Search form

Ioan 4

Pen. iiij.

Ymddiddan Christ a’r wraic o Samareia. Ei vawrserch ar ei Dad ai gynayaf ef. Ymchweliat y Samarieit, A’r Galilaieit. Podd yr iachaodd ef vap y llywiawdwr.

1WEITHIAN pan wybu yr Arglwydd, glybot o’r Pharisaiait, wneuthy ’r o * hanaw ef a’ batyddiaw vwy o nifer ddiscipulon nac Ioan, 2( cyd na vadyddiai Iesu ehun: eithr ey ddiscipulon) 3ef a adawodd Iudaia, ac aeth ymaith i’r Galilaia. 4A’ * dir oedd y‐ddaw vyned trwy Samareia. 5Yno y deth ef y ddinas yn Samareia a elwit Sychar, yn gyfagos at y * vaenawr a roesei Iacov, y’w vap Ioseph. 6Ac yno ydd oedd ffynnon Iacov. Yno’r Iesu wedy’ blino y gan y daith a eisteddawdd velhyn + ar y ffynnon yn cylch y chwechet awr ytoedd hi: 7Daeth gwraic o Samareia i gody dwfr. Dywedyt o’r Iesu wrthei, * Moes i mi ddiawt. 8Can ys ei ddiscipulon aethent ymaith i’r ddinas, i brynu bwyt. 9Yno y dyuot y wraic o Samareia wrthaw, Pa vodd yw a’ thydi yn Iuddew, y govynny ddiawt i mi, yr hon wyf ’wraic o Samareia? Can nad yw’r Iuddaeon yn ymgystlwng a’r Samareit. 10Atepawdd Iesu ac a ddyuot wrthei, Pe’s adwaenyt * ddawn Duw, a’ phwy ’n yw a ddywait wrthyt, Moes i mi ddiawt, tudi a’ ovynesyt y‐ddaw ef, ac ef a roesei yty y dwfr bywyt. 11Dywedawdd y wraic wrthaw, Arglwydd, Nyd oes genyt ddim y gody‐dwfr, a’r + pytew ’sy ddwfyn: ac o b’le y mae genyt y dwfr byw hvvnvv? 12Ai mwy wy‐ti na’n tat ni Iacov, yr hwn a roes i ni y pytew hwn, ac ef ehun a yfawdd o hanaw, a’ ei blant, ai aniuailieit. 13Atepawdd yr Iesu a’ dywedawdd wrthei, * Pwy pynac a yfo o’r dwfr hwn, a sycheda drachefyn: 14and pwy pynac a yfo o’r dwfr a roddwy vi ydddaw, ny sycheda yn dragyvyth: eithyr y dwfr a roddwy vi ydd‐aw a vydd yndaw yn ffynnon o ddwfr, yn * tarddu i’r bywyt tragyvythawl. 15Dywedawdd y wraic wrthaw, Arglwydd, + dyro i mi or dwfr hwnw, val na sychedwyf, ac na ddelwyf yman y gody dvvr. 16Dywedawdd yr Iesu wrthei, Dos, galw dy ’wr, a’dyred yman, 17Y wreic a atepodd ac a ddyuot, Nyd oes i mi vn gwr. Yr Iesu a ddyuot wrchei, Da dywedaist, Nyd oes y mi vn gwr. 18Canys bu y‐ti bemp gwyr, a’r hwn ys y yti ’nawr nyd yw wr yti: gwir a ddywedaist ar hyny. 19Dywedawdd y ’wraic wrthaw, Arglwydd, gwelaf may Prophwyt * ytwyt. 20Ein tadae a addolent yn mynyth hwn, a chvvychwi a ddywedwch, mai yn Caerusalem y mae’r lle y dylir addoly. 21Yr Iesu a ddyvot wrthei, Hawreic, cred vyvi, y mae yr awr yn dyuot, pryd na’c yn y monyth hwn, na’c yn Caerusalem yr a ddoloch y Tat. 22Chwychvvi a addolwch * y peth ny wyddoch, nyni a addolwn y peth a wyddam: can ys yr iechyd’sydd * or Iuddeon. 23Eithyr dyuot y mae yr awr, ac ys owrhon y mae hi, pan yw ir gwir addolwyr addoly y Tat mevvyn yspryt a’ gwirionedd: can ys y Tat a vyn y cyfryw ’r ei y’w addoly ef. 24+ Yspryt yw Duw, a’r sawl y a addolant ef, raid yddwynt ey a ddoli mevvyn yspryt a’ gwirionedd. 25Dywedawdd y wraic wrthaw Gwn i y daw Messias, ys ef yr hwn a elwir Christ: gwedy y del hwnw, ef a venaic y ni bop peth oll. 26Dywedyt o’r Iesu wrthei, Ys mi yw yr hwn a ddywait wrthyt.

27Ac * yn hyn y daeth ey ddiscipulon, ac a ryveddasont y vot ef yn ymddiddan a gwraic: ny ddyvot neb hagen wrthaw, Beth a * gaisy? ’nai paam yr ymddiddeny a hi? 28Yno y gadawdd y wraic hei dvvfr steen, ac aeth ymaith ir dinas, ac a ddyuot wrth y dynion yno, 29Dewch, gwelwch wr a ddyuot i mi gymeint oll ar a wnaethym. Anyd hwn yw’r Christ? 30Yno myned o hanynt allan or dinas, a’ dyuot ataw.

31Yn cyfamser, * ydd archei y discipulon iddo, gan ddywedyt, * Rabbi, bwyta. 32Ac ef a ddyuot wrthynt. Mae y mi vwyt y’w vwyta, a’r ny wyddo‐chwi. 33Yno y dyuot y discipulon wrth ei gylydd, A dduc nep yddo vwyt? 34Yr Iesu a ddyuot wrthynt, Vy‐bwyt i yw gwneuthu ’r ewyllys yr hwn a’m danvonawdd i, a’ gorphen y waith ef. 35A ny ddywedw‐chwi, Mae etwa petwar‐misic, ac yno y daw ’r cynayaf? * Nychaf, y dywedaf y chwi, derchefwch eich llygaid, ac edrychwch ar y * broydd: can ys gwynion ynt eisus ar gynayaf. 36A’r hwn a * gynayafa a dderbyn gyfloc, ac a gynull ffrwyth i vywyt tragyvythawl, mal y bo ac ir hwn a heuo, ac ir hwn a gynayafa gael gydlawenechu. 37Can ys yn hyn y mae’r * gair yn wir, Mai vn a heuha, ac arall a ved. 38Mi a’ch danvoneis chvvi i vedi yr hyn ny’s llafurieso‐chwi vvrtho: eraill a * lafuriesont, a’ chwitheu a aethoch y’w llafur hwy. 39Yno llawer o’r Samarieit o’r dinas hono a gredesont ynddaw, o bleit hyn * a ddywedawdd y ’wraic yr hon a destolaethesei, Ef a ddyuot i mi gymeint oll a’r a wnaethym. 40A’ phan ddaeth y Samarieit ataw, ydd atolygesant yddaw, ar aros y gyd a hwy: ac ef a arosawdd yno ddau ddiwarnot. 41A’ mwy o lawer o gredesont o bleit hyn a ddywedawdd ef ehun. 42Ac wy a ddywedesont wrth y wreic, Nid ym yn credu weithian o bleit a ddywedais‐ti: can ys ni a ei clywsom ef ynunain, ac a wyddam mai hwn yn + ddiau yw ’r Christ ’sef Iachawdur y byd.

43Velly a’r ben y ddau‐ddydd ef aeth ymaith o ddyno, ac aeth ir Galilaia. 44Can ys‐ef yr Iesu a destolaethesei, na chae Prophwyt anrydedd yn ei wlat ehun. 45Yno wedy y ddyuot i’r Galilaia, yd erbynynt y Galilaieit ef, yr ei a welesont yr oll pethe a wnaethoeddoedd ef yn‐Caerusalem ar yr * wyl: can ys wy hefyt a aethent ir ’wyl. 46A’r Iesu a ddaeth drachefyn i’r Cana tref yn-Galilaia, lle gwnaethoeddoedd ef y dwfr yn ’win.

Yr Euangel yr xxi. Sul gwedy Trintot.

¶ Ac ydd oedd ryw * Pendevic ac yddaw vap yn glaf yn‐Capernaum. 47Pan glypu ef ddyuot Iesu o’r Iudaia i’r Galilaia, ydd aeth ef ataw, ac a atolygawdd yddaw ddyvot i waret, ac iachay y vap ef, can ys ydd oedd e wrth vron marw. 48Yno y dyvot yr Iesu wrthaw, A ny welwch arwyddion a ’ryveddodae, ny chredwch. 49Y pendevic a ddyuot wrthaw, Arglwydd, dyred * i wared cyn marw vy map. 50Yr Iesu a ddyvot wrthaw, Does ymaith, y mae dy vap yn vyw: a’ chredawdd y dyn y gair a ddywedesei’r Iesu wrthaw, ac aeth ymaith. 51Yr awrhon ac ef yn mynet i wared, y * cyfarvu ei wasanaethwyr ac ef, ac y vanegosont, gan ddywedyt, Mae dy vap yn vyw. 52Yno y gofynawdd ef yddwynt yr awr y gwellaesei arnaw. Ac wy a ddywedesont wrthaw, Doe y seithfet awr y gadawdd y * cryd ef, 53Yno y gwybu’r tat ddarvot yn yr awr honno y dywedesei ’r Iesu wrthaw, Mae dy vap yn vyw A’ chredy a wnaeth ef, a’ ei oll tuy. 54Yr ail miragl hynn a wnaeth yr Iesu drachefyn, wedy y ddyvot ef o’r Iuddaia i’r Galilaia.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index