Search form

Ioan 20

Pen. xx.

Mair Magdalen yn dyvot ir bedd. Ac Petr ac Ioan. Y ddau Angel yn ymddangos. Christ yn ymddangos i Mair Magdalen. Ac y’w oll ddiscipulon. Ancrediniaeth a’ chyffess Thomas.

Yr Euangel die Pasc

1AC ar y dydd cyntaf o’r wythnos y deuth Mair Magdalen, yn vorae ac y hi eto yn dywyll, * ir vonwent, ac a weles y maen wedy’r dreiglo y ar y vonwent. 2Yno y rhedawdd hi, ac hi deuth at Simon Petr, ac at y discipul arall yr hwn oedd hoff can yr Iesu, ac a ddyvot wrthwynt. Wy a ddugesont ymaith yr Arglwydd or * vonwent, ac ny wyddam p’le y dodesont ef. 3Petr yno aeth allan, a’r discipul arall, ac a ddeuthan ir vonwent. 4Ac a redesont ill dau ar vnwaith, a’r discipul arall hwn a ragredodd o vlaen Petr, ac a ddeuth yn gyntaf * ir vonwent. 5Ac ef a grymawdd, ac a ganvu y llieniae wedy’r ’osot: er hyny nyd aeth ef y mewn. 6Yno y deuth Simon Petr ar y ol ef, ac aeth i mewn i’r * vonwent, ac a ganvu’r llieiniae wedy’r ’osot, 7ar ffunen a vesei * am ei ben, nid wedy’r ’osot gyd a’r llieiniae, anid wedy’r blygy ynghyt mewn lle * o’r neilltuy. 8Yno yddaeth y mewn y discipul arall hefyt, yr hwn a ddeuthei yn gyntaf ir vonwent, ac ef ei gwelawdd, ac a gredawdd. 9Can ys yd hyn ny’s gwyddent vvy yr Strythur, y byddei raid yddaw gyfody drachefn o veirw, 10A’r discipulon aethant ymaith y’w cartref ehunain.

11A’ Mair oedd yn sefyl’ allan wrth y bedd yn wylaw: ac val yr oedd hi yn wylaw, hi a * ymostyngawdd ir bedd, 12ac a welas ddau Angel yn‐gwynion, yn eistedd vn wrth y pen, * ac arall wrth y traet, lle dodesit corph yr Iesu. 13A’ dywedesont wrthei, Ha wreic paam yr wyly? Dywedawdd hi wrthynt, Wy a gymersont ymaith vy Arglwydd, ac ny wn p’le y dodesont ef. 14Gwedy dywedyt o hanei val hyn, hi a ymchwelodd * trach hi chefn, ac a welawdd yr Iesu yn sefyll, ac ny wybu mai yr Iesu ydoedd. 15Dywedyt or Iesu wrthei, A‐wraic, pa wylo ydd wyt? pwy ddwyt yn ei geisio? Hithe yn tybiet mai ’r garddwr oedd ef, a ddyvot wrthaw, * Arglwydd, a’s ti y duc ef ymaith, dyweit i mi p’le y dodeist efe, a’ mi y dugaf e ymaith. 16Dywedyt yr Iesu wrthei, Mair. Hithe a ymchwelodd, ac a ddyvot wrthaw, Rabboni, yr hwn yw oei ddywedyt, * Athro. 17Dywedyt o’r Iesu wrthei, Na chyfwrddam vi: can na’d escenais i etwa at vy‐Tat, eithr dos at vy‐broder, a’ dywet wrthyn, Escennaf at vy‐Tat i, a’ch Tat chwi, ac at vy‐Duw i, a’ch Duw chwi. 18Daeth Mair Magdalen, ac a venagodd ir discipulon weled o hanei yr Arglwydd, a’ dywedyt o hanaw y pethe hyn wrthei.

Yr Euangel y Sul cyntaf gwedyr Pasc.

19¶ Y dydd hwnw yn yr hwyr nos yr hwn oedd y dydd cyntaf or wythnos, ac a’r drysae yn gayad, lle ydd oedd y discipulon wedyr ymgynnull rac ofn yr Iuddaeon, y daeth yr Iesu ac y savawdd yn y cenawl, ac y dyvot wrthwynt, * Tangweddyf ywch. 20A’ gwedy iddaw ddywedyt hyn, e ddangoses yddwynt ei ddwylaw, a’ ei ystlys. Yno y llawenychawdd y discipulon wrth welet yr Arglwydd. 21Yno y dyvot yr Iesu wrthwynt drachefyn, + Tangneddyf ywch, megis yd anvones + vy‐Ta vyvi, velly yd anvona vi chwithae. 22Ac wedy iddaw ddywedyt hyny, ydd anhetlawdd ef arnwynt, ac a ddyvot wrthwynt + Cymerwch yr yspryt glan. 23Pwy bynac y madaeoch ei pechatae, eu maddeuir yddynt + a’r eiddo pwy pynac yr atalioch, eu a atalijr.

Yr Euangel ar ddie gwyl Thomas.

24¶ Yno Thomas vn o’r deuddec, a elwit Didymus, nyd oedd y gyd a hwy pan ddaeth yr Iesu. 25Dywedyt o’r discipulon eraill gan hyny wrthaw. Gwelsam yr Arglwydd: ac yntef a ddyvot wrthyn, * Any welaf yn ei ddwylo ol y cethri, a’ dodi vy‐bys yn ol y cethri, a’ dodi vy llaw yn eu ystlys, * ny’s credwyf i ddim.

26Ac ar ben wyth diernot drachefyn ydd oedd eu ddiscipulon y mewn, a’ Thomas y gyd a hwy. Yno dyvot o’r Iesu a’r drysaw yn gayad, a’ sefyll yn y * cenol, a’dywedyt, Tangneddyf ywch 27* Gwedy y dyvot ef wrth Thomas. Dod dy vys yma, a’ gwyl vy‐dwylo, ac esten dy law, a’ dod yn v’ystlys, ac na vydd + ancrededyn amyn creddyn. 28Yno yr atepawdd Thomas, ac y ddyvot wrthaw, Ys ti yvv vy Arglwydd, a’m Duw. 29Yr Iesu a ddyvot wrthaw, Thomas, can yty vy‐gwelet, y credaist. Ys gwynvydedic yr ei ny welsant, ac a gredesant.

30A’ llawer hefyt o arwyddion eraill a wnaeth yr Iesu yn‐gwydd ei ddiscipulon, a’r nyd yw yn yscrivenedir yn y llyfer hwn. 31Eithyr y pethe hyn a escrivennir, val y credoch mai’r Iesu yw’r Christ y Map Duw, ac y chwi gan gredu gaffael bywyt trwy y Enw ef.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index