Search form

Ioan 21

Pen. xxj.

Christ yn ymddangos yw ddiscipulon drachefyn. Ef yn gorchymyn i Petr yn ddirfing ac o brysur borthi y ddeueit ef Ef yn ei rubuddiaw ymblaen e ei varwolaeth. Ac am amryw wyrthiae Christ.

1GWEDY ’r pethe hyn yr ymddangosodd yr Iesu drachefyn yw ddiscipulon wrth vor Tiberias: ac vellyn yr ymddangosawdd ef. 2Yr oedd ynghyt Simon Petr, a’ Thomas, yr hwn a elwit Didymus, ac Nathanael o Cana yn‐Galilaia, a’ meibion Zebedaius, a’ dau eraill o’i discipulon. 3Simon Petr a ddyvawt wrthynt, Mi af i pyscota. Wythe a ddywedesout wrthaw. A’ nine awn gyd a thi. Wy aethant ymaith, ac a escenesont i’r llong eb oludd, a’r nos hono ny ddaliesont vvy ddim. 4Ac yr owon wedy dyvot y boreu, y savawdd yr Iesu ar y ’lan: ny wyddiat * hagen y discipulon mai y ve oedd yr Iesu. 5Yno y dyvot yr Iesu wrthynt Ha * wyr a oes genwch ddim bwyt? Atepesont iddo, Nag oes. 6Yno y ddyvot ef wrthynt, + Bwriwch allan y rhwyt y tu deheu i’r llong, a chwi a gewch. Wrth hyny y bwriesont allan, ac nyd oedden ddim abl yw thynu, gan * liaws y pyscot. 7Am hyny y dyvot y discipul yr hwn oedd yr Iesu yn ei garu, wrth Petr, Yr Arglwydd yw ef. Pan glypu Simon Petr may ’r Arglwydd oedd ef, yntef a wregysodd ei * huc (can ys ydd oedd ef yn noethlymyn) ac y bwriodd y hun ir mor. 8Eithyr y discipulon eraill a ddaethant mewn llong (can nad oeddent pell ywrth y tir, anyd yn‐cylch dau cant cuvydd) ac a dynnesant y rhwyt a’r pyscot. 9* A’ chygynted y daethant ir tir, y gwelsant varworyn, a’ physcodyn wedy ddody arnoddynr, a’ bara. 10Yr Iesu a ddyvot wrthyn, Dygwch beth o’r pyscot, y ddaliesoch yr owrhon. 11Simon Petr a escennawdd ac dynnodd y rhwyt i’r tir, yn llawn pyscot mawrion, * cant a ’thri ar ddec a daugain: a’ chyt bot cynniuer, er hyny ny + ddrylliodd y rhwyt. 12Yr Iesu a ddyvot wrthynt, Dewch a’ chyniewch. Ac ny veiddiawdd yr vn or discipulon ymofyn ac ef, Pwy yw ti, ac wy yn gwybot may’r Arglwydd oedd ef. 13Yno yr Iesu a ddaeth ac a gymerth vara, ac a roes yddynt, a’ physcot yr vn modd. 14Llyma ’r owrhon y drydedd waith yr ymddangosawdd yr Iesu y’w ddiscipulon, gwedy yddo adgyvody o veirw.

15Yno gwedy yddyn giniawa, yr Iesu a ddyvot wrth Simon Petr, Simon ’ap Iona, A gery di vi yn vwy na rhein? Ef a ddyvot wrthaw, Do Arglwydd, tu wyddost y caraf i di. Ef a ddyvot wrthaw, Portha vy wyn. 16Ef a ddyvot wrtho drachefyn yr ail waith, Simon ’ap Iona a gery di vi? Ef a ddyuot wrthaw, * Do Arglwydd, tu wyddost y caraf i di. Ef a ddyvot wrthaw, Portha vy‐deueit. 17Ef a ddyuot wrthaw y drydedd waith, Simon ’ap Iona, a geri di vi. Tristau a wnaeth Petr o bleit yddo dywedyt wrthaw y * drydedd waith, A gery di vi: ac a ddyuot wrthaw, Arglwydd, tu a wyddost bop peth oll: tu wyddost y caraf di. Yr Iesu a ddyuot wrthaw, Porth vy‐deueit, 18Yn wir, yn wir y dywedaf y‐ty, Pan oeddyt yn ieuanc, tu a ymwregysyt, ac a rodut lle mynut: eithr pan * vych hen, ti a estendi dy ddwylo, ac arall ath wregysa, ac ath arwein lle * nyd ir wyllysych. 19A’ hyn a ddyvot ef, yn arwyddocau gan pa angae y gogoneddei ef Dduw. A’ gwedy yddo ddywedyt hyn, y dyvot wrthaw, Dilin vi. 20Yno y troes Petr y amgylch, ac a welawdd y discipul oedd yr Iesu yn ei garu, yn dilin, yr hwn hefyt a roesei ei bwys ar y ddwyfron ef ar swper, ac a ddywedesei, Arglwydd, pwy ’n yw hwn ath vradycha di? 21Gan hynny pan welawdd Petr * hwn, y dyuot ef wrth yr Iesu, Arglwydd, pa beth a vvna hwn? 22Yr Iesu a ddyuot wrthaw, A’s mynnaf iddo aros y n y ddelwyf, beth ’sy y ti? Dilin di vi. 23Yno ydd aeth y gair hwn ym‐plith y broder, na byddei varw y discipul hwnw. Ac ny ddywedesei ’r Iesu wrthaw, Ny bydd ef varw: eithyr A’s mynnaf iddo aros y’n y ddelwyf, beth ’sy y ti? 24Hwn yw’r discipul hvvnvv ys ydd yn testolaethu am y pethe hynn, ac a escrivennodd y pethe hynn, a’ gwyddam vot y testoliaeth ef yn wir. 25Ac y mae hefyt llawer o pethae eraill ar a wnaeth yr Iesu, yr ei pe yd yscrivennit vvynt * eb‐ado‐vn, tybiet ydd wyf na’s gallei ’r oll vyt amgyffret y llyfreu a esrrivennit. Amen.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index