Search form

Ioan 15

Pen. xv.

Y melus ddiddamoch a’r cydgariat rhwng Christ ai aylodeu dan ddamec y winwydden. Am ei cyffredin vlinderwch ai hymlit. Swydd yr Yspryt glan a’r Apostolon.

Yr Euangel ar dydd Marc.

1MIVI yw ’r winwydden, a’m Tat ys a * lavurwr. 2Pob caingen ny ddwc ffrwyth ynofi, ef ei tynn ymaith: a’ phob vn a ddwc ffrwyth, ef ei + carth, mal hi dyco mwy o ffrwyth. 3Yr awrhon ydd ywch’ yn ’lan can y gair, a ddywedais ychwi. 4Aroswch ynof, a’ mi ynoch: megis na all y gaingen ddwyn ffrwyth o hanei ehun, a nyd erys yn y winwydden, velly nyd ’ellwch chwi, anyd aroswch ynof. 5Mi yw’r winwyddyn: chwi yw’r cangenae: y nep a roso ynof, a mi ynddaw, hwnn a ddwc ffrwyth lawer: can ys eb ofi, ny ellwch wneythy dim. 6An’d erys vn ynofi, e a * tavlwyt allan val cangen, ac a wywa: ac y cesclir wy, ac ei tavlir yn tan, ac ei lloscir. 7A’d aroswch y nof, ac aros o’m gairiae ynoch, erchwch beth bynac a ewyllysoch, ac eu gwnair y chwy. 8Yn hynn y gogoneddir * vy‐Tat, ar y chwi ddwyn ffrwyth lawer, a’ch gwnaethy’r yn ddiscipulon i mi. 9Mal y carawdd y Tat vi, velly y ceraisi chwi: trigwch yn vy‐cariat. 10A’s vy‐gorchymynion a gedwch, aros a wnewch’ yn vy‐cariat, megis ac y cedweis i ’orchmynion vy‐Tat, ac ydd arosaf yn y gariat ef. 11Y pethae hyn a ddywedeis wrthych, y n yd aroso vy llewenydd ynoch, a’ bot eich llawenydd yn gyflawn.

12* Hwn yw ’r gorchymyn meuvi, bot y chwi garu bavvp eu gylydd, mal y cerais i chwichvvi. 13Cariat mwy no hwn nyd + oes gan nep, pan + ddyd nebvn ei + einioes tros ei gereint. 14Chwychvvi yw vy‐cereint, a’s gwnewch + y pethae bynac a orchymynaf ychwy. 15+ Weithian, ny’ch galwaf chvvi yn weision, can na wyr y gwas pa beth a wna ei Arglwydd: eithyr gelwis chwi yn gereint: can ys + yr oll bethe ar a glyweis y gan vy‐Tat, a wnethum‐yn‐wybodedic y‐chwy. 16Nyd chwychvvi am + detholawdd i, eithyr mivi ach detholais chwi, ac ach + darpareis chvvi, y vyned o hanoch a’ dwyn ffrwyth, a’ bot ich ffrwyth aros, val ba herh bynac a archoch ar y Tat yn vy Enw i, y rhoddo ef y‐chwi.

Yr Euangel ar ddydd Simon ac Iudas.

17¶ Y pethae hynn a ’orchymynaf y‐chwy, cary o hanoch y gylydd. 18A’s y byt a’ch casaa, gwyddoch gasay o honaw vi cyn na chwi. 19Pe o’r byt y bysech, y byt a garei yr eiddo: a chan nad ych or byt, eithyr i mi ech * ethol allan or byt, am hynny y casaa’r byt chwi. 20 Coffewch y gair a ddwedais ychwy, Nid mwy gwas na ei Arglwydd. A’s erliedesont vi, wy ach erlidiant chwi hefyt: a’s vy‐gair i a gatwasant, wy gatwant eich gair chwi. 21Eithyr y pethae hyn oll a wnant y‐chwy er mwyn vy Enw i, can nad adnabuant yr hwn am danvonawdd. 22Pe byswn eb ddyvot, ac eb ymddiddan * ac wynt, ny byddei arnynt pechat: an’d yr owrhon nid oes yddwyut liw ymescus. 23Y nep am casaa i, a gasaa vy‐Tat hefyt. 24Pe na’s gwnaethwn weithredoedd yn y plith wy, yr ei ny’s gwnaethei nep arall, ny bysei pechat arnynt: ac yr owrhon y gwelsont, ac a’m casesont + i a’m Tat. 25Eithr hynn ys ydd er cwplay y gair, a ysrivenir yn y Deddyf wy, Wy am casesont i * yn rhat. 26An’d pan ddel y Dyddanwr, yr hwn a ddanvonwy vi atoch y wrth y Tat, ys ef Yspryt y gwirionedd, yr hwn a * ddaw y wrth y Tat, hwnw, a testiolaetha am danaf, 27a’ chwi destoliaethwch hefyt, can eich bot o’r dechraeat gyd a mi.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index