Search form

Ioan 3

Pen. iij.

Christ yn addyscu Nicodemus ynghylch yr adenedigaeth. Am Fydd. Am serch Duw er lles y byd. Dysceidaeth a’ batydd Ioan. A’r testiolaeth a ddwc ef am Christ.

Yr Euangel ar y Sul Trintot.

1YDD oedd * dyn o’r Pharisaiait, a’ ei enw yn Nicodemus pennaeth ymplith yr Iuddaeon. 2Hwn a ddeuth at yr Iesu liw nos, ac a ddyvot wrthaw, * Rabbi, ni y wyddam mae dyscawdur wyt wedy dyvot y wrth Dduw: can na ddychon nep wneythy’r y * gwrthiae hyn a wney di, a ny byddei Duw gyd ac ef. 3Yr Iesu a atepodd ac a ddyuot wrthaw, Yn wir, yn wir y dywedaf yt’, A ddiethr geni dyn drachefyn, ny * ddygon ef welet teyrnas Duw. 4Nicodemus a ddyvot wrthaw, Pa vodd y dychon dyn eni ac ef yn hen? a all ef vynet i * groth ei vam drachefyn, a’ geni? 5Yr Iesu atepawdd, Yn wir, yn wir y dywedaf yti, addieithr geni dyn o ddwfyr ac or yspryt, ny ddichon ef vyned y mewn teyrnas Duw. 6Yr hynn a ’anet or cnawt, ys y gnawt: a ’r hynn a ’anet o’r Yspryt ys ydd yspryt. 7Na ryvedda ddywedyt o hanof wrthyt, Y byd rait eich geni * drachefyn. 8Y gwynt lle mynno, a chwyth, a’ ei lef a glywy, eithyr ny wyddost o b’le y daw, ac y bale ydd a: velly y mae pop dyn a a’net o’r Yspryt. 9Nicodemus atepawdd ac a ddyvot wrthaw, Paddelw y dychon y pethae hynn vot? 10Yr Iesu a atepawdd ac a ddyvot wrthaw, A ywti yn * ddyscyawdr yr Israel, ac ny wyddost y pethae hynn? 11Yn wir, yn wir y doedaf wrthyt, yr hynn a wyddam a ddywedwn, a’r hyn a welsam a testoliaethwn: a’n testiolaeth ny dderbyniwch. 12A’s pan ddywetaf ychwy pethe daiarol, ny chredwch, pa vodd a’s dywetwyf ychwy, am pethae nefolion y credwch. 13Can nad escen nep ir nef, a ddieithr hwn a ddescenawdd o’r nef, ys ef Map y dyn yr hwn ys y’n y nef. 14A’ megis y derchafawdd Moysen y sarph yn y diffeith, velly y bydd * rait bot derchavael Map y dyn, 15yn y bo y bwy bynac a cred yntaw, na choller, yn amyn caffael bywyt tragyvythawl.

Yr Euangel ar ddie Llun y Sulgwyn.

16¶ Can ys velly y carodd Duw y byt, y n y roddes ef + ei vnig‐enit vap, y’n y vydei i bop vn a greda ynthaw, na choller, amyn caffael bywyt tragyvythawl. 17Can na ddanvonawdd Duw ei vap i’r byt, i varny’r byt, anyd er * iachay yr byt trwydaw ef. 18Yn vn a cred ynthaw ef, ny vernir: a’r vn ny thred a varnwyt eisioes can na chredodd yn. Enw yr * vnigenit vap Duw. 19A’ hynn yw’r varnedigaeth, can ddyvot golauni ir byt, a’ chary o ddynion dywyllwch yn vwy na’r golauni, o erwydd bot y gweithrededd wy’n ddrwc. 20O bleit pop vn yn gwnethy drwc, ys y gas gantho yr golauni, ac ny ddaua i’r golauny, rac * argyoeddy ei weithrededd 21Ar hwn a wna wirionedd a ddaw i’r golauni, y n y bo cyhoedd ei weithredoedd, mae * o erwydd Duw y gweithredwyt wy.

22Gwedy y pethe hyn y daeth yr Iesu ef a ei ddiscipulon i * dir Iudaia, ac yno y trigiawdd y gyd ac wynt, ac y betyddyawdd. 23Ac ydd oedd Ioan hefyt yn batyddiaw yn Ainon geyr llaw Salim, can ys bot * dyfredd lliosawc yno: a’ daethant vvy, ac eu betyddiwyt. 24Can na + vwriesit eto Ioan yn‐carchar. 25Yno y bu ’orchest rhwng discipulon Ioan a’r Iuddaeon, yn‐cylch * purhau. 26A’ daethwynt ad Ioan, ac a ddywedesont wrthaw, Rabbi, hwn oedd y gyd a thi y tu hwnt i Iorddonen, i’r vn y testolaethais‐ti, * nycha, y batyddia ef, a’ phawp oll ’sy yn dyuot attavv. 27Ioan a atepawdd, ac addyuot, Ny aill dyn dderbyn dim a ny’s roddir yddaw o’r nef. 28* Chwychwi ychunain ydyw vy‐testion i, ar ddywedyt o hano vi, Nyd mi yw yr Christ, * eithr darvot vy’n anvon o y vlaen ef. 29Hwn ’sy iddo ddyweddivvreic, y w’r dyweddiwr: a’ char y dyweddiwr yr hwn a saif ac y clyw ef, a lawenha yn vawr, o bleit llef y dyweddiwr. Y llawenydd hyn meu vi gan hyny a gyflawnwyt. 30Raid yddaw ef * ymangwanegy, ac y minef ymleihau. 31Hwn a ddaeth o dduchod, ysy goruwch pavvp oll: hwn ysy o’r ddaiar, y sy o’r ddayar, ac o’r ddaiar yr ymadrodd: hwn a ddaeth o’r nef y sy goruch pavvp oll. 32A’ hyn a welawdd ac a glywawdd, hyny a testolaetha ef: a’i destiolaeth ef ny dderbyn nebun. 33Hwn a dderbyniavvdd y destiolaeth ef, ys ef a inseliawdd * mai Duw ’sy gywir. 34Can ys yr hwn a ddanvonawdd Duw, a lafara’ airiae Duw: can nyd wrth vesur y mae Duw yn rhodddy iddo yr Yspryt. 35Y Tat a gar y Map, ac a roddes bop peth oll yn ey law. 36Hwn a gred * yn y Map, y mae iddo vywyt tragyvythawl, a’ hwn nyd vvyddhao i’r Map, ny wyl ef vywyt, anyd digofain Duw a erys arnaw.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index