Search form

Ioan 12

Pen. xij.

Christ yn esouso gweithred Mair. Ewyllys da yr ei tu ac ato ef, a’ chynddaredd ereill yn y erbyn ef a’ Lazarus. Commoynas y * groc. Y weddi ef. Atep y Tat. Y varwoleth ef, a’ ei ffrwyth. Ef yn annoc i ffydd. Delli yr ei, a’ gwendit yr eill.

1YNO yr Iesu chwech diernot cyn y Pasc a ddaeth i Bethania, lle yr oedd Lazarus, y vesei varw, ’rhwn a godesei ef * o vairw. 2Wy wnaethent y‐ddaw yno swper, a’ Martha oedd yn gwasanaethu: a’ Lazarus oedd vn or ei a eisteddent i vwyta y gyd ac ef. 3Yno y cymerth Mair bunt o irait o * spicnard tra gwerthvawr, ac a irawdd draet yr Iesu, ac a sychawdd ei draet ai gwallt, a’r tuy a lanwyt o arogl yr irait. 4Yno y dyvawt vn oi ddiscipulon, ’sef Iudas Iscariot ’ap Simon, yr hwn oedd ar vedr y vradychu ef, 5Paam na werthit yr irait hwn er trichant ceinioc, a’u roddi i’r tlodion? 6Ef a ddywedei hyny, nyd o herwydd y + govalei ef am y tlodion, anyd am y vot ef yn lleidr, a’ bot yr amner ganthaw, ac yn * dwyn hyn a roddit yndo. 7Yno y dyvot yr Iesu, Gedwch yddhi: erbyn dydd vy‐claddedigeth eu cadwodd hi hyn. 8Can ys y tlodion a gewch * bop amser gyd a chwi: a’ minef ny chewch bop amser. 9Velly tyrfa liosawc o’r Iuddaeon a wybu y vot ef yno: ac vvy ddaethant nyd er mvvyn yr Iesu yn vnic, eithr er mvvyn gwelet Lazarus hefyt, yr vn a godesei ef o vairw. 10Yno yr ymgygcorawdd yr Archoffeiriat, ar yddyn * ddivetha Lazarus hefyt, 11o bleit bot llawer o’r Iuddaeon er y vwyn ef yn myned ymaith, ac yn credu yn yr Iesu.

12Tranoeth tyrfa liosawc rhon a ddaethei erbyn ir ’wyl, pan glywsant y dauei ’r Iesu i Gaerusalem, 13a gymeresont geinciae o’r palmwydd, ac aethant ymaith y * gyfwrdd ac ef, ac a lefesont, Hosanna, Bendigedic yvv ’r Brenhin yr Israel yr hwn ’sy yn dyvot yn Enw yr Arglwydd. 14A’r Iesu a gafas asennic, ac a eisteddawdd arnaw, megis y mae yn escrivenedic, 15Nac ofna, haverch Tsion: nacha dy Vrenhin ’s yn dyvot gan eistedd ar * ebol asen. 16Ac ny ddyallei ey ddiscipulon y pethe hyn y waith gyntaf: eithyr wedy gogoneddu yr Iesu, yno y cofiesont vvy, pan yvv bot y pethe hyn yn escrivenedic * o honaw, a’ daruot yddynt wneuthur y petheu hyn yddaw ef. 17Y dyrva gan hyny rhon oedd y gyd ac ef, a destolaethawdd ’alw o hanaw ef Lazarus allan o’r bedd, ac yddo y gody ef o vairw. 18Am hyn y cyfarvu y dorf hefyt ac ef, can ys clywsent wneuthur o hanaw y micael hwn. 19A’r Pharisaieit a ddywedesont wrthyn y hunain, A welwch na’d yw yn * tycio ddim? Nacha ’r byd sy yn myned ar y ol ef.

20Ac ydd oedd ryvv Croecwyr yn y plith wy, r’ ei ddaethent y vynydd y addoli * ar yr ’wyl. 21Ac wy ddaethant at Philip, yr hwn oedd o Bethsaida yn‐Galilaia, ac a ddeisyf esont arnaw, gan ddywedyt, Arglwydd, * ni a wyllysem ’weled yr Iesu. 22Philip a ddaeth ac a ddyvot i Andreas: a’ thrachefyn Andreas a’ Philip a ddywedesont i’r Iesu. 23A’r Iesu a atepawdd ydd‐wynt, can ddywedyt, E ddaeth yr awr, pan y gogonedir Map y dyn. 24Yn wir, yn wir y dywedaf y‐chwy. * A ny syrth y gronyn gwenith ir ddaiar a’ marw, ef a aros yn vnic, eithyr a’s bydd marw, e ddwc ffrwyth lawer. 25Hwn a garo eu einioes, ei cyll, a’ hwn a gasao ei einioes yn y byt hwn, ei caidw i vywyt tragyvythawl. 26A’s gwasanaetha nep vi, dylynet vi: can ys lle y bwy vi, yno hefyt y bydd vy‐gwas: ac a’s gwasauaetha neb vi, vy‐Tat y anrydedda ef. 27Yr owrhon y cynhyrfir vy enait: a’ pha beth ddywedaf? Y Tat, cadw vi rhac yr awr hon: eithyr o bleit hyn y daethym’ i’r awr hon. 28Y Tat, gogonedda dy Enw. Yno y daeth llef or nef, gan ddyvvedyt, A’u gogoneddais, ac au gogoneddaf drachefyn. 29Yno y popul oedd yn gorsefyll, ac yn yn clywet, a ddyvot mai * taran ytoedd hi: yr‐eill a ddywedent, Angel a lavarawdd wrthaw. 30Yr Iesu atepodd ac a ddyvot, Ny ddaeth y llef hon o’m pleit i, eithr er ych mwyn chwi. 31Yr owrhon y mae barn y byt hwn: yr owrhon y tevlir allan tywysoc y byt hwn. 32A’ mi o’m derchefit * or ddaiar, a dynnaf bavvp oll atafinef. 33A’ hyn a ddyvot ef, can arwyddocau o ba angae y byddei ef varw. 34Y popul eu atepodd, Nini a glywsam o’r Ddeddyf, yr aros y Christ yn tragyvythol: a’ pha vodd y dywedy di, vot yn * ddir derchavel y Map y dyn y vynydd? pwy ’n yw’r Map y dyn hwnw? 35Yno y dyuot yr Iesu wrthynt, Eto ychydic enhyt y mae’r goleuni y gyd a chwi: rodiwch tra vo y chwy ’oleuni, rac dyvot y tywyllwch ar eich gwartha; can ys hvvn a rodia yn y tywyllwch, ny wyr i b’le ydd a. 36Tra vo’r goleuni y chwy, credwch yn y goleuni, val y boch yn blant i’r goleuni. Y pethe hyn a adroddodd yr Iesu. ac aeth ymaith, ac a ymguddiodd y wrthwynt. 37A’ * chyd gwneuthur o hanaw gymeint o wrthiae geyr y bron hwy, eto ny chredent vvy yndo. 38Mal y cyflawnit ymadrodd Esaias y Prophwyt, yr hwn a ddyvot ef, Arglwydd pwy a gredawdd * y ’n ymadrodd ni? ac y bwy ’n datguddiwyt braich yr Arglwydd? 39Am hyny ny allent vvy gredu, can i Esaias ddywedyt drachefyn, 40Ef a ddallawdd y llygait wy, ac a galedawdd ei calonae, val na welent a ei llygait, ac na ddyallent a ei calonae, ac ymymchwelyt vvy, ac y mi y iachau hwy. 41Y pethae hyn a ddyvot Esaias pan welawdd y ’ogoniant ef, ac yr ymadroddawdd * am danaw. 42Er hyny ac o’r pennadurieit llawer a gredesont yndaw: eithyr * o bleit y Pharisaieit, ny’s cyffessesont vvy ef, rac eu * rhoi allan o’r Synagog. 43Can ys‐carent voliant dynion yn vwy na moliant Duw. 44A’r Iesu a lefawdd, ac a ddyvot, a gred yno vi, ny chred yno vi, eithyr yn hwn am danvonawdd i. 45A’m gwel i, a wel hwn am danvonawdd i, 46Mi a ddeuthym yn ’oleuni i’r byt, val y bo y bwy bynac a gred yn o vi, nad aroso yn y tywyl’wch. 47Ac a’s clyw neb vy‐geiriae, ac * ny chred, mi ny’s barna ef: can na ddaethym’ i varnu ’r byt, eithyr y * iachau ’r byt. 48A’m gwrthoto i, ac nyd erbynio vy‐geiriae, y mae iddo vn a ei barn: y gair y adroddeis i, hwnw y barn ef yn y dydd dyweddaf. 49Can ys mi nyd ymadroddeis o hanaf vyhun: eithyr y Tat yr hwn am danvonawdd i, efe a roes i mi ’orchymyn pa beth ddywedwn, a’ pha beth a ymadroddwn. 50A’ mi wn vot y ’orchymyn ef yn vywyt tragyvythol: y pethe gan hyny ’r wy vi yn ei ymadrodd, a ymadroddaf megis ac y dyweddawdd y Tat * y‐my.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index