ef a * ddiangodd allan o’u dvvylaw hvvy, 40ac aeth drachefyn tros Iorddanen, i’r lle y bysei Ioan yn batyddio yn gyntaf, ac a arosawdd yno. 41A’ llawer a * ddaethant ataw, ac a ddywedent ny wnaeth Ioan vn gwyrth: eithyr pop peth oll ar a ddyvawd Ioan am y gvvr hwn, oeddent wir. 42A’ llawer a gredesont ynddaw yno.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index