Search form

Ioan 14

Pen. xiiij.

Ef yn arfu ei ddiscipulon a dyddanwch yn erbyn trallot. Ef yn escen ir nefoedd y paratoi lle i ni. Y ffordd, y gwirioned a’r bywyt. Y Tat a’ Christ yr vn. Pa wedd y dylem weddiaw. Yr * addaw ir sawl a gatwant y ’air ef.

Yr Euangel ar ddydd Philip ac Iaco.

1AC ef a ddyvot wrth ei ddiscipulon, Na * thrwbler eich calon: ydd ych yn credy yn‐Duw, credwch yno vi hevyt. 2Yn‐tuy vy‐Tat y mae llawer o drigvae a’ phe amgen, ys dywedyswn ychwy. Mi af i baratoi lle y chwy. 3A’ * gwedy ydd elwyf i baratoi lle ychwy, mi a ddauaf drachefyn, ac a’ch cymeraf ataf vyhun, mal yn y lle ydd wy vi, y bo chwi hefyt. 4Ac i b’le ydd a vi, y gwyddoch, a’r ffordd a wyddoch. 5Thomas a ddyvot wrthaw, Arglwydd, ny wyddam i b’le ydd ai: a * ph’wedd y gallom wybot y ffordd,? 6Yr Iesu a ddyvot wrthaw, Mi yw’r ffordd, a’r gwirionedd, a’r bywyt. 7Ny ddaw nep at y Tat, anyd trywo vi. Pe’d adnabyddesech vi, vy‐Tat a adnebyddesech hefyt: ac o hynn allan ydd adwaenoch ef, ac ei gwelsoch: 8Philip a ddyvot wrthaw, Arglwydd, dangos i ny dy Tat, a’ * digon genym. 9Yr Iesu a ddyvot wrthaw, Bum gyd a chwi gyhyt o amser, ac nyd adnabuost vi, Philip? yrhwn a’m gwelawdd i, a welawdd vy‐Tat: a’ pha wedd y dywedy di dangos i ni d‐y Tat? 10A ny chredy, vy‐bot i yn y Tat, a’ bot y Tat yno vi? Y gairiae ydd wyf yn ey * dywedyt wrthych, nid o hanof vyhun ydd wyf yn ey dywedyt: eithyr y Tat yr hwn ys y yn trigio ynof, ef a wna y gweithredoedd. 11Credwch vi, * pan yw i mi vot yn y Tat, a’r Tat yno vi: ac anyd e, er mwyn y gweithredoedd, credwch vi. 12Yn wir, yn wir y dywedaf wrthych, hwn a cred yno vi, y gweithrededd a wna vi, a wnaiff yntef hefyt, a’r ei mwy na’rhein a wnaiff: can ys at vy‐Tat ydd a vi, 13A’ pheth bynac a * archoch yn vy Enw, hynny a wnaf, yny ’ogonedder y Tat yn y Map. 14A’d erchwch ddim yn vy Enw, mi ei gwnaf.

Yr Euangel ar y Sul gwyn.

15* A cherwch vi, cedwch vy‐gorchmynion, 16a’ myvy a weddiaf ar y Tat, ac e rydd y chwy ddiddanwr arall, mal ydd aros ef y gyd a chwi yn tragyvyth, 17ys ef Yspryt y gwirionedd, yr hwn ny ddychon y byt ei dderbyn, can na wyl y byt ef, ac na’d edwyn: a’ chvvichwi y adwaenoch ef: can y vot ef yn trigo gyd a chwi, ac y‐noch y bydd. 18Ny’s gadawaf chwi yn ymddivaid: anid mi a ddauaf atoch. 19Eto * ychydic enhyd, a’r byt ni’m gwyl mwyach, a’ chwi a’m gwelwch, can ys byw vyvy, byw vyddwch chwithe hefyt, 20Y diernot hwnw y gwybyddwch vy‐bot i yn vy‐Tat, a’ chwi yno vi, a myvi yno‐chwi. 21Y neb ys ydd a’m gorchymyneu gantho, ac y ew cadw, ef yw’r hwn a’m car i: a’ hwn a’m car i, a gerir gan ve‐Tat: a’ mi y caraf ef, ac a ymddangosaf yddaw. 22Iudas a ddyvot wrthaw (nyd yr vn Iscariot) Arglwydd, pa beth yw’r achos yr ymddangosy i ni, ac nyd i’r byt? 23Yr Iesu atepawdd, ac a ddyvot wrthaw, A’s car nep myvi, ef a geidw vy‐gair, a’m Tat y car ef, a’ ni ddauwn ataw, ac a drigwn gyd ac ef. 24Y nep ni’m car, ny chaidw vy‐geiriae, a’r gair yr hwn a glywch, nid yw veu, anid gair y Tat yr hwn am anvones. 25Y pethae hynn a ddywedais wrthych, a mi gyd a chwi yn aros. 26Eithyr y Diddanwr, ys ef yw yr Yspryt glan, yr hwn a ddenvyn y Tat yn vy Enw, efe a ddysc ychwy yr oll pethae, ac a ddwc ar gof y chwy * yr oll pethae, a’r a ddywedais y‐chwy. 27 Tangneddyf a ’adawaf * gyd a chwi: vy‐tangneddyf a roddaf ychwi: nyd mal y rhydd y byt, y rhodda vi ychwi. Na chynnyrfer eich calon, ac nac ofner. 28Ys clywsoch modd y dywedais wrthych, Af ymaith, a’ dauaf atoch. Pe carech vi, ys llawenechech, can i mi ddywedyt, Af at y Tat: can ys mwy yw vy‐Tat no myvi. 29Ac yr awrhon dywedais y chwi, cyn ei ddyvot, mal pan ddelo, y peth y credoch’. 30Yn ol hyn ny ddywedaf ny‐mawr o pethae wrthych: can ys tywysawc y byt hwn ’sy yn dyvot, ac nid oes iddo ddim yno vi. 31Anid hyn sydd er gwybot or byt, y caraf vy‐Tat: a’ megis i gorchymynawdd y Tat y‐my, velly y gwnaf. Codwch, awn ymaith o ddyma.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index