Search form

Ioan 18

Pen. xviij.

Brad Christ. Geireu y ’eneu ef yn taro y swyddogion ir llawr. Petr yn trychu y maes glust Malchus. Dwyn Christ drachbron Annas a’ Caiaphas. Petr yni wadu ef. Ef yn menegi i Pilatus pa yw y deyrnas ef.

Yr Euangel ar dydd Gwener y croglith.

1GWEDY ir Iesu ddywedyt ypethe hyn, ydd aeth allan ef a ei ddiscipulon dros * garoc Cedron, lle ydd oedd gardd, yr hon ydd aeth y mewn, ef a ei ddiscipulon. 2Ac Iudas yr hwn a ei bradychodd ef, y adwaenei hefyt y lle: can ys mynych y bysei ’r Iesu yn tramvy yno ef a’ ei ddisipulon. 3Ac Iudas wedy iddo gahel * catyrfa o wyr a’ swyddogion, gan yr Archoffeiriait, a’r Pharisaiait, a ddeuth yno a’ chanthwynt dan‐llestri a’ * thewynion ac arvae. 4Yno ’r Iesu yn gwybot pop peth a ddelei arnaw, aeth rhacddaw, ac a ddyvot wrthynt, Pwy ’ddych yn ei gaisiaw? 5Wy ei atepesont, Iesu o Nazaret. Yr Iesu a ddyvot wrthwynt, Myvi yw ef. Ac Iudas hefyt yr hwn y bradychodd ef, oedd yn sefyll gyd ac wynt. 6Ac er cynted y dybot ef wrthwynt, Myvi yw ef, wy aethant yn * wysc ei cefn, ac a syrthiesont ir llawr. 7Yno y gofynodd yddwyn trachefyn, Pwy ’ddych yn ei gaisiaw? Ac wy a ddywedesont, Iesu o Nazaret, 8Yr Iesu a atepawdd, Dywedeis y‐chwy, mae myvi yw ef: can hyny a’s mi a gaisiwch, gadwch ir ei hynn vyned ymaith 9Hyn a vu er cyflawny’r gair yr hwn a ddywedesei ef, O’r ei’n a roddeist ymy, ny cholleis i nebun. 10Yno Simon Petr ac canthaw gleddyf, ei tynawdd, ac a drawodd was yr Archoffeiriat, ac a dores ei glust ddeheu ymaith. Ac enw yr gwas ytoedd Malchus. 11Yno y dyvot yr Iesu wrth Petr, Dod dy gleddyf yn y wain: Anyd yfaf * or cwpan a roddes vy‐Tat ymy? 12Yno ’r gywdawt a’r * penciwdod a’ swyddogion yr Iuddaeon a ddaliesont yr Iesu, ac ei rhwymesont, 13ac ei ducesont at Annas yn gyntaf (can ys chwegrwn ytoedd ef i Caiaphas, yr hwn oedd Archoffeiriat y vlwyddyn hono) 14ac Caiaphas oedd hwn, a roesei gycor ir Iuddeon, mae rhaidiol oedd i vn dyn varw tros y popl. 15Ac Simon Petr oedd yn canlyn yr Iesu, a’ discipul arall a’r discipul hwnw oedd yn adnabyddus * gan yr Archoffeiriat: am hyny ydd aeth ef y mewn gyd a’r Iesu i lys yr Archoffeiriat. 16Ac Petr oedd yn sefyll allan wrth y drws. Yno ydd aeth allan y discipul arall oedd adnabyddus gan yr Archoffeiriat, ac a ymddiddanawdd a’r * ddrysores, ac a dduc Petr y mywn. 17Yno y ddrysores a ddyvot wrth Petr, Anyd yw tithef yn vn o ddiscipulon y dyn hwn? Ef a ddyvot, Nac wyf. 18A’r gweision a’r swyddogion a savent yno, yr ei a wnaethent daan glo: can ys oervel ytoedd, ac wy a ymdwyment. Ac Petr hefyt a safai yn ei plith, ac a ymdwymei. 19Yno ’r Archoffeiriait a ymofynodd a’r Iesu am ei ddiscipulon, ac am ei ddysc. 20Yr Iesu a atepawdd ydd‐aw. Myvi a ymadrodeis ar ’oystec ir byd, myvi vyth oedd yn * athrawy yn y Syngog ag yn y Templ, lle y dawei ’r oll Iuddaeon ynghyt yn oystat, ac yn guddiedic ny ddywedais i ddim. 21Paam y govynny i mi? gofyn ir ei’n am clywsant, pa beth ddywedais wrthwynt: * nycha, wyntwy a wyddant pa beth a ddywedais. 22Gwedy iddaw ddywedyt y pethae hyn, vn or swyddogogion oedd yn sefyll geir llaw, a drawodd yr Iesu a ei wialen, gan ddywedyt, A atepy’r Archoffeiriat velly? 23Yr Iesu ei atepodd. A’s dywedais yn ddrwc, testolaetha o’r drwc: ac a’s dywedais yn dda, paam i’m trawy? 24Ac Annas ei danvones ef yn rhwym at Caiaphas yr Archoffeiriat. 25Ac Simon Petr oedd yn sefyll ac yn ymdwymaw, a’ dywesont wrthaw, A nyd yw tu hevyt yn vn o y ddiscipulon ef? Ef a watawdd, ac a ddyvot, Nac wyf. 26Vn o weision yr Archofeiriat, car i hwn y toresei Petr ei glust, a ddyvot vvrthavv, Any welais i dydy yn yr ’ardd gyd ef? 27Yno Petr a wadawdd trachefyn, ac yn y van y canawdd y ceiliawc. 28Yno y ducesont yr Iesu o ywrth Caiaphas ir dadleduy. A’r borae ytoedd hi, ac wyntwy nid aethant ir dadlaeduy, rag eu halogy, anyd mal y gallent vwyta yr Pasc. 29Pilatus yno aeth allan atwynt, ac a ddyuot, Pa achwyn ’sy genwch yn erbyn: y dyn hwnn? 30Atep a wnaethant a’ dywedyt wrthaw, Pe bysei hwn eb wneythy * drwc ny roddesem ni ef atat. 31Yno y dyvot Pilatus wrthynt, Cymerw‐chwi ef, a’ bernwch ef wrth eich + deddyf eich hunain. Yno y dyvot yr Iuddaeon wrthaw, Nid rydd i ni roi nep i angae. 32Hynny vu er cyflawny ’r gair a ddywedesei ’r Iesu, gan arwyddocay o pa angae y byddei varw. 33Velly Pilatus aeth y mewn ir dadlaeduy trachefyn, ac a alwodd yr Iesu, ac a ddyyvot wrthaw. Ai‐tu yw’r Brenhin yr Iudaeon? 34Yr Iesu a atepawdd iddavv, Ae o hanat tuhun y dywedy hynn, ai er eill ei dyvot yty am danaf? 35Pilatus a atepawdd. Ae Iuddew yw vi? dy * genedl dy hun, a’r Archoffeiriait, a’th roesan di ataf vi. Pa beth a wnaethost? 36Yr Iesu a atepawdd, Vy‐ teyrnas i nid yw o’r byt hwnn: pe o’r byt hwnn vesei vy‐teyrnas, yn wir vy‐gwasanaethwyr a ymddladdent, mal na’m rhoddit ir Iuddaeon: an’d yr owrhon nid yw vy‐teyrnas o ddyma. 37Pilatus yno a ddyvot wrthaw, Can hyny ai * Teyrn ytwyt? Yr Iesu a atepawdd. Tu ys y’n dywedyt mae Teyrn ytwyf: er mwyn hyn i’m ganet, ac er mwyn hyn y dauthym ir byt, ’sef i tostolaethy * ir gwirionedd: pop vn a hanyw o’r gwirionedd, a wrendy vy lleferydd. 38Pilatus a ddyvot wrthaw, Pa beth yw gwirionedd? A’ gwedy iddaw ddywedyt hyn, ef aeth allan drachefyn at yr Iuddaeon, ac a ddyvot wrthwynt, Nyd wyf yn cahel vn bai arno. 39Anid mae genych ddevot, vot i mi ellwng ychwy vn yn rhydd ar y Pasc. Velly a ewyllysiwch i mi ellwng i chwi yn rhydd * Vrenhin yr Iuddaeon? 40Yno y llefesont oll drachefyn, can ddywedyt, Nyd hwnn, amyn Barabas: a’r Barabbas hwnw oedd leitr.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index